Privatlivspolitik 

Background Image

Indledning og formål

Anvendelsesområde

Sammenfatning af nøglepunkter

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Hvordan videregiver vi personoplysninger?

Markedsføringsvalg

Cookies

Den registreredes rettigheder

Datasikkerhed

Dataoverførsel over landegrænser

Andre spørgsmål

Kontakt os

Indledning og formål

Missionen for embecta Corp. og deres tilknyttede selskaber og datterselskaber ("embecta" eller "vi") er at udvikle og levere løsninger, der gør livet bedre for mennesker, der lever med diabetes. I den forbindelse indsamler, bruger, videregiver og på anden vis behandler vi individuelt identificerbare data om besøgende på vores hjemmesider (defineret nedenfor), kunder, forretningskontakter, sundhedspersonale, patienter, individuelle slutbrugere, forretningspartnere og andre eksterne parter, som vi interagerer med ("personoplysninger"). embecta tager databeskyttelse alvorligt, og vi mener, at udførelsen af vores forretningsaktiviteter i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse er grundlæggende for vores forretningssucces.

Anvendelsesområde

Denne eksterne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og cookies ("erklæring om beskyttelse af personoplysninger") beskriver vores praksis i forbindelse med oplysninger, som vi eller vores tjenesteudbydere indsamler gennem vores (eller deres) hjemmesider, applikationer og andre kilder (såsom embecta-partnerhjemmesider og/eller -applikationer) som en del af embectas tjenester (samlet kaldet "hjemmesiderne"). Yderligere vilkår kan gælde, når du får adgang til specifikke tjenester i nogle områder af denne hjemmeside, via mobilapplikationer, eller når du klikker på links, der navigerer væk fra denne hjemmeside. Din brug af de hjemmesider, der linker til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, er underlagt denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og hjemmesidens anvendelsesbetingelser.

Sammenfatning af nøglepunkter

1. Indsamling

Vi indsamler navne, kontaktoplysninger og andre personoplysninger relateret til vores kommercielle forhold.

2. Anvendelse

Vi bruger personoplysninger til at levere vores produkter og tjenester og svare på forespørgsler, til at administrere konti og opretholde forretningsdrift, til at levere relevant markedsføring og til at opfylde andre forretnings- og overholdelsesformål.

3. Videregivelse

Vi videregiver personoplysninger efter behov for at levere vores produkter og tjenester og svare på henvendelser og for at opfylde andre forretnings- og overholdelsesformål.

4. Markedsføringsvalg

Du har kontrol over, hvordan vi bruger personoplysninger til direkte markedsføring.

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside og i vores kommunikation og giver valgmuligheder for brug af cookies, herunder tredjepartsmålretning og -annoncering.

6. Den registreredes rettigheder

Visse love, såsom EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"), giver visse rettigheder til at anmode om adgang, rettelse, sletning eller andre handlinger vedrørende enkeltpersoners personoplysninger.

7. Datasikkerhed

Vi opretholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller utilsigtet ødelæggelse.

8. Dataoverførsel over landegrænser

Vi yder passende beskyttelse ved overførsel af personoplysninger over landegrænser, hvor det er specificeret ved lov.

9. Bemærkning til forbrugere i Californien

Forbrugere i Californien, USA, kan have yderligere rettigheder med hensyn til deres personoplysninger i henhold til California Consumer Privacy Act af 2018 ("CCPA").

10. Andre spørgsmål

Vi giver andre oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vedrørende: (i) det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger, (ii) konsekvenserne af ikke at levere personoplysninger, (iii) automatiseret beslutningstagning, (iv) do-not-track (DNT)-signaler, (v) datalagring, (vi) medarbejder- og leverandørspørgsmål og (vii) ændringer i denne erklæring om beskyttelse personoplysninger.

11. Kontakt os

Kontakt os som beskrevet nedenfor, hvis du har spørgsmål.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle, bruge, videregive og på anden måde behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, som er indhentet enten direkte fra dig, fra tredjeparter (f.eks. din arbejdsgiver eller den sundhedsinstitution, du arbejder for), eller automatisk indsamlet gennem din brug af hjemmesiderne:

 • Identifikationsdata, såsom dit fulde navn, titel og kontaktoplysninger.
 • Professionelle data, såsom virksomhedsnavn og -type, virksomhedshjemmeside, ekspertiseområde, stilling og jobbeskrivelse, afdeling og erhvervserfaring.
 • Produktdata, såsom produkt- og tjenestetyper, der bruges eller købes af dig eller din arbejdsgiver, og relaterede data.
 • Kommunikations- og interaktionsoplysninger, såsom kundeservicehenvendelser, korrespondance, notater om opkald eller møder og anden kundeservice eller teknisk serviceinteraktion
 • Uddannelsesdata, såsom oplysninger eller modtaget produkt- eller klinisk uddannelse.
 • Sundhedsrelaterede oplysninger, såsom fysiske og medicinske oplysninger indsendt via en af vores platforme eller på sociale medier.
 • Finans- eller betalingsdata (kun i begrænsede tilfælde), såsom bankkontonumre og datoer og beløb for betalinger, der er foretaget eller modtaget.
 • Andre hjemmesidespecifikke data som nærmere beskrevet nedenfor.

Diabetes Care-applikationen ("DC-app")

 • Registrerings- og kontooplysninger, herunder e-mailadresse, adgangskode, status for samtykker, enheds-ID (herunder producent, enhedstype og operativsystemversion), sprog, land, tidszone og IP-adresse.
 • Sundhedsrelaterede oplysninger, herunder fysiske, medicinske eller helbredsrelaterede oplysninger indsendt via DC-appen.
 • Automatiske data, herunder data opnået gennem sporingsteknologier, data fra tilsluttede enheder, placeringsdata, data sendt til mobilenheder og anvendelsesdata.

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Vi bruger ovenstående kategorier af personoplysninger til følgende formål:

Formål med anvendelse

Kategorier af personoplysninger

Levering af produkter og tjenester, herunder
teknisk support og vedligeholdelsestjenester.

Identifikationsdata, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger.

Registrerings- og kontooplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, automatiserede data kun for DC-appen.

Levering af kundeservice og deltagelse i
anden kommunikation med kunder, slutbrugere og andre tredjeparter.

Identifikationsdata, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger.

Registrerings- og kontooplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, automatiserede data kun for DC-appen.

Markedsførings- og kunderelations
aktiviteter
, som kan omfatte profilering eller
kategorisering af dine potentielle interesser i
embecta-produkter og -tjenester med henblik på tilpasset
markedsføring.

Identifikationsdata, professionelle data, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger.

Produkt-/tjenesteudvikling og forbedring af produkters og tjenesters kvalitet og funktionalitet.

Produktdata

Registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen.

Uddannelsesjournaler for klinisk og andet personale

Identifikationsdata, professionelle data, uddannelsesdata, helbredsrelaterede oplysninger.

Aktiviteter vedrørende sikkerhed og
 forebyggelse af svindel, misbrug af IT-
systemer eller hvidvaskning af penge, fysisk
sikkerhed, IT- og netværkssikkerhed eller interne
undersøgelser.

Identifikationsdata, professionelle data, kommunikationsoplysninger, produktdata, økonomiske data eller betalingsoplysninger.

Registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen.

Overholdelse af juridiske forpligtelser eller
standarder
, svar på og overholdelse
af henvendelser og juridiske krav fra
reguleringsorganer eller andre myndigheder i eller uden for
dit hjemland, overholdelse af
love om gennemsigtighed, der regulerer interaktioner
med sundhedspersonale, og tilsvarende
love og forordninger, industristandarder og
-kodekser, oplysninger om uddannelse
givet til distributører og andre
formidlere i forbindelse med overholdelse.

Identifikationsdata, professionelle data, produktdata, kommunikationsoplysninger, økonomiske data eller betalingsoplysninger.

Registrerings- og kontooplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, automatiserede data kun for DC-appen.

Hvordan videregiver vi personoplysninger?

Vi videregiver eller offentliggør personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Inden for embecta: Vi videregiver personoplysninger inden for embecta-koncernen efter behov til formålene beskrevet ovenfor.
 • Tjenesteudbydere: Vi videregiver personoplysninger til tjenesteudbydere for at gøre det muligt for sådanne parter at udføre funktioner på vores vegne og efter vores anvisning for at udføre de formål, der er identificeret ovenfor, såsom markedsføring, identitetsstyring, fejlfinding, datastyring, sikkerhed og webhosting. Vi kræver, at tjenesteudbydere yder rimelig sikkerhed for personoplysninger og udelukkende bruger og behandler sådanne personoplysninger på vores vegne efter vores anvisning.
 • Revisorer og rådgivere: Vi videregiver personoplysninger til revisorer med henblik på udførelse af revisionsfunktioner og til rådgivere med henblik på levering af juridisk og anden rådgivning.
 • Virksomhedsreorganisering: Vi videregiver personoplysninger til enhver virksomhedskøber eller kundeemne i det omfang, det er tilladt ved lov, som et led i enhver fusion, erhvervelse, salg af virksomhedsaktiver eller overgang af tjeneste til en anden udbyder, såvel som i tilfælde af insolvens, konkurs eller betalingsstandsning, hvor personoplysninger ville blive overført som et aktiv i embecta.
 • Obligatoriske offentliggørelser og juridiske rettigheder: Vi videregiver personoplysninger for at overholde enhver stævning, retskendelse eller anden juridisk proces eller anden regeringsanmodning. Vi videregiver også personoplysninger for at etablere eller beskytte vores juridiske rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller for at forsvare os mod juridiske krav.

