Käyttöehdot

Background Image
Käyttöehdot

Tervetuloa sivustolle www.embecta.com (”sivusto”). Embecta Corp. ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”embecta”, ”me”, ”me” tai ”meidän” soveltuvin osin) tarjoavat pääsyn sivustolle tämän käyttöehtosopimuksen (”sopimus”) ehtojen mukaisesti. Lue tämä sopimus huolellisesti. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut rajoituksetta noudattamaan tätä sopimusta. Jos et suostu noudattamaan tätä sopimusta ja sitoutumaan siihen, et saa avata, käyttää tai ladata materiaaleja tältä sivustolta.

Huomaa, että jos olet olemassa oleva asiakas tai embectan alihankkija, näitä ehtoja ei ole tarkoitettu korvaamaan tai muuttamaan asiakas- tai alihankkijasopimuksen sisältämiä ehtoja. Epäjohdonmukaisuustapauksissa kirjallisen sopimuksesi ehdot ovat ensisijaisia tässä oleviin ehtoihin nähden. Kaikkiin embectan tuotteisiin ja palveluihin voidaan myös soveltaa erillisiä ehtoja ja edellytyksiä, jotka säätelevät niiden käyttöä.

embecta pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän sivuston käyttö tällaisen muutoksen jälkeen muodostaa suostumuksesi noudattaa tätä sopimusta ja sitoutua tähän sopimukseen sen muutetussa muodossa. Tästä syystä kehotamme sinua tarkistamaan tämän sopimuksen joka kerta, kun käytät tätä sivustoa. Tämä sopimus on tarkistettu viimeksi 31.3.2022.

Sivuston saatavuus ja kansainväliset käyttäjät

Sivustoa hallinnoi embecta, jonka toimipaikkana on Franklin Lakes, NJ, Yhdysvallat. Tämä sivusto ja sen sisältö (”sisältö”) on suunniteltu noudattamaan Yhdysvaltain lakeja ja määräyksiä ja on tarkoitettu vain Yhdysvaltain asukkaiden käyttöön. Sivuston ja sisällön käyttö ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä Yhdysvaltojen ulkopuolisissa maissa. Jos käytät tätä sivustoa Yhdysvaltojen ulkopuolelta, teet sen omalla vastuullasi ja olet vastuussa lainkäyttöalueesi lakien noudattamisesta.

Tällä sivustolla julkaistut materiaalit voivat viitata tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla maassasi. Kysy lisätietoja paikallisesta embectan toimistosta. Lisäksi embecta ei vakuuta, että sivuston materiaalit olisivat sopivia tai käytettävissä muissa paikoissa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Pääsy sivuston materiaaleihin maista, joissa niiden sisältö on laitonta, on kielletty.

Et saa tulkita mitään sivustolla olevaa mainoskampanjaksi tai mihinkään tuotteeseen tai sen käyttöön kohdistuvaksi kehotukseksi, jota ei ole sallittu sen maan laeissa ja määräyksissä, jossa olet.

Tämä sivusto ei ole lääketieteellisen neuvonnan lähde

Tämän sivuston sisältö on esitetty tiivistetyssä muodossa, se on yleisluonteinen ja sitä tarjotaan vain tiedotustarkoituksiin. Sitä ei ole tarkoitettu eikä suositeltu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa. Älä käytä tämän sivuston sisältöä terveys- tai kunto-ongelman tai sairauden diagnosointiin. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi tai muulta pätevältä terveydenhuollon ammattilaiselta koskien kaikkia sairauksia tai hoitoja.

Mitään tämän sivuston sisältöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon. Älä koskaan jätä huomiotta lääketieteellisiä neuvoja äläkä viivyttele niiden hakemisessa jonkin tällä sivustolla lukemasi asian takia.

Tekijänoikeusilmoitus ja käytön rajoittaminen

Tämän sivuston materiaaleja ei saa käyttää muilta osin kuin mitä tämä sopimus nimenomaisesti sallii. Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien sisällön valinta, järjestely ja suunnittelu, on joko embectan tai sen lisenssinantajien omaisuutta ja on suojattu tekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuslaeilla, mukaan lukien tietokantojen suojaamiseen liittyvät sui generis -oikeudet.

Et saa muokata, kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, julkaista, siirtää tai jaella millään tavalla mitään sisältöä, kokonaan tai osittain, mukaan lukien mitään koodia tai ohjelmistoa. Voit ladata sisältöä sivustolta vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että sisältöä ei muuteta millään tavalla, säilytät kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset ja lisäät lauseen ”Used with permission of embecta”, kun näytät tai käytät sisältöä muulla tavoin.

