Vilkår for bruk

Background Image

Vilkår for bruk

Velkommen til www.embecta.com ("nettstedet"). Embecta Corp. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (referert til som "embecta", "vi", "oss" eller "vår", etter behov) gir deg tilgang til nettstedet underlagt vilkårene og betingelsene i disse bruksvilkårene ("Avtalen"). Les denne avtalen nøye. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet godtar du uten begrensning å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å følge og være bundet av denne avtalen, kan du ikke få tilgang til, bruke eller laste ned materiale fra dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at hvis du er en eksisterende kunde eller leverandør av embecta, er disse vilkårene ikke ment å erstatte eller modifisere de som finnes i din kunde- eller leverandøravtale. I tilfelle inkonsekvens vil vilkårene og betingelsene i din skriftlige avtale gå foran de som er inneholdt her. Alle embectas produkter og tjenester kan også være underlagt separate vilkår og betingelser som regulerer bruken deres, som kan gjøres tilgjengelig sammen med produktenes merking og/eller som vilkår på nettet.

embecta forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne avtalen når som helst uten forvarsel. Din bruk av dette nettstedet etter en slik endring utgjør ditt samtykke til å følge og være bundet av denne avtalen som revidert. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å gjennomgå denne avtalen hver gang du bruker dette nettstedet. Denne avtalen ble sist revidert 26. februar 2023.

ERKLÆRING OM VOLDGIFT. Du samtykker i at tvister som oppstår under denne avtalen, vil bli løst ved bindende voldgift, og VED Å GODTA DENNE AVTALEN FRASKRIVER DU OG EMBECTA DERE RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER EN KOLLEKTIV RETTSPROSESS.

Tilgjengeligheten til nettstedet og internasjonale brukere

Nettstedet administreres av embecta fra Parsipanny, NJ i USA. Dette nettstedet og dets innhold ("innholdet") er utformet for å overholde amerikanske lover og forskrifter.

Materialer publisert på dette nettstedet kan referere til produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Kontakt ditt lokale embecta-kontor for mer informasjon.

Du bør ikke tolke noe på nettstedet som en kampanje eller oppfordring for noe produkt eller for bruk av produkter som ikke er autorisert av lovene og forskriftene i landet du befinner deg i.

Dette nettstedet er ikke en kilde til medisinsk rådgivning

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi et råd eller en anbefaling eller henvisning angående noen avgjørelse eller handling relatert til din eller andres helsetilstand.  Dersom du er pasient, må du konsultere en lege eller annet kvalifisert helsepersonell med spørsmål du har om helsetilstanden din og før du tar noen diagnostiske, forebyggende eller behandlingsrelaterte beslutninger.  Dersom du er lege eller annet kvalifisert helsepersonell, må du ikke tillate at innholdet på dette nettstedet erstatter din egen medisinske vurdering, som du må utøve når du vurderer informasjonen på dette nettstedet, eller råd fra eventuelle kontaktpersoner, spesialister eller konsulterende helsepersonell som du jobber med. Eventuelle kliniske verktøy eller databaser som gjøres tilgjengelig for helsepersonell gjennom nettstedet, foretar ikke og er ikke beregnet for å foreta henvisninger, gi profesjonelle råd eller anbefale bestemte produkter eller tjenester. Leger og annet helsepersonell som bruker disse verktøyene eller databasene, bør utøve sin egen kliniske vurdering av informasjonen de gir eller bygger vurderinger på. Selv om embecta har gjort rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, fraskriver embecta seg uttrykkelig enhver garanti eller erklæring angående nøyaktigheten, fullstendigheten eller gangbarheten til slik informasjon. Ingenting på denne siden er ment å være for medisinsk diagnose eller behandling. Aldri se bort fra medisinsk råd eller forsinkelse med å søke det på grunn av noe du har lest på denne siden.

Merknad om opphavsrett, varemerker og annet åndsverk samt bruksbegrensning

Alt innhold, inkludert utvelgelse, oppsett og utforming av innholdet, eies enten av embecta eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre lover om immaterielle rettigheter, inkludert sui generis-rettighetene knyttet til beskyttelse av databaser. Du kan ikke på noen måte modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere noe innhold, helt eller delvis. Du kan bare laste ned innhold fra nettstedet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at innholdet ikke er modifisert på noen måte, at du beholder alle opphavsretts- og andre eiendomsmerknader intakt, og at du inkluderer uttrykket "Brukes med tillatelse fra embecta" når du viser eller på annen måte bruker innholdet. embecta hverken garanterer eller gir en erklæring for at din bruk av innholdet ikke bryter tredjeparters rettigheter som ikke eies av eller er tilknyttet embecta. 

