Kullanım Şartları

Background Image

Kullanım Şartları

www.embecta.com sitesine ("Site") hoş geldiniz. Embecta Corp. ve bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları ("embecta", "biz", "bize" veya "bizim" olarak anılacaktır), bu Kullanım Şartları Sözleşmesinde ("Sözleşme") yer alan koşul ve şartlara tabi olarak Siteye erişmenizi sağlar. Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Bu Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye uymayı ve bu Sözleşmeyle bağlı olmayı kabul etmiyorsanız bu Siteden materyallere erişemez, bunları kullanamaz veya indiremezsiniz.

embecta'nın mevcut bir müşterisi veya tedarikçisiyseniz bu şartların müşteri veya satıcı sözleşmenizde yer alan şartları değiştirme veya düzeltme amacı taşımadığını lütfen unutmayın. Tutarsızlık olması durumunda yazılı sözleşmenizin koşul ve şartları burada yer alan koşul ve şartlardan üstün olacaktır. Tüm embecta ürünleri ve hizmetleri, kullanımlarını yöneten ve ürünlerin etiketleri ile birlikte ve/veya çevrimiçi koşullar olarak sunulabilen ayrı hüküm ve koşullara da tabi olabilir.

embecta herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bu Sözleşmeyi güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir değişikliğin ardından bu Siteyi kullanmanız, revize edilen bu Sözleşmeye uymayı ve bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, bu Siteyi her kullandığınızda bu Sözleşmeyi gözden geçirmenizi öneririz. Bu Sözleşme en son 26 Şubat 2023'te revize edilmiştir.

TAHKİM BİLDİRİMİ. Bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan ihtilafların bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul edersiniz ve BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, SİZ VE EMBECTA, JÜRİ HUZURUNDA DAVA HAKKINIZDAN VEYA HERHANGİ BİR TOPLU DAVAYA VEYA TEMSİLCİ KOVUŞTURMASINA KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETMİŞ OLURSUNUZ.

Sitenin Kullanılabilirliği ve Uluslararası Kullanıcılar

Site, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Parsipanny, NJ'den embecta tarafından yönetilmektedir. Bu Site ve içeriği ("İçerik"), ABD yasa ve düzenlemelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu Sitede yayınlanan materyaller, ülkenizde bulunmayan ürün veya hizmetlere atıfta bulunabilir. Daha fazla bilgi için yerel embecta ofisinize danışın.

Sitedeki hiçbir şeyi, bulunduğunuz ülkenin kanunları ve düzenlemeleri tarafından izin verilmeyen herhangi bir ürün veya herhangi bir ürünün kullanımı için bir promosyon veya talep olarak yorumlayamazsınız.

Bu Site Bir Tıbbi Tavsiye Kaynağı Değildir

Bu Sitedeki hiçbir şey, sizin sağlığınızla veya başkalarının sağlığıyla ilgili herhangi bir karar veya eylemle ilgili tavsiye, öneri veya yönlendirmede bulunulduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.  Hastaysanız, sağlığınızla ilgili tüm sorularınız için ve herhangi bir teşhis, önleme veya tedavi kararı vermeden önce bir doktora veya başka bir kalifiye sağlık uzmanına danışmalısınız.  Doktor veya başka bir kalifiye sağlık uzmanıysanız, bu Site İçeriğinin, bu Sitedeki bilgileri değerlendirirken kullanmanız gereken kendi tıbbi yargınızın veya herhangi bir aracı, uzman veya birlikte çalıştığınız danışman sağlık uzmanının tavsiyesinin yerine geçmesine izin vermemelisiniz. Sağlık uzmanları tarafından Siteler aracılığıyla kullanılmak üzere sağlanan herhangi bir klinik araç veya veritabanı, yönlendirmede bulunma, profesyonel tavsiye verme veya belirli ürün veya hizmetleri önerme amacı taşımaz ve bu amaçla tasarlanmamıştır. Bu araçları veya veritabanlarını kullanan doktorlar ve diğer sağlık uzmanları, sağladıkları veya güvendikleri bilgilerle ilgili olarak kendi klinik yargılarını kullanmalıdır. embecta, bu Sitedeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul çabayı göstermiş olsa da, embecta bu tür bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanı açıkça reddeder. Bu Sitede yer alan hiçbir şey, tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı değildir. Bu Sitede okuduğunuz herhangi bir unsur nedeniyle tıbbi tavsiyeyi asla göz ardı etmeyin veya tıbbi tavsiye almakta gecikmeyin.

