TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Background Image

Johdanto ja tarkoitus

Laajuus

Yhteenveto keskeisistä kohdista

Mitä henkilötietoja keräämme?

Miten käytämme henkilötietoja?

Miten jaamme henkilötietoja?

Markkinoinnin vaihtoehdot

Evästeet

Rekisteröidyn oikeudet

Tietoturva

Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Muut ongelmat

Ota yhteyttä

Johdanto ja tarkoitus

Embecta Corp.:n ja sen tytäryhtiöiden ("embecta" tai "me") tehtävänä on kehittää ja tarjota ratkaisuja, jotka tekevät elämästä parempaa diabetesta sairastaville. Näin tehdessämme keräämme, käytämme, jaamme ja käsittelemme ja muuten yksilöllisesti tunnistettavia tietoja sivustojemme kävijöistä (määritelty alla), asiakkaista, liikekontakteista, terveydenhuollon ammattilaisista, potilaista, yksittäisistä loppukäyttäjistä, liikekumppaneista ja muista ulkoisista osapuolista, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa ("Henkilötiedot"). embecta suhtautuu tietosuojaan vakavasti ja uskomme, että liiketoimintamme harjoittaminen sovellettavien tietosuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti on olennaisen tärkeää liiketoimintamme menestyksen kannalta.

Laajuus

Tässä ulkoisessa tietosuoja- ja evästelausunnossa ("Tietosuojalausunto") kuvataan käytäntöjämme, jotka liittyvät tietoihin, joita me tai palveluntarjoajamme keräämme (tai heidän) verkkosivustojemme, sovellustensa ja muiden lähteiden (kuten embecta-kumppanisivustojen ja/tai sovellusten) kautta osana Embectan palveluita (yhdessä "Sivustot" "). Lisäehtoja voidaan soveltaa, kun käytät tiettyjä palveluita joillakin tämän verkkosivuston alueilla mobiilisovellusten kautta tai kun napsautat linkkejä, jotka navigoivat pois tältä verkkosivustolta. Tähän tietosuojalausuntoon linkittävien Sivustojen käyttöön sovelletaan tätä tietosuojalausuntoa ja sivuston käyttöehtoja.

Yhteenveto keskeisistä kohdista

 

1. Kokoelma

Keräämme nimiä, yhteystietoja ja muita henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyvät kaupallisiin suhteisiimme.

2. Käytä

Käytämme henkilötietoja tarjotaksemme tuotteitamme ja palveluitamme ja vastataksemme tiedusteluihin, hallinnoidaksemme tilejä ja ylläpitääksemme liiketoimintaa, tarjotaksemme asiaankuuluvaa markkinointia sekä toteuttaaksemme muita liiketoiminta- ja vaatimustenmukaisuustarkoituksia.

3. Jakaminen

Jaamme henkilötietoja tarpeen mukaan tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseksi ja pyyntöihin vastaamiseksi sekä muiden liiketoiminta- ja vaatimustenmukaisuustavoitteiden toteuttamiseksi.

4. Markkinointivalinnat

Voit hallita sitä, miten käytämme henkilötietoja suoramarkkinointiin.

5. Evästeet

Käytämme evästeitä sivustollamme ja viestinnässämme ja tarjoamme vaihtoehtoja evästeiden käytöstä, mukaan lukien kolmannen osapuolen kohdentaminen ja mainonta.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tietyissä laeissa, kuten EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ("GDPR"), säädetään tietyistä oikeuksista pyytää pääsyä henkilötietoihin, niiden oikaisemista, poistamista tai muita toimia.

7. Tietoturva

Ylläpidämme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta tai tahattomalta tuhoamiselta.

8. Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Tarjoamme asianmukaisen suojan henkilötietojen rajat ylittäville siirroille, jos laissa niin säädetään.

9. Muut ongelmat

Annamme tässä tietosuojalausunnossa muita tietoja: (i) henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperustasta, (ii) seurauksista henkilötietojen antamatta jättämisestä, (iii) automaattisesta päätöksenteosta, (iv) do-not-track (DNT) -signaaleista, (v) tietojen säilyttämisestä, (vi) työntekijöiden ja urakoitsijoiden ongelmista ja (vii) muutoksista tähän tietosuojaselosteeseen.

10. Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla, jos sinulla on kysyttävää.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Voimme kerätä, käyttää, jakaa ja muulla tavoin käsitellä seuraavia henkilötietoryhmiä, jotka on saatu joko suoraan sinulta, kolmansilta osapuolilta (esim. työnantajaltasi tai terveydenhuollon laitokselta, jossa työskentelet) tai jotka on kerätty automaattisesti sivustojen käytön kautta:

 • Tunnistetiedot, kuten koko nimi, titteli ja yhteystiedot;
 • Ammatilliset tiedot, kuten yrityksen nimi ja tyyppi, yrityssivusto, osaamisalue, tehtävänimike ja kuvaus, osasto ja työkokemus;
 • Tuotetiedot, kuten sinun tai työnantajasi käyttämät tai ostamat tuote- ja palvelutyypit ja niihin liittyvät tiedot;
 • Viestintä- ja vuorovaikutustiedot, kuten asiakaspalvelupyynnöt, kirjeenvaihto, puhelujen tai kokousten muistiinpanot ja muu asiakaspalvelu tai teknisen palvelun vuorovaikutus;
 • Koulutustiedot, kuten tiedot tai saatu tuote tai kliininen koulutus;
 • Terveyteen liittyvät tiedot, kuten fyysiset ja lääketieteelliset tiedot, jotka on lähetetty jonkin alustamme kautta tai sosiaalisessa mediassa;
 • Rahoitus- tai maksutiedot (vain rajoitetuissa tapauksissa), kuten pankkitilien numerot ja suoritettujen tai vastaanotettujen maksujen päivämäärät ja määrä;
 • Muut sivustokohtaiset tiedot, kuten alla on yksityiskohtaisempia tietoja.

 

Diabeteksen hoitosovellus ("DC-sovellus")

 • Rekisteröinti- ja tilitiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, salasana, suostumusten tila, laitetunnus (mukaan lukien valmistaja, laitetyyppi ja käyttöjärjestelmän versio), kieli, maa, aikavyöhyke ja IP-osoite;
 • Terveyteen liittyvät tiedot, mukaan lukien DC-sovelluksen kautta toimitetut fyysiset, lääketieteelliset tai terveystiedot;
 • Automaattiset tiedot, mukaan lukien seurantatekniikoilla saadut tiedot, yhdistetyistä laitteista saadut tiedot, sijaintitiedot, mobiililaitteisiin lähetetyt tiedot ja käyttötiedot.

Miten käytämme henkilötietoja?

Käytämme yllä olevia henkilötietoluokkia seuraaviin tarkoituksiin:

Käyttötarkoitus

Henkilötietojen luokat

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen, mukaan lukien tekninen tuki- ja huoltopalvelut

Tunnistetiedot; tuotetiedot; viestinnän yksityiskohdat; terveyteen liittyvät tiedot

 

Rekisteröinti- ja tilitiedot; terveyteen liittyvät tiedot; automaattiset tiedot vain DC-sovelluksessa

Asiakaspalvelun tarjoaminen ja muun viestinnän harjoittaminen asiakkaiden, loppukäyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa

Tunnistetiedot; tuotetiedot; viestinnän yksityiskohdat; terveyteen liittyvät tiedot

 

Rekisteröinti- ja tilitiedot; terveyteen liittyvät tiedot; automaattiset tiedot vain DC-sovelluksessa

 

Markkinointi- ja
asiakassuhdetoiminnot
, joihin voi sisältyä profilointi tai mahdollisten kiinnostuksen kohteidesi luokittelu embecta-tuotteisiin ja -palveluihin räätälöityä markkinointia varten

Tunnistetiedot; ammatilliset tiedot; tuotetiedot; viestinnän yksityiskohdat; terveyteen liittyvät tiedot

Tuote-/palvelukehitys sekä tuotteiden ja palveluiden laadun ja toimivuuden parantaminen

 