Alle varemerkene, tjenestemerkene og logoene som vises på dette nettstedet ("varemerke(r)") er registrerte og uregistrerte varemerker for embecta, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Nettstedet kan også inneholde eller referere til patenter, proprietær informasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eiendomsrettigheter til embecta og/eller andre parter. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi, på noen måte, enten ved implikasjon, avskjæring eller på annen måte, noen lisens eller rett til, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser og andre eiendomsrettigheter av embecta og/eller andre parter.

Intet av innholdet kan kopieres eller imiteres helt eller delvis på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av innebygging, direktekobling eller speiling, eller videresendes uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra embecta. Dersom du er interessert i å koble til nettstedet vårt, kan du kontakte oss for mer informasjon.

Du godtar at de ovennevnte immaterielle rettighetene utgjør verdifulle embecta-eiendeler, og at embecta i tilfelle uautorisert bruk av slike immaterielle eiendeler vil lide uopprettelig skade som embecta kanskje ikke har et adekvat rettsmiddel mot.  Følgelig, i enhver handling eller fremgangsmåte for å håndheve bestemmelsene i denne avtalen, vil embecta ha krav på et rettslig påbud for å forhindre eller begrense enhver slik truende eller faktisk uautorisert bruk.  Det ovennevnte vil komme i tillegg til og uten å påvirke eventuelle andre rettigheter embecta måtte ha ved lov eller i billighetsrett.

Offentlig og uønsket informasjon

Selv om vi er glade for å motta tilbakemeldinger, kommentarer og ideer fra besøkende på dette nettstedet, vil vi at du skal forstå at all informasjon du sender inn via denne siden vil bli ansett som ikke-personlig, ikke-konfidensiell og ikke-proprietær (annet enn personlig informasjon, slik begrepet er definert i vår personvernerklæring). Dersom du overfører tilbakemeldinger, merknader, ideer, informasjon, konsepter, kunnskap, teknikker eller materialer til oss gjennom dette nettstedet, gir du herved embecta en ubegrenset, verdensomfattende, royaltyfri, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, overføre og distribuere dem i et hvilket som helst medium, og godtar at embecta står fritt til å bruke dem til ethvert formål.

embecta har ingen forpliktelse til å overvåke eller gjennomgå informasjon som er lagt ut til de offentlige områdene på nettstedet og påtar seg intet ansvar eller ansvar som oppstår fra innholdet på slike offentlige områder eller nettstedet generelt eller for feil, ærekrenkelse, injurier, bakvaskelse, utelatelse, usannhet , uanstendighet, pornografi, banning, fare eller unøyaktighet på nettstedet.

Du har forbud mot å legge ut eller overføre noe ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, provoserende, pornografisk eller profant materiale eller noe materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som vil anses som en straffbar handling, gi opphav til sivilt ansvar eller på annen måte. bryte loven. embecta vil samarbeide fullt ut med alle rettshåndhevende myndigheter eller rettskjennelser som ber om eller pålegger embecta å avsløre identiteten til alle som legger ut slikt materiale.

Barn under atten år bør ikke sende inn offentlig eller uoppfordret informasjon som inneholder personlig identifiserbare data.

Lenker til andre nettsteder

Denne avtalen gjelder kun for dette nettstedet. Dette nettstedet kan bygge inn eller inneholde referanser eller lenker til andre embecta-nettsteder ("andre embecta-nettsteder"), så vel som andre nettsteder som ikke drives av embecta ("tredjepartsnettsteder"). Disse referansene og/eller lenkene til tredjepartsnettstedene er kun gitt for din referanse og bekvemmelighet, og innebærer ingen vurdering eller godkjenning av materialet på disse tredjepartsnettstedene eller noen tilknytning til deres operatører. embecta kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og påtar seg ikke noe ansvar for informasjon oppgitt av tredjeparter eller innholdet på tredjepartsnettsteder.

Tredjepartsnettstedene (og eventuelle nettsteder de lenker til) kan inneholde informasjon om bruk av produkter som ikke er godkjent eller klarert av et behørig mat- og helsetilsyn, som f.eks. Food and Drug Administration i USA. embecta støtter ikke noen "off-label"-bruk.

Tredjepartsnettstedene (og nettstedene de lenker til) kan inneholde informasjon som er unøyaktig, ufullstendig eller utdatert. Din tilgang til og bruk av tredjepartsnettsteder (og eventuelle nettsteder de lenker til) er utelukkende på egen risiko.

Vær oppmerksom på at andre embecta-nettsteder er underlagt deres spesifikke vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser disse dokumentene nøye når du går inn på de andre embecta-nettstedene.

Forhandlinger med annonsører

Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer for, annonsører funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger er utelukkende mellom deg og slik annonsør. Du godtar at vi ikke er ansvarlige og heller ikke skal være ansvarlige for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av slike forretninger eller som et resultat av tilstedeværelsen av en slik annonsør på nettstedet.