Markedsføringsvalg

Du har kontrol over vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringskommunikation, forblive på en mailingliste, som du tidligere har abonneret på, eller modtage anden markedsføringskommunikation, som du tidligere har givet dit samtykke til, kan du til enhver tid vælge ikke at modtage sådan kommunikation. Følg afmeldingslinket i den relevante kommunikation, eller kontakt os som beskrevet nedenfor.

Cookies

Vi bruger og tillader visse betroede partnere at bruge cookies, web-beacons og lignende sporingsteknologier (samlet "cookies") på vores hjemmeside.

Hvad er cookies?

Når du besøger en hjemmeside, kan den gemme eller hente oplysninger i din browser, for det meste i form af cookies. Cookies er små mængder data, der lagres på din browser, enhed, kommunikation eller den side, du ser. Disse oplysninger kan være om dig, dine præferencer eller din enhed og bruges mest til at få hjemmesiden til at fungere, som du forventer det. Oplysningerne identificerer dig normalt ikke direkte, men de kan give dig en mere personlig weboplevelse. Nogle cookies slettes, når du lukker din browser, mens andre cookies bevares, selv efter at du har lukket din browser, så du kan genkendes, når du vender tilbage til en hjemmeside. Der findes flere oplysninger om cookies, og hvordan de fungerer, på Cookiepedia.

Hvordan bruger vi cookies?

Vi bruger cookies til at levere hjemmsiden, produkter og tjenester, indsamle oplysninger om dine brugsmønstre, når du navigerer på denne hjemmeside, for at forbedre din personlige oplevelse og for at forstå brugsmønstre for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenester. Vi tillader også visse betroede partnere at placere cookies på vores hjemmeside for at indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på vores hjemmeside over tid og på tværs af forskellige hjemmesider, du besøger. Disse oplysninger bruges til at levere annoncer, der er skræddersyet til dine interesser på hjemmesider, du besøger, også kendt som interessebaseret annoncering, og til at analysere effektiviteten af en sådan annoncering.

Cookies på vores hjemmeside er generelt opdelt i følgende kategorier:

 • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere, og kan ikke slås fra i vores systemer. De er normalt kun indstillet som reaktion på handlinger foretaget af dig, der svarer til en anmodning om tjenester, såsom at angive dine indstillinger for beskyttelse af personoplysninger, logge på eller udfylde formularer. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men så vil nogle dele af hjemmesiden ikke fungere. Disse cookies gemmer ingen personligt identificerbare oplysninger.

 • Statistik-/præstationscookies: Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores hjemmesides ydeevne. De hjælper os med at finde ud af, hvilke sider der er mest og mindst populære, og se hvordan besøgende bevæger sig rundt på siden. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil vi ikke vide, hvornår du har besøgt vores side og vil ikke være i stand til at monitorere dens ydeevne. Vi bruger Google Analytics, og du kan se nedenfor for, hvordan du foretager valg vedrørende sådanne cookies, ved at besøge https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Funktionelle cookies: Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at levere forbedret funktionalitet og personlig tilpasning. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har føjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, fungerer nogle af eller alle disse tjenester muligvis ikke korrekt. Disse cookies defineres som vedvarende cookies, fordi de forbliver på din enhed, så vi kan bruge dem under det næste besøg på vores hjemmeside. Du kan slette disse cookies via dine browserindstillinger.

 • Markedsføringscookies: Disse cookies kan indstilles af vores reklamepartnere via vores hjemmeside. De kan blive brugt af disse virksomheder til at opbygge en profil af dine interesser og vise dig relevante annoncer på andre hjemmesider. De gemmer ikke direkte personoplysninger, men er baseret på en unik identifikation af din browser og internetenhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet annoncering. Du kan slette disse cookies via dine browserindstillinger. Du kan få mere at vide om visse cookies, der bruges til interessebaseret annoncering udført af tredjeparter, herunder gennem sporing på tværs af enheder, og om hvordan du foretager visse valg vedrørende sådanne cookies, på Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance eller via dine enhedsindstillinger.