Telif Hakkı, Ticari Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Bildirimi ve Kullanım Sınırlaması

İçeriğin seçimi, düzenlenmesi ve tasarımı da dahil olmak üzere tüm İçerik, embecta'ya veya lisans verenlerine aittir ve veritabanlarının korunmasına ilişkin kendisine özgü haklar dahil olmak üzere telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Herhangi bir İçeriği tamamen veya kısmen değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, yayınlayamaz, iletemez veya dağıtamazsınız. İçeriğin herhangi bir şekilde değiştirilmemesi, tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini olduğu gibi tutmanız ve İçerik görüntülendiğinde ya da tarafınızdan herhangi bir şekilde kullanıldığında "embecta'nın izniyle kullanılmıştır" ibaresini eklemeniz koşuluyla Sitedeki İçeriği yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirebilirsiniz. embecta, İçeriği kullanmanızın embecta'nın sahip olmadığı veya iştiraki olmayan üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez. 

Bu Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Ticari Markalar") embecta'nın, bağlı kuruluşlarının veya üçüncü şahısların tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Site ayrıca embecta ve/veya diğer tarafların patentlerini, özel bilgilerini, teknolojilerini, ürünlerini, süreçlerini veya diğer mülkiyet haklarını içerebilir veya bunlara atıfta bulunabilir. Bu Sitede yer alan hiçbir şey, zımni de olsa hiçbir şekilde Ticari markalar, patentler, ticari sırlar, teknolojiler, ürünler, prosesler ve embecta'nın ve/veya diğer tarafların diğer özel haklarına ilişkin itiraz hakkının düşmesi veya başka şekilde bunlara ilişkin lisans ya da hak sağlanması olarak yorumlanmamalıdır.

İçeriğin hiçbir kısmı, çerçeveleme, derin bağlantı veya yansıtma kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir yöntemle tamamen veya kısmen kopyalanamaz veya taklit edilemez veya embecta'nın açık yazılı izni olmadan iletilemez. Sitemize bağlantı vermek istiyorsanız daha fazla bilgi için  Bize Ulaşın .

Yukarıda belirtilen fikri mülkiyetin, değerli embecta mülkiyeti oluşturduğunu ve bu tür fikri mülkiyetin izinsiz kullanımı durumunda embecta'nın hukuken yeterli bir telafisi olmayabilecek, geri alınamaz zararlar göreceğini kabul ediyorsunuz.  Buna göre, bu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaya yönelik herhangi bir davada veya kovuşturmada embecta, bu tür tehdit altındaki veya fiilen izin verilmemiş kullanımı önlemek veya azaltmak için ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olacaktır.  Yukarıda belirtilenler, embecta'nın yasa veya hakkaniyet çerçevesinde sahip olabileceği diğer haklara ek olacak ve bunlara halel getirmeyecektir.

Herkese Açık ve İstenmeden Sağlanan Bilgiler

Bu Siteyi ziyaret edenlerden geri bildirim, yorum ve fikir almaktan memnuniyet duysak da bu Site aracılığıyla gönderdiğiniz herhangi bir bilginin kişisel, gizli ve tescilli olmadığının (Gizlilik Bildirimimizde tanımlandığı şekliyle kişisel bilgiler dışında) kabul edileceğini anlamanızı istiyoruz. Bu Site aracılığıyla bize herhangi bir geri bildirim, yorum, fikir, bilgi, kavram, teknik bilgi veya teknik veya materyal iletirseniz, embecta'ya kısıtlamasız, dünya genelinde geçerli, telifsiz, geri alınamaz bir kullanım, çoğaltma, görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, iletme ve dağıtma lisansı vermiş olmanın yanı sıra embecta'nın bunları herhangi bir amaçla kullanabileceğini kabul edersiniz.

embecta'nın Site'nin halka açık alanlarında yayınlanan bilgileri izleme veya inceleme yükümlülüğü yoktur ve bu tür halka açık alanların veya genel olarak Sitenin İçeriği veya Site'de yer alan müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike veya yanlışlık veya herhangi bir hata, karalama, iftira, suçlama, eksiklik, yalan nedeniyle hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Herhangi bir yasa dışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, suçlayıcı, müstehcen, kışkırtıcı, pornografik veya küfürlü materyal veya ceza gerektiren bir suç olarak kabul edilecek, hukuki sorumluluğa yol açabilecek veya başka bir şekilde yasaları ihlal edebilecek davranışı oluşturabilecek veya teşvik edebilecek herhangi bir materyal göndermeniz veya iletmeniz yasaktır. embecta; embecta'dan bu tür materyalleri yayınlayan herhangi birinin kimliğini ifşa etmesini talep eden veya emreden herhangi bir yasa uygulama makamı veya mahkeme emriyle tam işbirliği yapacaktır.

