Anvendelsesbetingelser

Background Image

Anvendelsesbetingelser

Velkommen til www.embecta.com ("hjemmesiden"). embecta Corp. og deres tilknyttede selskaber og datterselskaber (omtalt som "embecta", "vi", "os" eller "vores", alt efter hvad der er relevant) giver dig adgang til hjemmesiden i henhold til betingelserne i denne anvendelsesaftale ("aftalen"). Læs denne aftale omhyggeligt. Ved at tilgå eller bruge denne hjemmeside accepterer du uden begrænsninger at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde og være bundet af denne aftale, har du ikke ret til at tage adgang til, bruge eller downloade materialer fra denne hjemmeside.

Bemærk, at hvis du er en eksisterende kunde eller leverandør hos embecta, er disse vilkår ikke beregnet til at erstatte eller ændre dem, der er indeholdt i din kunde- eller leverandøraftale. I tilfælde af uoverensstemmelse vil vilkårene og betingelserne i din skriftlige aftale gå forud for dem, der er indeholdt heri. Alle embectas produkter og tjenester kan desuden være underlagt separate vilkår og betingelser, som regulerer deres brug, og som kan gøres tilgængelige sammen med produkternes mærkning og/eller som online-vilkår.

embecta forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne aftale til enhver tid uden forudgående varsel. Hvis du bruger denne hjemmeside efter en sådan ændring, udgør dette din accept af at overholde og være bundet af denne aftale som revideret. Af denne grund opfordrer vi dig til at gennemgå denne aftale, hver gang du bruger denne hjemmeside. Denne aftale blev senest revideret den 26. februar 2023.

VOLDGIFTSMEDDELELSE. Du accepterer, at tvister, der opstår i henhold til denne aftale, vil blive løst ved bindende voldgift, og VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE, GIVER BÅDE DU OG EMBECTA AFKALD PÅ RETTEN TIL ET NÆVNINGETING ELLER TIL AT DELTAGE NOGEN FORM FOR KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SAGSANLÆG.

Hjemmesidens tilgængelighed og internationale brugere

Hjemmesiden administreres af embecta fra Parsipanny, NJ i USA. Denne hjemmeside og dens indhold ("indholdet") er udformet med henblik på overholdelse af USA's love og forordninger.

Materialer, som offentliggøres på denne hjemmeside, kan referere til produkter eller tjenester, der ikke er tilgængelige i dit land. Kontakt den lokale embecta-afdeling for at få flere oplysninger.

Intet på hjemmesiden skal opfattes som en reklame for eller promovering af noget produkt eller for brugen af et produkt, der ikke er godkendt af love og forordninger i det land, hvor du befinder dig.

Denne hjemmeside er ikke en kilde til lægerådgivning

Intet på denne hjemmeside skal fortolkes som rådgivning, anbefaling eller henvisning i forbindelse med nogen beslutning eller handling vedrørende dit eller andres helbred.  Hvis du er patient, bør du henvende dig til en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson med alle spørgsmål, du har om dit helbred, inden du træffer diagnostiske, forebyggende eller behandlingsmæssige beslutninger.  Hvis du er læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson, bør du ikke tillade, at indholdet på denne hjemmeside erstatter din egen medicinske vurdering, som du bør udøve, når du bedømmer oplysningerne på denne hjemmeside, eller at det erstatter rådgivning fra en kontaktperson, specialist eller rådgivende sundhedsperson, som du samarbejder med. Eventuelle kliniske værktøjer eller databaser, der leveres til brug af sundhedspersonale gennem hjemmesiderne, er ikke og har ikke til formål at foretage henvisninger, give professionel rådgivning eller anbefale bestemte produkter eller tjenester. Læger og andet sundhedspersonale, der bruger disse værktøjer eller databaser, bør udøve deres egen kliniske vurdering med hensyn til de oplysninger, de leverer eller stoler på. Selvom embecta har truffet rimelige foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle, frasiger embecta sig udtrykkeligt enhver garanti for og indestår ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af sådanne oplysninger. Intet på denne hjemmeside er beregnet til brug ved medicinsk diagnosticering eller behandling. Se aldrig bort fra lægelig rådgivning eller undlad at søge en sådan rådgivning på grund af noget, du har læst på denne hjemmeside.