Tavaramerkki-ilmoitus

Kaikki tällä sivustolla näkyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (”tavaramerkit”) ovat embectan, sen tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään tämän sivuston sisältämää tietoa ei pidä tulkita siten, että se myöntäisi implisiittisesti, estoppel-periaatteen kautta tai muulla tavoin lisenssin tai oikeuden tavaramerkkeihin ilman embectan tai soveltuvan kolmannen osapuolen nimenomaista kirjallista lupaa. Sivustolla olevien tavaramerkkien käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita.

Julkiset ja pyytämättömät tiedot

Vaikka olemme iloisia saadessamme palautetta, kommentteja ja ideoita tämän sivuston vierailijoilta, haluamme sinun ymmärtävän, että kaikki tämän sivuston kautta antamasi tiedot katsotaan ei-henkilökohtaisiksi, ei-luottamuksellisiksi ja ei-omistusoikeudellisiksi (paitsi henkilötiedot, kuten termi on määritelty tietosuojakäytännössämme). Jos lähetät meille ideoita, tietoja, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita tai materiaaleja tämän sivuston kautta, annat täten embectalle rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman käyttöoikeuden käyttää, jäljentää, näyttää, suorittaa, muokata, lähettää ja jaella niitä missä tahansa mediassa ja hyväksyt, että embecta voi käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen.

embecta ei ole velvollinen seuraamaan tai tarkistamaan sivuston julkisille alueille lähetettyjä tietoja eikä ota vastuuta tai korvausvastuuta tällaisten julkisten alueiden sisällöstä tai sivustosta yleensä tai mistään sivustossa olevasta virheestä, kunnianloukkauksesta, herjauksesta, panettelusta, laiminlyönnistä, valheellisuudesta, säädyttömyydestä, pornografiasta, kiroilusta, vaarasta tai epätarkkuudesta.

Et saa julkaista tai lähettää mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, yllyttävää, pornografista tai rienaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voisi muodostaa tai rohkaista käyttäytymistä, jota pidettäisiin rikoksena, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkoisi lakia. embecta toimii täydessä yhteistyössä minkä tahansa lainvalvontaviranomaisen tai tuomioistuimen määräyksen kanssa, jossa pyydetään tai ohjataan embectaa paljastamaan kenen tahansa tällaisen materiaalin lähettäjän henkilöllisyys.

Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa toimittaa julkisia tai pyytämättömiä tietoja, jotka sisältävät tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä sopimus koskee vain tätä sivustoa. Tämä sivusto voi muodostaa tai sisältää viittauksia tai linkkejä muihin embectan verkkosivustoihin (”muut embectan sivustot”) sekä muihin verkkosivustoihin, joita embecta ei hallinnoi (”kolmansien osapuolten sivustot”). Nämä viittaukset ja/tai linkit kolmansien osapuolten sivustoille on esitetty vain tiedoksi ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi, eikä tähän sisälly mitään näiden kolmannen osapuolen sivustojen tarkastusta tai hyväksyntää tai mitään yhteyttä heidän operaattoreihinsa. embecta ei säätele näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä.

Kolmansien osapuolten sivustot (ja kaikki sivustot, joihin ne linkittävät) voivat sisältää tietoja sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration) ei ole hyväksynyt tai tarkastanut. embecta ei tue mitään alkuperäistarkoituksesta poikkeavaa käyttöä.

Kolmansien osapuolten sivustot (ja niiden linkittämät verkkosivustot) voivat sisältää virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja. Kolmansien osapuolten sivustojen (ja niiden linkkien) avaaminen ja käyttö on omalla vastuullasi.

Huomaa, että muiden embectan sivustojen käyttöä säätelevät niiden erityiset käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet nämä asiakirjat huolellisesti, kun kirjaudut muille embectan sivustoille.

Kehystäminen ei ole sallittua

Tämän sivuston elementit on suojattu tekijänoikeuksia, mallisuojaa, tavaramerkkejä, vilpillistä kilpailua ja muita asioita koskevilla laeilla, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain millään tavalla, mukaan lukien mm. kehystyksen, syvälinkkien tai peilaamisen käyttö. Mitään sivustomme sisältöä ei saa lähettää uudelleen ilman BD:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Jos olet kiinnostunut linkittämisestä sivustollemme, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja.

Kanssakäyminen mainostajien kanssa

Sivustolta tai sen kautta löytämiesi mainostajien kanssa käymäsi kirjeenvaihto tai liiketoimet tai osallistuminen niihin, mukaan lukien niihin liittyvien tavaroiden tai palvelujen maksaminen ja toimittaminen, sekä muut tällaisiin liiketoimiin liittyvät ehdot, takuut tai takeet ovat yksinomaan sinun ja tällaisen mainostajan välisiä. Hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisesta kanssakäymisestä tai tällaisen mainostajan läsnäolosta sivustolla.