Kontoregistrering og utfylling av elektronisk skjema

Noen av funksjonene på dette nettstedet, eller embectas tjenester og produkter, kan kreve opprettelse av en konto hos oss, eller utfylling av et elektronisk skjema. Som en del av prosessen må du velge et brukernavn og passord, og/eller registreringsinformasjon, som må være nøyaktig og oppdatert. Du kan ikke velge eller bruke et brukernavn til en annen person med den hensikt å utgi deg for denne personen, eller bruke et brukernavn som en annen person har rettigheter til uten denne personens autorisasjon.

Unnlatelse av å overholde ovenstående vil utgjøre et brudd på denne avtalen, som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din og/eller tap av retten til å motta tjenester eller produkter gjennom nettstedet. Du godtar å iverksette rimelige tiltak for å beskytte sikkerheten til passordet ditt. Du er ansvarlig for all bruk eller aktivitet på kontoen din, inkludert bruk av kontoen av en tredjepart som er autorisert av deg til å bruke ditt brukernavn og passord. Du skal varsle embecta om kjent eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din, eller kjent eller mistenkt sikkerhetsbrudd, inkludert tap, tyveri eller uautorisert avsløring av passordet ditt eller andre relevante registreringsdetaljer som er oppgitt.

Nettstedets personvernerklæring

Vår personvernerklæring er tilgjengelig på dette nettstedet, og ved å gå inn på nettstedet godtar du å være juridisk bundet av personvernerklæringen. Personvernerklæringen i sin helhet er herved innlemmet i denne avtalen ved referanse.

Les vår personvernerklæring ».

Ansvarsfraskrivelse for garantier

NETTSTEDET OG INNHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG", UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG. DET KAN VÆRE FORSINKELSER, UTELATELSER ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET OG NETTSTEDET. EMBECTA OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, AKTUALITET, IKKE-KRENKELSE, TITTEL, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL MED INNHOLDET ELLER SELVE NETTSTEDET, OG VI FRASKRIVER OSS HERVED EVENTUELLE SLIKE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER. EMBECTA VERKEN REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS, ORMER ELLER ANDRE KODE SOM KAN MANIFESTERE FORURENSENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER. FORDI NOEN JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER, GJELDER MULIGVIS IKKE DISSE UTELUKKELSENE DEG.

Ansvarsbegrensning

DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EMBECTA, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, TJENESTEMENN, ANSATTE ELLER AGENTER, VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADER I TILKNYTNING TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER DIN TILLIT TIL NOE INNHOLD. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER ALLE TAP OG SKADER AV NOE SLAG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, GENERELT, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGELIGE, EKSEMPELISKE ELLER ANNET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAP AV DATA, INNTEKTER ELLER FORTJENESTE. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER ENTEN DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, FORSØMMELSE, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER NOE ANNET GRUNNLAG, OG SELV OM EN AUTORISERT REPRESENTANT FRA EMBECTA ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT GJORT OM ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV SKADER ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR SOM ER ANGITT OVENFOR, SÅ DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. HVIS NOEN DEL AV DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN FINNES Å VÆRE UGYLDIG ELLER IKKE KAN HÅNDHEVES AV HVILKEN SOM HELST GRUNN, SKAL DET SAMLEDE ANSVARET TIL EMBECTA OG/ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER SKAL IKKE OVERSKRIDE ETT HUNDRE ($100,00) DOLLAR TOTALT. HVIS NOEN RETTSMIDLER NEDENFOR ER BESTEMMT Å HA FEILET I SITT VESENTLIGE FORMÅL, SKAL ALLE ANSVARSBEGRENSNINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG UTELUKKELSER AV GARANTIER OG SKADER ANGITT I DENNE AVTALEN FORBLI GYLDIGE.

Fremtidsrettede uttalelser

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde visse fremtidsrettede uttalelser (som definert i den føderale loven om verdipapirhandel) angående embectas ytelse, inkludert fremtidige inntekter, produkter og inntekter, eller hendelser eller utviklinger som embecta forventer å inntreffe eller forventer vil skje i fremtiden. Alle slike uttalelser er basert på gjeldende forventninger til embecta og innebærer en rekke forretningsrisikoer og usikkerhetsmomenter. Faktiske resultater kan variere vesentlig fra forventede resultater beskrevet, underforstått eller anslått i enhver fremtidsrettet uttalelse. Faktorer som kan føre til at faktiske resultater varierer vesentlig fra enhver fremtidsrettet uttalelse inkluderer, men er ikke begrenset til: konkurransefaktorer; prising og markedsandelspress; usikkerhet ved rettssaker; embectas evne til å oppnå salgs- og resultatprognoser, som er basert på salgsvolum og blandede produktforutsetninger, for å nå sine kostnadsbesparelsesmål, og å oppnå forventede synergier og andre kostnadsbesparelser i forbindelse med oppkjøp; endringer i regionale, nasjonale eller utenlandske økonomiske forhold; økning i energikostnader: svingninger i kostnader og tilgjengelighet eller råvarer og i embectas evne til å opprettholde gunstige leverandørordninger og relasjoner; endringer i rente- eller valutakurser; forsinkelser i produktintroduksjoner; og endringer i helsevesenet eller andre statlige reguleringer, så vel som andre faktorer som diskuteres på dette nettstedet i embectas innleveringer til Securities and Exchange Commission. Vi har ikke til hensikt å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser.