Tuotetiedot

Rekisteröinti- ja tilitiedot; automaattiset tiedot vain DC-sovelluksessa

Kliinisen ja muun henkilöstön koulutustiedot

Tunnistetiedot; ammatilliset tiedot; koulutustiedot; terveyteen liittyvät tiedot

Oikeasuhteisuus ja petosten ehkäisytoimet, kuten petosten, IT-järjestelmien väärinkäytön tai rahanpesun ehkäiseminen; tietotekninen tietotekninen turvallisuus ja verkon turvallisuus; tai sisäiset tutkimukset

Tunnistetiedot; ammatilliset tiedot; viestinnän yksityiskohdat; tuotetiedot; talous- tai maksutiedot

 

Rekisteröinti- ja tilitiedot; automaattiset tiedot vain DC-sovelluksessa

 

Lakisääteisten velvoitteiden tai
standardien
noudattaminen, sääntelyviranomaisten tai muiden viranomaisten pyyntöihin ja oikeudellisiin vaatimuksiin vastaaminen kotimaassasi tai sen ulkopuolella, vuorovaikutusta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa koskevien avoimuuslakien ja vastaavien lakien ja määräysten, alan standardien ja koodien noudattaminen, jakelijoille annettavan koulutuksen yksityiskohdat ja muut vaatimusten noudattamiseen liittyvät välittäjät

 

Tunnistetiedot; ammatilliset tiedot; tuotetiedot; viestinnän yksityiskohdat; talous- tai maksutiedot

Rekisteröinti- ja tilitiedot; terveyteen liittyvät tiedot; automaattiset tiedot vain DC-sovelluksessa

Miten jaamme henkilötietoja?

Jaamme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • Embectassa: Jaamme henkilötietoja embecta-yritysryhmässä tarpeen mukaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Palveluntarjoajat: Jaamme henkilötietoja palveluntarjoajien kanssa, jotta tällaiset osapuolet voivat suorittaa toimintoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti edellä mainittujen tarkoitusten, kuten markkinoinnin, henkilöllisyyden hallinnan, vianmäärityksen, tiedonhallinnan, turvallisuuden ja verkkohotellin, suorittamiseksi. Edellytämme palveluntarjoajilta kohtuullista turvallisuutta henkilötiedoille sekä käyttämään ja käsittelemään tällaisia henkilötietoja puolestamme vain määräyksestämme.
 • Tilintarkastajat ja neuvonantajat: Jaamme henkilötietoja tilintarkastajien kanssa tarkastustehtävien suorittamiseksi ja neuvonantajien kanssa oikeudellisten ja muiden neuvojen tarjoamiseksi.
 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestely: Jaamme henkilötietoja kenen tahansa yritysostajan tai prospektin kanssa lain sallimissa rajoissa osana sulautumista, yritysostoa, yrityksen omaisuuden myyntiä tai palvelun siirtymistä toiselle tarjoajalle sekä maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan tapauksessa, jossa henkilötietoja siirrettäisiin embecta-omaisuutena.
 • Pakolliset luovutukset ja lailliset oikeudet: Jaamme henkilötietoja noudattaaksemme mitä tahansa haastetta, tuomioistuimen määräystä tai muuta oikeusprosessia tai muuta hallituksen pyyntöä. Jaamme henkilötietoja myös luodaksemme tai suojataksemme laillisia oikeuksiamme, omaisuuttamme tai turvallisuuttamme tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta tai suojautuaksemme oikeudellisilta vaateilta.

Markkinoinnin vaihtoehdot

Sinulla on määräysvalta siihen, miten käytämme henkilötietojasi markkinoinnin ohjaamiseen.  Jos et enää halua vastaanottaa markkinointiviestintää, pysyä postituslistalla, johon olet aiemmin tilannut, tai vastaanottaa muuta markkinointiviestintää, johon olet aiemmin antanut suostumuksesi, voit päättää olla vastaanottamatta tällaista viestintää milloin tahansa. Seuraa tilauksen peruutuslinkkiä asiaankuuluvassa viestinnässä tai ota meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Evästeet

Käytämme ja sallimme tiettyjen luotettavien kumppaneiden käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä "evästeet") sivustollamme.

 

Mitä evästeet ovat?

Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai noutaa tietoja selaimeesi, lähinnä evästeiden muodossa. Evästeet ovat pieniä määriä tietoja, jotka tallennetaan selaimeesi, laitteeseesi, viestintääsi tai katselemaasi sivuun. Nämä tiedot saattavat koskea sinua, mieltymyksiäsi tai laitettasi, ja niitä käytetään enimmäkseen sivuston toimintaan odotetulla tavalla. Tiedot eivät yleensä tunnista sinua suoraan, mutta ne voivat antaa sinulle henkilökohtaisemman verkkokokemuksen. Jotkin evästeet poistetaan, kun suljet selaimesi, kun taas muut evästeet säilytetään myös sen jälkeen, kun suljet selaimesi, jotta sinut voidaan tunnistaa, kun palaat verkkosivustolle. Lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta on saatavilla Cookiepediassa.

 

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä sivuston, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, tietojen keräämiseen käyttötavoistasi, kun navigoit tällä sivustolla, jotta voimme parantaa henkilökohtaista kokemustasi ja ymmärtää käyttötapoja sivustomme, tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi. Sallimme myös tiettyjen luotettavien kumppaneiden asettaa evästeitä sivustollemme kerätäkseen tietoja online-toiminnastasi sivustollamme ajan myötä ja eri verkkosivustoilla, joilla vierailet. Näitä tietoja käytetään tarjoamaan kiinnostuksen kohteidesi mukaan räätälöityä mainontaa vierailemillasi verkkosivustoilla, joita kutsutaan myös kiinnostuksen kohteisiin perustuvaksi mainonnaksi, ja analysoimaan tällaisen mainonnan tehokkuutta.

 

Sivustollamme olevat evästeet on yleensä jaettu seuraaviin luokkiin:

 • Ehdottoman välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niitä voi sammuttaa järjestelmissämme. Ne määritetään yleensä vain vastauksena tekemiisi toimiin, jotka ovat palvelupyyntöä, kuten tietosuoja-asetusten määrittäminen, kirjautuminen sisään tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään tai varoittamaan sinua näistä evästeistä, mutta jotkin sivuston osat eivät sitten toimi. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.

 • Analyyttiset/suorituskykyevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme laskea vierailuja ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä tietämään, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja, ja näkemään, miten kävijät liikkuvat sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koottuja ja siten anonyymejä. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme, emmekä voi seurata sen suorituskykyä. Käytämme Google Analyticsia, ja alla näet, miten voit käyttää tällaisten evästeiden valintaa käymällä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Toiminnalliset evästeet: Näiden evästeiden avulla verkkosivusto voi tarjota parannettuja toimintoja ja personointia. Ne voivat asettaa me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palveluita olemme lisänneet sivuillemme. Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai kaikki näistä palveluista eivät välttämättä toimi oikein. Nämä evästeet katsotaan pysyviksi evästeiksi, koska ne pysyvät laitteellasi, jotta voimme käyttää niitä seuraavan sivustomme vierailun aikana. Voit poistaa nämä evästeet selaimesi asetuksista.

 • Kohdentamisevästeet: Mainoskumppanimme voivat asettaa nämä evästeet sivustomme kautta. Nämä yritykset voivat käyttää niitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle osuvia mainoksia muilla sivustoilla. Ne eivät tallenna suoraan henkilökohtaisia tietoja, mutta perustuvat selaimen ja Internet-laitteen yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli näitä evästeitä, koet vähemmän kohdennettua mainontaa. Voit poistaa nämä evästeet selaimesi asetuksista. Jos haluat lisätietoja tietyistä evästeistä, joita kolmannet osapuolet käyttävät kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan, mukaan lukien laitteiden välisen seurannan avulla, ja käyttää tiettyjä vaihtoehtoja tällaisten evästeiden suhteen, käy Digital Advertising Alliancessa, Network Advertising Initiativessa, Digital Advertising Alliance-Canadassa, European Interactive Digital Advertising Alliancessa tai laitteesi asetuksissa.