On sekiz yaşın altındaki çocuklar, kişisel olarak tanımlanabilir veriler içeren herhangi bir kamuya açık veya talep edilmemiş bilgi sunmamalıdır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu Sözleşme yalnızca bu Site için geçerlidir. Bu Site, diğer embecta web sitelerine ("Diğer embecta Siteleri") ve ayrıca embecta tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine ("Üçüncü Taraf Siteleri") yönlendirebilir ya da bu sitelere referanslar veya bağlantılar içerebilir. Üçüncü Taraf Sitelerine yapılan bu referanslar ve/veya bağlantılar yalnızca size referans ve kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmıştır; bu Üçüncü Taraf Sitelerindeki materyallerin herhangi bir şekilde incelendiği veya onaylandığı veya bunların operatörleriyle herhangi bir ilişki olduğu anlamına gelmez ve üçüncü tarafların sağladığı bilgiler veya Üçüncü Taraf Sitelerinin içeriği ile ilgili sorumluluk teşkil etmez.

Üçüncü Taraf Siteleri (ve bağlantı verdikleri web siteleri), ABD Gıda ve İlaç İdaresi gibi ilgili gıda ve sağlık kurumları tarafından onaylanmamış ürünlerin kullanımları hakkında bilgi içerebilir. embecta herhangi bir "endikasyon dışı" kullanımı onaylamaz.

Üçüncü Taraf Siteleri (ve bağlantı verdikleri web siteleri) yanlış, eksik veya güncelliğini yitirmiş bilgiler içerebilir. Üçüncü Taraf Sitelerine (ve bağlantı verdikleri herhangi bir web sitesine) erişiminiz ve bunları kullanımınızın riski tamamen size aittir.

Lütfen Diğer embecta Sitelerinin kendi özel Koşul ve Şartlarına ve Gizlilik Politikalarına tabi olduğunu unutmayın. Diğer embecta Sitelerine girdiğinizde bu belgeleri dikkatlice okumanızı öneririz.

Reklam Verenlerle Anlaşmalar

İlgili mal veya hizmetlerin ödemesi ve teslimatı dahil olmak üzere, Sitede veya Site aracılığıyla bulunan reklam verenlerle yazışmalarınız veya iş anlaşmalarınız ya da söz konusu tarafların promosyonlarına katılımınız ve bu tür işlemlerle ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizin ve reklam veren tarafın arasındadır. Bu tür işlemlerden veya bu tür bir reklam verenin Sitede bulunmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmadığımızı veya yükümlü olmayacağımızı kabul edersiniz.

Hesap Kaydı ve Çevrimiçi Formun Doldurulması

Bu Sitenin bazı işlevleri veya embecta'nın hizmetleri ve ürünleri, bizde bir hesap oluşturulmasını veya çevrimiçi bir formun doldurulmasını gerektirebilir. Sürecin bir parçası olarak bir Kullanıcı adı ve Parola ve/veya kayıt bilgileri seçmeniz gerekecektir; bunlar doğru ve güncel olmalıdır. Başka bir kişinin Kullanıcı Adını, o kişinin kimliğine bürünmek amacıyla seçemez veya kullanamazsınız ya da başka bir kişinin haklarına sahip olduğu bir Kullanıcı Adını söz konusu kişinin izni olmadan kullanamazsınız.

Yukarıdakilere uyulmaması hesabınızın derhal feshedilmesiyle ve/veya Site üzerinden hizmet veya ürün alma hakkınızın iptal edilmesiyle sonuçlanabilecek olan bu Sözleşmenin ihlalini teşkil edecektir. Parolanızın güvenliğini korumak için makul önlemleri almayı kabul edersiniz. Kullanıcı Adınızı ve Parolanızı kullanmak üzere yetkilendirdiğiniz herhangi bir üçüncü şahıs tarafından hesabın kullanılması da dahil olmak üzere hesabınızdaki tüm kullanım veya faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Hesabınızın bilinen veya şüphelenilen yetkisiz kullanım(lar)ını veya parolanızın ya da sağlanan diğer ilgili kayıt ayrıntılarının kaybedilmesi, çalınması veya yetkisiz ifşası dahil olmak üzere bilinen veya şüphelenilen güvenlik ihlallerini embecta'ya bildirmelisiniz.

Site Gizlilik Beyanı

Gizlilik Bildirimimiz bu Sitede mevcuttur ve Siteye erişerek Gizlilik Bildiriminin yasal olarak bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Beyanı'nın tamamı işbu Sözleşmeye referans olarak dahil edilmiştir.