Ophavsret, varemærker og anden intellektuel ejendomsret og anvendelsesbegrænsninger

Alt indhold, herunder udvælgelse, arrangement og udformning af indholdet, ejes enten af embecta eller af deres licensgivere og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendom, herunder sui generis-rettighederne i forbindelse med beskyttelse af databaser. Det er ikke tilladt at ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere noget indhold på nogen måde, hverken helt eller delvist. Du må udelukkende downloade indhold fra hjemmesiden til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at indholdet ikke ændres på nogen måde, at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsretlige meddelelser intakte, og at du medtager sætningen "Brugt med tilladelse fra embecta", når du viser eller på anden måde bruger indholdet. embecta hverken garanterer eller står inde for, at din brug af indholdet ikke krænker rettigheder tilhørende tredjeparter, som ikke ejes af eller er tilknyttet embecta. 

Alle varemærker, servicemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside ("varemærkerne"), er registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhørende embecta, deres datterselskaber eller tredjeparter. Hjemmesiden kan desuden indeholde eller henvise til patenter, ejendomsretlige oplysninger, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende embecta og/eller andre parter. Intet, som er indeholdt på denne hjemmeside, skal fortolkes således, at det  på nogen måde, hvad enten det er implicit, estoppel eller på anden vis, giver nogen form for licens til eller ret til varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer og andre ejendomsrettigheder tilhørende embecta og/eller andre parter.

Intet af indholdet må kopieres eller efterlignes helt eller delvist på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af rammer, dyblinkning eller spejle, eller gentransmitteres uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra embecta. Hvis du er interesseret i at linke til vores hjemmeside, bedes du kontakte os for at få flere oplysninger.

Du accepterer, at den ovennævnte intellektuelle ejendom udgør værdifuld embecta-ejendom, og at embecta i tilfælde af uautoriseret brug af sådan intellektuel ejendom vil lide uoprettelig skade, for hvilken embecta muligvis ikke har et passende retsmiddel ved lov.  Følgelig vil embecta i enhver sag, som har til formål at håndhæve bestemmelserne i denne aftale, være berettiget til påbud for at forhindre eller begrænse enhver sådan truende eller faktisk uautoriseret brug.  Ovenstående er et supplement til og udelukker ikke eventuelle andre rettigheder, som embecta måtte have i henhold til loven eller ifølge billighedsretten.

Offentlige og uopfordrede oplysninger

Selvom vi er glade for at modtage feedback, kommentarer og ideer fra besøgende på denne hjemmeside, ønsker vi, at du skal forstå, at alle oplysninger, som du indsender via denne hjemmeside, vil blive betragtet som ikke-personlige, ikke-fortrolige og ikke-navnebeskyttede (bortset fra personoplysninger, sådan som dette udtryk er defineret i vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger). Hvis du sender feedback, kommentarer, ideer, oplysninger, koncepter, knowhow eller teknikker eller materialer til os via denne hjemmeside, giver du dermed embecta en ubegrænset, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere dem i ethvert medie, og accepterer, at embecta frit kan bruge dem til ethvert formål.

embecta har ingen forpligtelse til at monitorere eller gennemgå oplysninger, der postes på hjemmesidens offentlige områder, og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af indholdet på sådanne offentlige områder eller hjemmesiden generelt, eller for nogen fejl, æreskrænkelse, injurier, bagvaskelse, udeladelse, falskhed, obskønitet, pornografi, bespottelse, fare eller unøjagtighed indeholdt på hjemmesiden.

Det er forbudt at poste eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, provokerende, pornografisk eller profant materiale eller noget materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der vil blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt søgsmål eller på anden måde overtræde loven. embecta vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller påbyder embecta at videregive identiteten på enhver, der sender sådant materiale.

Børn under atten år må  ikke indsende nogen offentlige eller uopfordrede oplysninger, der indeholder personligt identificerbare data.