Tilin rekisteröinti

Jotkin tämän sivuston toiminnot saattavat edellyttää tilin luomista. Osana rekisteröintiprosessia kävijät valitsevat käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä rekisteröintitiedot, joiden on oltava tarkkoja ja ajantasaisia. Et saa valita tai käyttää toisen henkilön käyttäjänimeä siten, että tarkoituksena on esittää kyseistä henkilöä, tai käyttää käyttäjänimeä, johon toisella henkilöllä on oikeuksia, ilman kyseisen henkilön lupaa.

 

Edellä mainitun noudattamatta jättäminen rikkoo tätä sopimusta, mikä voi johtaa tilisi välittömään sulkemiseen. Suostut ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin salasanasi suojaamiseksi. Olet vastuussa kaikesta tilisi käytöstä tai toiminnasta, mukaan lukien tilin käyttö sellaisen kolmannen osapuolen toimesta, jonka olet valtuuttanut käyttämään käyttäjätunnustasi ja salasanaasi. Sinun on ilmoitettava embectalle tilisi todetusta tai epäillystä luvattomasta käytöstä tai todetusta tai epäillystä tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien salasanasi tai muiden annettujen asiaankuuluvien rekisteröintitietojen katoaminen, varastaminen tai luvaton paljastaminen.

Sivuston tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntömme on luettavissa tällä sivustolla. Siirtymällä sivustolle hyväksyt, että tietosuojakäytäntö sitoo sinua oikeudellisesti. Tietosuojakäytäntö kokonaisuudessaan sisällytetään tähän sopimukseen viittauksena.

Lue tietosuojakäytäntömme ».

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTO JA SISÄLTÖ TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”, ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. SISÄLLÖSSÄ JA SIVUSTOSSA VOI OLLA VIIVEITÄ, PUUTTEITA TAI EPÄTARKKUUKSIA. EMBECTA JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT TAKAA SISÄLLÖN TAI ITSE SIVUSTON TARKKUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ, OIKEA-AIKAISUUTTA, LOUKKAAMATTOMUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, JA TÄTEN KIISTÄMME KAIKKI TÄLLAISET NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT. EMBECTA EI VAKUUTA TAI TAKAA, ETTÄ TÄMÄN SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ EI OLE VIRUKSIA, MATOJA TAI MUITA KOODEJA, JOILLA VOI OLLA SAASTUTTAVIA TAI TUHOAVIA OMINAISUUKSIA. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, NÄMÄ POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Vastuunrajoitus

SIVUSTON KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. EMBECTA, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI NIIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA TAI SISÄLTÖÖN KOHDISTUVAAN LUOTTAMUKSEESI TAI JOHTUVAT NÄISTÄ. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE MITÄ TAHANSA MENETYKSIÄ JA VAHINKOJA, OLIVATPA NE SUORIA TAI EPÄSUORIA, YLEISIÄ, ERITYISIÄ, SATUNNAISIA, VÄLILLISIÄ, ESIMERKILLISIÄ TAI MUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TIETOJEN, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSET. TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, RIKKOMUKSEEN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN PERUSTEESEEN JA VAIKKA EMBECTAN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TAI HÄNEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI EDELLÄ MAINITTUJEN VAHINGONKORVAUSVASTUIDEN POISSULKEMISTA TAI VASTUUN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOS JOKIN OSA TÄSTÄ VASTUUNRAJOITUKSESTA TODETAAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ, EMBECTAN JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU VASTUU NÄISSÄ OLOSUHTEISSA EI SAA YLITTÄÄ YHTEENSÄ SATAA (100,00) DOLLARIA. JOS JONKIN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA KORJAUSTOIMENPITEISTÄ EI OLE MÄÄRITELTY TÄYTTÄNEEN OLENNAISTA TARKOITUSTAAN, KAIKKI VASTUUNRAJOITUKSET, VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA TAKUIDEN JA VAHINGONKORVAUSVASTUIDEN POISSULKEMISET PYSYVÄT VOIMASSA.

