Micro-Fine Ultra™ 4 mm 

 

embecta zet zich in om patiënten met diabetes te helpen om hun insuline op de juiste manier toe te dienen 

Background Image
Loading
tabs dropdown arrow

Overzicht

Ondanks dat u uw best doet om patiënten voor te lichten over de juiste injectietechniek, is gebleken dat de meeste patiënten hun insuline aan de hand van verschillende technieken toedienen, wat van invloed kan zijn op de juiste toediening van de insuline.1,2« embecta streeft ernaar om met pennaaldtechnologie patiënten te helpen om hun insuline op de juiste manier toe te dienen.

Kenmerken en voordelen

Nauwkeurigheid 

De Micro-Fine Ultra™ 4 mm pennaald draagt bij tot het verminderen van het risico op een intramusculaire injectie in vergelijking met naalden van 6 mm en langer.3*

Comfort

De Micro-Fine Ultra™ 4 mm pennaald kan helpen om de pijn tijdens het injecteren aanzienlijk te verminderen in vergelijking met langere pennaalden.4† De vijfkantige naaldpunt kan zorgen voor een comfortabelere en minder pijnlijke injectie.5^

Vertrouwen

De Micro-Fine Ultra™ 4 mm x 32 G pennaald heeft een ultradunne wand, een binnendiameter die voldoet aan de strengste ISO-norm binnen zijn categorie. Onderzoek heeft aangetoond dat de hogere insulinestroom resulteert in een groter gebruiksgemak en een groter vertrouwen dat de volledige dosis is toegediend.6,7 ¥

Eenmalig gebruik 

Adviseer uw patiënten voor elke injectie een nieuwe pennaald te gebruiken. Het wordt aanbevolen om pennaalden slechts eenmaal te gebruiken, aangezien deze daarna niet meer steriel zijn. Er is een verband tussen hergebruik van pennaalden en pijn of bloedingen bij het injecteren.1

«N = 230 patiënten met diabetes in Canada. De deelnemers vulden een enquête in als onderdeel van het transversaal observationeel gedragsonderzoek. BD heeft bijgedragen aan de financiering van dit onderzoek.

*Het risico op een intramusculaire injectie werd geschat op basis van het plaatsen van de naald onder 90 of 45 graden. De afstand tussen het huidoppervlak en de spier werd gemeten met behulp van ultrageluid. Er zijn geen daadwerkelijke injecties uitgevoerd.

†De relatieve injectiepijn werd beoordeeld met behulp van een 150 mm/VAS-schaal. P < 0,02; klinische significantie wordt aangegeven door een verschil van 10 mm op de VAS-schaal.

^Vergeleken met driekantige naalden; 86 patiënten met diabetes namen deel aan een gerandomiseerd, transversaal non-inferieuriteitsonderzoek. Tijdens het geblindeerde deel van het onderzoek was er geen verschil in pijn; tijdens het niet-geblindeerde deel van het onderzoek was er een statistisch verschil, P < 0,01.

¥Er werden 198 patiënten met diabetes opgenomen in dit prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde, open-label, transversale onderzoek met 2 periodes om verschillen in waargenomen duimkracht en in het vertrouwen dat de volledige dosis insuline werd toegediend, te beoordelen met de gebruikelijke pennaald (PN) van de deelnemers en de overeenkomstige pennaald met extra dunne wand (XDW) bij het gebruik van een handmatig bediende insulinepen. Beide uitkomsten werden als statistisch significant beschouwd als het 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor de gemiddelde VAS-score positief (voorkeur voor XDW) of negatief (voorkeur voor huidige PN) was. Er werden significante verschillen ten gunste van XDW-pennaalden gezien voor de waargenomen duimkracht en het vertrouwen dat de volledige dosis werd toegediend bij respectievelijk 28,4 mm (95%-BI, 23,7-33,2) en 24,4 mm (95%-BI, 19,7 - 29,1); (alle, P < 0,001).

Referenties

1. Frid AH, et al. New Insulin Delivery Recommendations. Mayo Clinic Proceedings. 2016;91(9):1231–1255

2. Bari B, Corbeil MA, Farooqui H, et al. Insulin injection practices in a population of Canadians with diabetes: an observational study. Diabetes Ther. 2020;11(11):2595-2609.

3. Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin. 2010;26(6):1519-1530

4. Hirsch LJ, Gibney MA, Albanese J, et al. Comparative glycemic control, safety, and patient ratings for a new 4 mm x 32G insulin pen needle in adults with diabetes. Curr Med Res Opin. 2010;26(6):1531-1541.

5. Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. Impact of a modified needle tip geometry on penetration force as well as acceptability, preference, and perceived pain in subjects with diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(2):328-335

6. Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices —requirements and test methods. ISO 9626. 2016.

7. Aronson R, Gibney MA, Oza K, et al. Insulin pen needles: effects of extra-thin wall needle technology on preference, confidence, and other patient ratings. Clin Ther. 2013;35(7):923-933.

 

 

 

embecta, voorheen onderdeel van BD. BD is de fabrikant van de geadverteerde producten.