Links til andre hjemmesider

Denne aftale gælder kun for denne hjemmeside. Denne hjemmeside kan danne ramme om eller indeholde referencer eller links til andre embecta-hjemmesider ("andre embecta-hjemmesider") såvel som andre hjemmesider, der ikke leveres af embecta ("tredjepartshjemmesider"). Disse referencer og/eller links til tredjepartshjemmesider er udelukkende givet til din orientering og af praktiske hensyn, og indebærer ikke nogen gennemgang eller godkendelse af materialet på disse tredjepartshjemmesider eller nogen forbindelse med deres operatører. embecta kontrollerer ikke disse tredjepartshjemmesider og påtager sig intet ansvar for oplysninger, som leveres af tredjeparter, eller indholdet på tredjepartshjemmesider.

Tredjepartshjemmesider (og alle hjemmesider, som de linker til) kan indeholde oplysninger om brug af produkter, der ikke er godkendt af de relevante fødevare- og sundhedsmyndigheder, såsom FDA (den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse). embecta støtter ikke nogen anvendelser til andre formål end de foreskrevne.

Tredjepartshjemmesiderne (og de hjemmesider, som de linker til) kan indeholde oplysninger, der er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Din adgang til og brug af tredjepartshjemmesider (og alle hjemmesider, som de linker til) sker udelukkende på eget ansvar.

Bemærk, at andre embecta-hjemmesider er underlagt deres specifikke vilkår og betingelser og politikker for beskyttelse af personoplysninger. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser disse dokumenter, når du tilgår de andre embecta-hjemmesider.

No Framing Allowed

Elements of this Site are protected by copyright, trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part by any means, including but not limited to, the use of framing, deep linking or mirrors. None of the Content for our Site may be retransmitted without the express written consent of BD. If you are interested in linking to our Site, Contact Us for more information.

Forbindelse med annoncører

Din korrespondance eller dine forretningsaftaler med, eller deltagelse i kampagner fra, annoncører fundet på eller gennem hjemmesiden, herunder betaling og levering af relaterede varer eller tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådanne anliggender, sker udelukkende mellem dig og en sådan annoncør. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige eller hæfter for nogen form for tab eller skade, der er opstået som følge af sådanne forbindelser eller som følge af tilstedeværelsen af en sådan annoncør på hjemmesiden.

Kontoregistrering og udfyldelse af onlineformular

Nogle af funktionerne på denne hjemmeside eller embectas tjenester og produkter kan kræve oprettelse af en konto hos os eller udfyldelse af en onlineformular. Som en del af processen vil du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode og/eller registreringsoplysninger, som skal være nøjagtige og opdaterede. Du må ikke vælge eller anvende et brugernavn, som tilhører en anden person, med den hensigt at give dig ud for at være denne person, eller anvende et brugernavn, som en anden person har rettigheder til, uden denne persons tilladelse.

Manglende overholdelse af ovenstående vil udgøre et brud på denne aftale, hvilket kan medføre øjeblikkelig lukning af din konto og/eller ophør af din ret til at modtage tjenester eller produkter via hjemmesiden. Du accepterer at træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte din adgangskode. Du er ansvarlig for al brug eller aktivitet på din konto, herunder hvis kontoen benyttes af tredjeparter, som er godkendt af dig til at anvende dit brugernavn og adgangskode. Du skal underrette embecta om al kendt eller formodet uautoriseret brug af din konto eller kendt eller formodet brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller ikke-godkendt videregivelse af din adgangskode eller andre relevante registreringsoplysninger.

Hjemmesidens erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger er tilgængelig på denne hjemmeside, og ved at tilgå hjemmesiden accepterer du at være juridisk bundet af erklæringen. Erklæringen om beskyttelse af personoplysninger i sin helhed er hermed inkorporeret i denne aftale ved henvisning.