Skadeserstatning

I tilfelle det blir tatt rettslige skritt som følge av (i) din bruk av innholdet eller nettstedet, inkludert ditt brudd på vilkårene i denne avtalen, eller (ii) eventuell uønsket informasjon gitt av deg, samtykker du i å forsvare, kompensere, holde skadesløs og betale alle rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer uten begrensning som påløper for embecta, dets tilknyttede selskaper, dets og deres direktører, tjenestemenn, ansatte, agenter, investorer eller lisensgivere. embecta skal gi deg beskjed umiddelbart om ethvert slikt krav, søksmål eller saksgang. embecta skal ha rett, etter eget valg og bekostning, til å delta i forsvaret og/eller oppgjøret av ethvert krav eller søksmål, eller til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert forhold som ellers er underlagt skadesløsholdelse av deg, uten å frita deg for dine erstatningsforpliktelser. Du skal ikke under noen omstendighet forlike noen sak eller krav som pålegger embecta noe ansvar eller andre forpliktelser uten dets skriftlige forhåndssamtykke.

Generell

Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde alt av telefonutstyr, datamaskinvare og annet utstyr som er nødvendig for tilgang til og bruk av nettstedet og alle kostnader knyttet til dette. embecta forbeholder seg retten til å endre eller slette materiale fra denne siden når som helst. Ethvert krav knyttet til, og bruken av, dette nettstedet er underlagt lovene i delstaten Delaware i USA.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og embecta angående denne avtalen eller din bruk av dette nettstedet, skal det løses gjennom forhandlinger i god tro.  Dersom slike forsøk viser seg å være mislykkede, skal alle kontroverser, krav eller tvister sendes til bindende voldgift i henhold til US Federal Arbitration Act, kapittel 9, paragraf 1 og følgende.  Reglene til American Arbitration Association skal gjelde for gjennomføringen av høringen, som skal holdes i Delaware.  DEN GJELDENDE LOVEN SKAL VÆRE LOVENE I STATEN DELAWARE, UTEN Å TA I BRUK REGLENE OM INTERNASJONAL PRIVATRETT.  Voldgiftsdommen skal være endelig og bindende og kan bekreftes og håndheves i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.  Partene skal bære like kostnader ved voldgiften, men hver part skal betale sine egne advokatsalærer som påløper i forbindelse med voldgiften eller bekreftelsen eller håndhevelsen av en eventuell kjennelse.  Til tross for det foregående, dersom kostnadene ved voldgift vil være uoverkommelige sammenlignet med kostnadene ved rettssaker og oppreisningen som søkes, vil embecta betale så mye av saksbehandlingen, administrasjonen og voldgiftsdommerens honorarer som voldgiftsdommeren anser som nødvendig for å forhindre at voldgiften blir uoverkommelig. I tilfelle voldgiftsdommeren fastslår at kravet/kravene du hevder i voldgiften er useriøse, godtar du å tilbakebetale embecta for alle salærer knyttet til voldgiften betalt av embecta på dine vegne som du ellers ville vært forpliktet til å betale.

De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

DU OG EMBECTA SAMTYKKER TIL AT HVER AV OSS KAN KOMME MED KRAV MOT DEN ANDRE KUN PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER PART I ET GRUPPESØKSMÅL I EVENTUELLE PÅSTÅTTE GRUPPESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIVE SØKSMÅL.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og embecta med hensyn til din tilgang til og/eller bruk av dette nettstedet. Eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedet eller innhold må fremmes innen ett (1) år etter datoen for hendelsen som førte til en slik handling. Alle bestemmelser i denne avtalen som gjelder skadesløsholdelse, ansvarsfraskrivelse eller garantier, ansvarsbegrensning og eiendomsrettigheter skal overleve etter oppsigelsen av denne avtalen uansett årsak. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen er ugyldige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende bestemmelsene fortsette med full kraft og virkning, og den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som erstattet av en gyldig håndhevbar bestemmelse som nært samsvarer med intensjonen til den opprinnelige bestemmelsen. Unnlatelse av oss i å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse under denne avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt herved forbeholdes.

Hvis du har spørsmål angående denne avtalen for nettstedet, vennligst kontakt oss.