Gizlilik Beyanımızı Okuyun ».

Garanti Reddi

SİTE VE İÇERİK, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SAĞLANMAKTADIR. İÇERİKTE VE SİTEDE GECİKMELER, EKSİKLER VEYA HATALAR OLABİLİR. EMBECTA VE BAĞLI KURULUŞLARI, İÇERİĞİN VEYA SİTENİN KENDİSİNİN DOĞRULUĞUNU, EKSİKSİZLİĞİNİ, GÜNCELLİĞİNİ, İHLAL ETMEZLİĞİNİ, PAZARLANABİLİRLİĞİNİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNU GARANTİ ETMEZ VE BURADA BU TÜR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. EMBECTA, BU SİTENİN İÇERİĞİNİN VİRÜSLERDEN, SOLUCANLARDAN VEYA BULAŞTIRICI VEYA YIKICI ÖZELLİKLER GÖSTEREBİLECEK DİĞER KODLARDAN ARINDIĞINI BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ. BAZI YETKİ ALANLARI BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ, BU İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

BU SİTEYİ KULLANMANIZIN RİSKİ YALNIZCA SİZE AİTTİR. EMBECTA HİÇBİR KOŞUL ALTINDA BAĞLI KURULUŞLARI VEYA BU KURULUŞLARIN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ SİZİN BU SİTEYİ KULLANMANIZDAN, KULLANAMAMANIZDAN VEYA BU SİTEDEKİ HERHANGİ BİR İÇERİĞİ TEMEL ALMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, VERİ, GELİR VEYA KÂR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, GENEL, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK OLARAK VEYA DİĞER ŞEKİLLERDE HER TÜRLÜ ZARAR VE KAYIP İÇİN GEÇERLİDİR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, İDDİA EDİLEN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME, İHMAL, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TEMELE DAYALI OLMASI DURUMUNDA BİLE VE EMBECTA VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN YETKİLİ TEMSİLCİSİNE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR OLMUŞ YA DA BİLMESİ GEREKMİŞ OLSA BİLE GEÇERLİDİR. BAZI EYALETLER, YUKARIDA BELİRTİLEN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE BU SORUMLULUK SINIRLAMASI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASININ HERHANGİ BİR PARÇASI HERHANGİ BİR NEDENLE GEÇERSİZ VEYA UYGULANMAZ OLURSA, BU DURUMLAR ALTINDA EMBECTA VE/VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TOPLAMDA YÜZ DOLARI (100,00 USD) AŞMAZ. BURADAKİ HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN ESAS AMACIYLA BAŞARISIZ OLDUĞU BELİRLENİRSE, BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN DİĞER TÜM SORUMLULUK SINIRLAMALARI, FERAGATLER VE GARANTİLERLE VE ZARARLARLA İLGİLİ İSTİSNALAR GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

İleriye Dönük Beyanlar

Bu site zaman zaman embecta'nın gelecekteki ciroları, ürünleri ve gelirleri veya embecta'nın olmasını beklediği veya gelecekte olmasını beklediği olaylar veya gelişmeler dahil olmak üzere embecta'nın performansına ilişkin belirli ileriye dönük beyanlar (Federal Menkul Kıymetler Kanunlarında tanımlandığı şekilde) içerebilir. Tüm bu beyanlar embecta'nın mevcut beklentilerine dayanmaktadır ve bir takım iş riskleri ve belirsizlikleri içermektedir. Fiili sonuçlar, herhangi bir ileriye dönük beyanda açıklanan, ima edilen veya öngörülen sonuçlardan maddi olarak farklı olabilir. Gerçek sonuçların herhangi bir ileriye dönük beyandan maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek faktörler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: rekabet faktörleri; fiyatlandırma ve pazar payı baskıları; dava belirsizlikleri; embecta'nın satış hacmi ve ürün karması varsayımlarına dayanan satış ve kazanç tahminlerini gerçekleştirme, maliyet tasarrufu hedeflerine ulaşma ve satın almalarla bağlantılı olarak beklenen sinerjileri ve diğer maliyet tasarruflarını elde etme becerisi; bölgesel, ulusal veya dış ekonomik koşullardaki değişiklikler; enerji maliyetlerindeki artışlar: maliyetlerde ve mevcudiyette veya ham maddelerde ve embecta'nın uygun tedarikçi düzenlemelerini ve ilişkilerini sürdürme becerisindeki dalgalanmalar; faiz veya döviz kurlarındaki değişiklikler; ürün tanıtımlarında gecikmeler; ve bu Sitede embecta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda tartışılan diğer faktörlerin yanı sıra sağlık hizmetleri veya diğer hükümet düzenlemelerindeki değişiklikler. İleriye dönük beyanları güncellemeyi öngörmüyoruz.