Læs vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

HJEMMESIDEN OG INDHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. DER KAN VÆRE FORSINKELSER, UDELADELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLDET OG PÅ HJEMMESIDEN. EMBECTA OG DERES DATTERSELSKABER GARANTERER IKKE INDHOLDETS ELLER SELVE HJEMMESIDENS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, RETTIDIGHED, FRAVÆR AF KRÆNKELSE, TITEL, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG FRASKRIVER SIG ALLE SÅDANNE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER. EMBECTA HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER, AT INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE ER UDEN VIRUS, ORME ELLER ANDEN KODE, SOM KAN UDVISE KONTAMINERENDE ELLER ØDELÆGGENDE EGENSKABER. EFTERSOM NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, GÆLDER DISSE UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Ansvarsbegrænsning

DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE SKER UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR. EMBECTA, DERES DATTERSELSKABER ELLER DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE ELLER REPRÆSENTANTER, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DENNE HJEMMESIDE ELLER DIN TILTRO TIL DENS INDHOLD. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE TAB OG SKADER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER DIREKTE ELLER INDIREKTE, GENERELLE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TAB AF DATA, OMSÆTNING ELLER PROFIT. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM DET PÅSTÅEDE ANSVAR ER BASERET PÅ KONTRAKT, UAGTSOMHED, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ET ANDET GRUNDLAG, OGSÅ SELVOM EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR EMBECTA ELLER DERES DATTERSELSKABER ER BLEVET UNDERRETTET OM ELLER BURDE HAVE KENDT TIL RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF SKADER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNING SOM ANGIVET OVENFOR, SÅ DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVIS NOGEN DEL AF DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING FINDES AT VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES AF NOGEN ÅRSAG, OVERSTIGER EMBECTAS OG/ELLER DERES DATTERSELSKABERS SAMLEDE ANSVAR UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER IKKE I ALT HUNDREDE DOLLARS (100,00 USD). HVIS DET KONSTATERES, AT EN AFHJÆLPNING I HENHOLD HERTIL IKKE HAR FUNGERET IFØLGE SIT GRUNDLÆGGGENDE FORMÅL, VIL ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG UDELUKKELSER AF GARANTIER OG SKADER, SOM ER ANGIVET I DENNE AFTALE, FORTSAT VÆRE GÆLDENDE.

Fremadrettede erklæringer

Denne hjemmeside kan fra tid til anden indeholde visse fremadrettede erklæringer (som defineret i henhold til føderal værdipapirlovgivning) med hensyn til embectas opnåede resultat, herunder fremtidige omsætninger, produkter og indtægter, eller omstændigheder eller udviklinger, som embecta forventer vil indtræffe eller forudser vil forekomme i fremtiden. Alle sådanne erklæringer er baseret på embectas nuværende forventninger og involverer en række forretningsrisici og usikkerheder. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede resultater, som er beskrevet, underforstået eller projiceret i enhver fremadrettet erklæring. Faktorer, der kan få de faktiske resultater til at afvige væsentligt fra enhver fremadrettet erklæring, omfatter, men er ikke begrænset til: konkurrencemæssige faktorer, pres på prisfastsættelse og markedsandele, usikkerhed om retstvister, embectas evne til at opnå salgs- og indtjeningsprognoser, der er baseret på formodninger om salgsvolumen og varesortiment, for at nå sine mål for omkostningsbesparelse og opnå forventede synergier og andre omkostningsbesparelser i forbindelse med opkøb; ændringer i regionale, nationale eller udenlandske økonomiske forhold, stigninger i energiomkostninger: udsving i omkostninger og tilgængelighed eller råmaterialer og i embectas evne til at opretholde gunstige leverandøraftaler og -forbindelser, ændringer i rente eller valutakurser, forsinkelser i produktlanceringer og ændringer i sundhedsvæsenet eller anden statslig regulering samt andre faktorer, der er drøftet på denne hjemmeside i embectas ansøgninger til børsudvalget (Securities and Exchange Commission). Vi har ikke til hensigt at opdatere nogen fremadrettede erklæringer.