Tulevaisuuteen liittyvät lausumat

Tämä sivusto voi ajoittain sisältää tiettyjä tulevaisuuteen liittyviä lausumia (siten kuin ne on määritelty Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilainsäädännössä) embectan suorituskyvystä, mukaan lukien tulevat liikevaihdot, tuotteet ja tuotot, tai tapahtumista tai kehityssuunnista, jotka embecta odottaa tapahtuvan tai ennustaa tapahtuvan tulevaisuudessa. Kaikki tällaiset lausunnot perustuvat embectan nykyisiin odotuksiin ja sisältävät useita liiketoimintariskejä ja epävarmuustekijöitä. Todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi kuvatuista ennakoiduista, odotettavissa olevista tai ennustetuista tuloksista missä tahansa tulevaisuuteen liittyvässä lausumassa. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaista vaihtelua tulevaisuuteen liittyvissä lausumissa, ovat muun muassa seuraavat: kilpailutekijät, hinnoittelu ja markkinaosuuksiin kohdistuvat paineet, riita-asioiden epävarmuustekijät, embectan kyky saavuttaa myyntimääriin ja tuotevalikoimaan perustuvia myynti- ja tulosennusteita, kustannussäästötavoitteidensa ja ennakoitujen synergioiden ja muiden kustannussäästöjen saavuttaminen yritysostojen yhteydessä, muutokset alueellisissa, kansallisissa tai ulkomaisissa taloudellisissa olosuhteissa, energiakustannusten nousu, kustannusten ja saatavuuden tai raaka-aineiden vaihtelut sekä embectan kyky ylläpitää edullisia alihankintajärjestelyjä ja -suhteita, muutokset korko- tai valuuttakursseissa, viiveet tuotteiden markkinoille tulossa ja muutokset terveydenhuoltoa koskevassa sääntelyssä tai muussa valtion sääntelyssä sekä muut tässä sivustossa käsitellyt tekijät embectan arvopaperi- ja valuuttakomissiolle (Securities and Exchange Commission) toimittamissa ilmoituksissa. Emme aio päivittää mitään tulevaisuuteen liittyviä lausumia.

Vahingonkorvaukset

Jos joku taho ryhtyy oikeustoimiin, jotka johtuvat (i) sisällön tai sivuston käytöstäsi, mukaan lukien tämän sopimuksen ehtojen rikkominen, tai (ii) antamistasi ei-pyydetyistä tiedoista, sitoudut puolustamaan, omaksumaan vahingonkorvausvastuun, vapauttamaan vastuusta ja maksamaan kohtuullisia oikeudellisia ja kirjanpitokustannuksia, joita aiheutuu rajoituksetta embectalle, sen sidosyrityksille, sen johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, edustajille, sijoittajille tai lisenssinantajille. embecta ilmoittaa sinulle viipymättä tällaisesta vaatimuksesta, kanteesta tai menettelystä. embectalla on oikeus osallistua valintansa mukaan ja kustannuksellaan minkä tahansa vaatimuksen tai toimen puolustamiseen ja/tai ratkaisemiseen tai ottaa yksinomaisesti kaikkia sellaisten muutoin vahingonkorvauksen kohteena olevia asioita koskeva puolustautuminen ja valvonta vastuulleen vapauttamatta sinua vahingonkorvausvelvoitteistasi. Missään tapauksessa et saa ratkaista mitään kannetta tai vaatimusta, joka asettaa mitään vastuuta tai muita velvoitteita embectalle, ilman sen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yleistä

Olet vastuussa kaikkien niiden puhelimien, tietokoneiden ja muiden laitteiden hankkimisesta ja ylläpidosta, joita tarvitaan sivustolle pääsemiseen ja sen käyttöön ja kaikista niihin liittyvistä maksuista. embecta pidättää oikeuden muuttaa tämän sivun materiaalia tai poistaa sitä milloin tahansa. Tätä sivustoa valvoo ja ylläpitää embecta sen Yhdysvalloissa sijaitsevista toimistoista käsin. Kaikkiin tämän sivuston käyttöön liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakeja. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt olemaan henkilökohtaisen toimivallan alainen Delawaren osavaltiossa sijaitsevissa liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuimissa kaikista toimista, jotka liittyvät tähän sivustoon tai tämän sivuston käyttöön tai johtuvat siitä. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa tällaisissa kanteissa. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta tähän sopimukseen.

Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen sinun ja embectan välillä koskien pääsyäsi tälle sivustolle ja/tai sen käyttöä. Kaikki sivuston tai minkä tahansa sisällön käyttöön liittyvät vaatimukset on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa siitä päivästä, jona tapahtuma, joka on aiheuttanut tällaisen toimenpiteen, tapahtui. Kaikki tämän sopimuksen ehdot, jotka koskevat vahingonkorvauksia, vastuuvapauslausekkeita tai takuita, vastuun rajoittamista ja omistusoikeuksia, pysyvät voimassa tämän sopimuksen mistä tahansa syystä tapahtuvan irtisanomisen jälkeen. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, muut ehdot pysyvät täysin voimassa, ja pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto katsotaan korvatuksi pätevällä täytäntöönpanokelpoisella ehdolla, joka vastaa läheisesti alkuperäisen sopimusehdon tarkoitusta. Vaikka emme käyttäisi tai panisi täytäntöön jotain tämän sopimuksen mukaista oikeutta tai ehtoa, emme luovu tästä oikeudesta tai ehdosta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tämän sopimuksen yhteydessä, pidätetään.