Tazminat

(i) İşbu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz de dahil olmak üzere İçeriği veya Siteyi kullanımınızdan veya (ii) tarafınızdan sağlanan herhangi bir talep üzerine sağlanmayan bilgiden kaynaklanan herhangi bir yasal işlem yapılması durumunda, embecta, bağlı kuruluşları, onun ve onların yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri, yatırımcıları veya lisans verenleri savunmayı, tazmin etmeyi, zarara uğramalarını önlemeyi ve onlar tarafından uğranılan makul yasal giderleri ve muhasebe ücretlerini ödemeyi kabul ediyorsunuz. embecta bu tür herhangi bir talep, dava veya kovuşturma hakkında size derhal bildirimde bulunacaktır. embecta, kendi seçimi ve masrafı kendisine ait olmak üzere, herhangi bir talep veya davanın savunmasına ve/veya çözümüne katılma veya tazminat yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadan tarafınızca tazmin edilecek herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkına sahip olacaktır. Hiçbir durumda, embecta'ya herhangi bir sorumluluk veya başka yükümlülükler yükleyen herhangi bir davayı veya iddiayı, onun önceden yazılı izni olmadan çözemezsiniz.

Genel

Site'ye erişim ve Site'nin kullanımı için gerekli olan tüm telefon, bilgisayar donanımı ve diğer ekipmanların temini ve bakımından ve bunlarla ilgili tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. embecta herhangi bir zamanda bu Sitedeki materyal İçeriğini değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Bu Site ile ilgili herhangi bir iddia ve Sitenin kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyaleti yasalarına tabidir.

Siz ve embecta arasında bu Sözleşmeye veya bu Siteyi kullanımınıza ilişkin herhangi bir ihtilaf ortaya çıkarsa, bu ihtilaf iyi niyetli müzakereler yoluyla çözülecektir.  Bu çabalar başarısız olursa, tüm tartışmalar, iddialar veya anlaşmazlıklar ABD Federal Tahkim Yasası, 9 USC § 1 ve devamındakiler uyarınca bağlayıcı tahkime sunulacaktır.  Delaware'de yapılacak olan duruşmanın yürütülmesinde Amerikan Tahkim Birliği kuralları geçerli olacaktır.  UYGULANACAK YASALAR, KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARINI ETKİLEMEKSİZİN DELAWARE EYALETİ YASALARI OLACAKTIR.  Tahkim kararı nihai ve bağlayıcı olacaktır ve herhangi bir yetkili yargı mahkemesinde onaylanabilir ve icra edilebilir.  Taraflar, tahkim masraflarını eşit olarak karşılayacaktır ancak her bir taraf, tahkim veya herhangi bir hükmün teyidi veya yürürlüğe alınması ile bağlantılı olarak ortaya çıkan kendi avukatlık ücretlerini ödeyecektir.  Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, tahkim masrafları, dava masraflarına ve talep edilen çözüme kıyasla fahiş olacaksa, embecta, hakemin tahkimin masraflı olmasını önlemek için gerekli gördüğü kadar dosyalama, idare ve hakemlik ücretlerini ödeyecektir. Hakemin tahkimde öne sürdüğünüz iddianın/iddiaların önemsiz olduğuna karar vermesi durumunda, embecta tarafından sizin adınıza ödenen, normal koşullarda sizin ödeyeceğiniz tahkimle ilişkili tüm ücretleri embecta'ya tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu Sözleşme için geçerli değildir.

SİZ VE EMBECTA, HER BİRİNİZİN BİRBİRİNİZE YALNIZCA BİREYSEL TEMELDE İDDİALARDA BULUNABİLECEĞİNİZİ, HERHANGİ BİR TOPLU VEYA TEMSİLİ DAVA VEYA KOVUŞTURMADA DAVACI YA DA GRUP ÜYESİ OLARAK İDDİALARDA BULUNMAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

Bu Sözleşme, bu Siteye erişiminiz ve/veya Siteyi kullanımınızla ilgili olarak siz ve embecta arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Siteyi veya herhangi bir İçeriği kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, bu tür bir eyleme yol açan olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde getirilmelidir. Tazminat, feragatname veya garantiler, sorumluluğun sınırlandırılması ve mülkiyet hakları ile ilgili bu Sözleşmenin tüm hükümleri, bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve geçersiz veya uygulanamaz hükmün, orijinal hükmün amacına çok benzeyen geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirildiği kabul edilecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamamamız veya yürütmememiz, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

Bu Site Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Bize Ulaşın.