Skadesløsholdelse

I tilfælde af, at der anlægges søgsmål som følge af (i) din brug af indholdet eller hjemmesiden, herunder dit brud på aftalevilkårene, eller (ii) uopfordrede oplysninger, som du har givet, accepterer du at forsvare, kompensere, skadesløsholde og betale ethvert rimeligt juridisk og regnskabsmæssigt gebyr uden begrænsning, som embecta, deres datterselskaber, deres og disses direktører, funktionærer, medarbejdere, repræsentanter, investorer eller licensgivere pådrager sig. embecta vil omgående underrette dig om ethvert sådant krav, søgsmål eller sagsanlæg. embecta har ret til, efter eget valg og for egen regning, at deltage i forsvaret og/eller bilæggelsen af ethvert krav eller ethvert søgsmål eller til at påtage sig forsvaret og kontrollen af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse af dig, uden at fritage dig for dine erstatningsforpligtelser. Du må under ingen omstændigheder bilægge et søgsmål eller et krav, der pålægger embecta noget ansvar eller andre forpligtelser, uden deres forudgående skriftlige samtykke.

Generelt

Du er ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde alle telefoner, al computerhardware og andet udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til og bruge hjemmesiden, og alle gebyrer i forbindelse hermed. embecta forbeholder sig retten til at ændre eller slette materiale/indhold fra denne hjemmeside til enhver tid. Ethvert krav i forbindelse med og brugen af denne hjemmeside er underlagt lovene i staten Delaware, USA.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og embecta vedrørende denne aftale eller din brug af denne hjemmeside, skal den løses gennem forhandlinger i god tro.  Hvis sådanne bestræbelser mislykkes, skal alle kontroverser, krav eller tvister underkastes bindende voldgift i henhold til US Federal Arbitration Act, 9 USC § 1 ff.  Reglerne fra American Arbitration Association finder anvendelse på afviklingen af høringen, som skal afholdes i Delaware.  DEN GÆLDENDE LOV SKAL VÆRE LOVGIVNINGEN I STATEN DELAWARE, UDEN HENSYNTAGEN TIL LOVVALGSREGLERNE.  Voldgiftskendelsen skal være endelig og bindende og kan bekræftes og fuldbyrdes i enhver domstol med kompetent jurisdiktion.  Parterne hæfter ligeligt for omkostningerne ved voldgiften, men hver part skal betale sine egne advokatsalærer, der er opstået i forbindelse med voldgiften eller bekræftelsen eller fuldbyrdelsen af enhver kendelse.  Hvis omkostningerne til voldgift er uoverkommelige i forhold til omkostningerne til søgsmålet og den søgte retshjælp, vil embecta uanset ovenstående betale så meget af sagsomkostningerne, administrationen og voldgiftsdommerens honorar, som voldgiftsdommeren anser for nødvendigt for at forhindre, at omkostningerne ved voldgiften bliver uoverkommelige. I tilfælde af, at voldgiftsdommeren fastslår, at de(t) krav, du påberåber dig i voldgiftssagen, er useriøse, accepterer du at refundere embecta alle gebyrer forbundet med voldgiften, som embecta har betalt på dine vegne, og som du ellers ville være forpligtet til at betale.

De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb gælder ikke for denne aftale.

DU OG EMBECTA ACCEPTERER, AT VI HVER ISÆR KUN KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN PÅ ET INDIVIDUELT GRUNDLAG OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KLASSEMEDLEM I NOGET PÅSTÅET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVT SAGSANLÆG.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og embecta, hvad angår din adgang til og/eller brug af denne hjemmeside. Ethvert krav, der opstår i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller noget indhold, skal fremsættes inden for et (1) år efter datoen for den hændelse, der gav anledning til en sådan handling. Alle bestemmelser i denne aftale vedrørende skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelse eller garantier, ansvarsbegrænsning og ejendomsret vil fortsat være gældende efter opsigelsen af denne aftale uanset årsag. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser fortsætte med fuld gyldighed og effekt, og den ugyldige eller uanvendelige bestemmelse vil blive anset for at være erstattet af en gyldig, anvendelig bestemmelse, der nøje matcher hensigten med den oprindelige bestemmelse. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale, udgør det ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er hermed forbeholdt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale om hjemmesiden.