 • Sosiaalisen median evästeet: Nämä evästeet ovat useiden sivustoille lisäämiemme sosiaalisen median palveluiden asettamia, jotta voit jakaa sisältöämme ystäviesi ja verkostojesi kanssa. He pystyvät seuraamaan selaintasi muilla sivustoilla ja rakentamaan profiilin kiinnostuksen kohteistasi. Tämä voi vaikuttaa sisältöön ja viesteihin, joita näet muilla vierailemillasi verkkosivustoilla. Jos et salli näitä evästeitä, et ehkä voi käyttää tai nähdä näitä jakamistyökaluja.

 

Mitä vaihtoehtoja sinulla on, jos et halua evästeitä tietokoneellesi?

Voit vapaasti päättää, mitkä edellä kuvatuista evästeluokista haluat sallia selaimessasi napsauttamalla verkkosivuston alatunnisteen Evästeasetukset-linkkiä. Huomaa, että valitsemistasi asetuksista riippuen verkkosivustomme kaikki toiminnot eivät ehkä ole enää käytettävissä. Lisäksi voit tarkistaa Internet-selaimesi asetukset, yleensä osioista "Ohje" tai "Internet-asetukset", jotta voit käyttää selainpohjaisia valintoja, joita sinulla voi olla tietyille evästeille.

Jos poistat tietyt evästeet käytöstä tai poistat ne internetselaimesi asetuksista, et ehkä voi käyttää tai käyttää sivustojen tärkeitä toimintoja tai ominaisuuksia, ja saatat joutua antamaan kirjautumistietosi uudelleen. Lisätietoja evästeasetusten muuttamisen käytännön vaikutuksista on tällä ulkoisella sivulla: https://www.allaboutcookies.org.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan lain (kuten YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen) niin vaatiessa sinulla voi olla oikeus saada vahvistus siitä, että ylläpidämme tiettyjä sinuun liittyviä henkilötietoja ja vastaavia käsittelytoimia, tarkistaaksesi niiden sisällön, alkuperän ja oikeellisuuden sekä oikeuden käyttää, tarkistaa, portata, poistaa tai anonymisoida tai estää tai peruuttaa suostumus tiettyjen henkilötietojen käsittelyyn (vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen ennen niiden peruuttamista),  ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla. Sinulla voi myös olla oikeus pyytää tietoja kolmansista osapuolista, joiden kanssa olemme jakaneet henkilötietojasi, sekä oikeus pyytää päätösten tarkistamista pelkästään automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella. Sinulla on erityisesti oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointiin ja tietyissä muissa tilanteissa. Ota yhteyttä alla saadaksesi lisätietoja.  Huomaa, että meidän on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja sovellettavan lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

 

Sinulla voi myös olla oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

 

Tietoturva

embecta ryhtyy kohtuullisiin toimiin suojatakseen meille antamiasi henkilötietoja ja suojatakseen tällaisia tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Ellei sivuston asiaankuuluvalla sivulla tai embecta-kumppanin mobiilisovelluksen kautta toisin mainita, embecta käyttää yleisiä turvallisuusstandardeja, mutta ei ole ryhtynyt lisätoimiin suojatakseen sivustoilleen tai sovelluksistaan tai embecta-kumppanin mobiilisovelluksesta toimitettuja tietoja, ja tällaisiin lähetyksiin kohdistuu normaaleja Internet-turvallisuusriskejä. Kuten todettiin, mikään Internet- tai sähköpostilähetys ei ole koskaan täysin turvallinen tai virheetön. Erityisesti tälle sivustolle tai tältä sivustolta lähetetyt sähköpostiviestit eivät välttämättä ole turvallisia, ja siksi sinun on oltava erityisen varovainen päättäessäsi, mitä tietoja lähetät meille tai embecta-kumppaneille. Pidä tämä mielessä, kun luovutat henkilötietoja embectalle tai mille tahansa muulle osapuolelle Internetin kautta. Lisäksi, kun käytät salasanoja, tunnusnumeroita tai muita erityisiä käyttöoikeusominaisuuksia tällä sivustolla, sinun vastuullasi on suojata ne.

Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Sovellettavan lain salliessa siirrämme henkilötietoja eri lainkäyttöalueille edellä kuvattujen tarkoitusten mukaisesti, mukaan lukien lainkäyttöalueille, jotka eivät välttämättä tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin kotimaasi. Tarjoamme asianmukaiset suojat rajat ylittäville siirroille lain edellyttämällä tavalla kansainvälisissä tiedonsiirroissa. Euroopan talousalueelta ("ETA") peräisin olevien siirtojen osalta panemme täytäntöön Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muita asianmukaisia ratkaisuja, joilla puututaan rajat ylittäviin siirtoihin sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Jos tällaiset lait sitä edellyttävät, voit pyytää kopion käytössä olevista sopivista mekanismeista ottamalla meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Muut ongelmat

i) Mikä on käsittelyn oikeusperusta?

Jotkin lainkäyttöalueet edellyttävät selvitystä henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperustasta. Meillä on useita erilaisia oikeudellisia perusteita, joiden perusteella keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, mukaan lukien rajoituksetta: (a) tarpeen mukaan tapahtuman suorittamiseksi (esimerkiksi pyytämiesi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi); (b) tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi silloin, kun käytämme henkilötietoja tietojen säilyttämiseen verovelvollisuuden perustelemiseksi); (c) suostumus (jos olet antanut suostumuksen sovellettavan lain mukaisesti, kuten suoramarkkinointiin tai tiettyihin evästeisiin); ja (d) ovat välttämättömiä oikeutettujen etujen vuoksi (kuten silloin, kun toimimme liiketoimintamme ylläpitämiseksi yleisesti, mukaan lukien sivuston turvallisuuden ylläpitäminen).

 

(ii) Mitä seurauksia on henkilötietojen antamatta jättämisestä?

Sinun ei tarvitse antaa kaikkia tässä tietosuojalausunnossa yksilöityjä henkilötietoja käyttääksesi sivustoamme tai ollaksesi vuorovaikutuksessa kanssamme offline-tilassa, mutta tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä, jos et anna tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna tiettyjä henkilötietoja, emme ehkä pysty vastaamaan pyyntöösi, suorittamaan tapahtumaa kanssasi tai tarjoamaan sinulle markkinointia, jonka uskomme sinun pitävän arvokkaana.

 

(iii) Osallistummeko automaattiseen päätöksentekoon ilman ihmisen väliintuloa?

Emme käytä automaattista päätöksentekoa ilman ihmisen väliintuloa, mukaan lukien profilointi, tavalla, jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa sinuun merkittävästi.

 

(iv) Eikö sivuston kunnia seuraa selainten kautta lähetettyjä ("DNT") signaaleja?

Kun otetaan huomioon selaimia tarjoavien organisaatioiden erilaiset käytännöt ja standardin puuttuminen markkinoilla, emme vastaa DNT-signaaleihin tällä hetkellä.

 

(v) Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme tyypillisesti markkinointitoimintaan liittyviä henkilötietoja niin kauan kuin hyväksyt markkinointiviestintää meiltä, ja pyynnöstä poistamme tällaiset tiedot turvallisesti sovellettavan lain mukaisesti. Henkilötietoja, joita keräämme ja käsittelemme muihin edellä kuvattuihin tarkoituksiin, säilytämme tällaisia henkilötietoja yleensä enintään niin kauan kuin tässä tietosuojalausunnossa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tarvittavaksi ajaksi ja muuten tarpeen verotuksen, yrityksen, vaatimustenmukaisuuden, oikeudenkäynnin ja muiden laillisten oikeuksien ja velvollisuuksien käsittelemiseksi.

 

(vi) Miten käsittelemme kaikki muutokset tähän tietosuojaselosteeseen?

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain, kun palvelumme ja tietosuojakäytäntömme muuttuvat tai lain edellyttämällä tavalla. Tietosuojalausuntomme voimaantulopäivä on julkaistu yllä, ja kehotamme sinua vierailemaan sivustollamme säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla tietosuojakäytännöistämme. Julkaisemme tietosuojalausunnon päivitetyn version sivustollamme ja pyydämme suostumustasi muutoksiin, jos laki sitä edellyttää.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä tietosuojaselosteesta tai tietosuojakäytännöistämme, ota meihin yhteyttä osoitteessa:

Embecta Corp.
1 Becton Drive
Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880
Attention: Tietosuojatoimisto
privacy-embecta@bd.com