 • Cookies til sociale medier: Disse cookies indstilles af en række sociale medietjenester, som vi har føjet til hjemmesiderne for at give dig mulighed for at dele vores indhold med dine venner og netværk. De er i stand til at spore din browser på tværs af andre hjemmesider og opbygge en profil af dine interesser. Dette kan påvirke det indhold og de meddelelser, du ser på andre hjemmesider, du besøger. Hvis du ikke tillader disse cookies, kan du muligvis ikke bruge eller se disse delingsværktøjer.

Hvad er dine muligheder, hvis du ikke ønsker cookies på din computer?

Du kan frit bestemme, hvilke af de ovenfor beskrevne kategorier af cookies, du vil tillade i din browser, ved at klikke på linket Indstillinger for cookies i hjemmesidens sidefod. Bemærk, at afhængigt af de indstillinger, du vælger, er den fulde funktionalitet på vores hjemmeside muligvis ikke længere tilgængelig. Derudover kan du gennemgå dine internetbrowserindstillinger, normalt under afsnittene "Hjælp" eller "Internetindstillinger", for at udøve browserbaserede valg, du måtte have for visse cookies.

Hvis du deaktiverer eller sletter visse cookies i dine internetbrowserindstillinger, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge vigtige funktioner på hjemmesiderne, og du kan blive bedt om at indtaste dine login-oplysninger igen. For at få yderligere oplysninger om de praktiske konsekvenser af at ændre cookie-indstillinger kan du rådføre dig med denne eksterne side: https://www.allaboutcookies.org.

Den registreredes rettigheder

Hvis det kræves af gældende lovgivning (såsom GDPR), har du muligvis ret til at få bekræftelse på, at vi opbevarer visse personoplysninger om dig samt de relaterede behandlingsaktiviteter, til at verificere deres indhold, oprindelse og nøjagtighed, samt til at få adgang til, gennemgå, portere, slette eller anonymisere eller blokere dem eller tilbagekalde samtykket til behandling af visse personoplysninger (uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækningen af det), ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Du kan også have ret til at anmode om oplysninger om tredjeparter, som vi har delt dine personlige oplysninger med, samt ret til at anmode om revision af beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret databehandling. Du har især ret til at gøre indsigelse mod vores brug af personoplysninger til direkte markedsføring og i visse andre situationer til enhver tid. Kontakt os nedenfor for at få yderligere oplysninger. Bemærk, at vi er nødt til at opbevare visse personoplysninger som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Du kan også have ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger.

Datasikkerhed

embecta tager rimelige skridt for at beskytte de personoplysninger, du giver os, og for at beskytte sådanne oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Medmindre andet er angivet på den relevante side på hjemmesiden eller via en embecta-partnermobilapp, bruger embecta generelle sikkerhedsstandarder, men har ikke truffet yderligere foranstaltninger for at sikre data, som leveres til deres hjemmesider eller fra deres applikationer eller fra en embecta-partnermobilapp, og sådanne overførsler er underlagt normale internetsikkerhedsrisici. Som nævnt er ingen internet- eller e-mailoverførsel nogensinde fuldstændig sikker eller fejlfri. Især er e-mail sendt til eller fra denne hjemmeside muligvis ikke sikker, og du bør derfor være særlig omhyggelig med at beslutte, hvilke oplysninger du sender til os eller til embecta-partnere. Vær opmærksom på dette, når du videregiver personoplysninger til embecta eller til enhver anden part via internettet. Når du bruger adgangskoder, ID-numre eller andre særlige adgangsfunktioner på denne hjemmeside, er det desuden dit ansvar at beskytte dem.

Dataoverførsel over landegrænser

Hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, overfører vi personoplysninger til forskellige jurisdiktioner efter behov til de formål, som er beskrevet ovenfor, herunder til jurisdiktioner, der muligvis ikke giver samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland. Vi yder passende beskyttelse ved overførsel over landegrænser, som det er påkrævet ved lov for internationale dataoverførsler. Med hensyn til overførsler, der stammer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), implementerer vi standardkontraktklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og andre passende løsninger til at håndtere overførsler over landegrænser, som det er påkrævet af gældende lovgivning. Hvor det kræves af sådanne love, kan du anmode om en kopi af de passende mekanismer, vi har på plads, ved at kontakte os som beskrevet nedenfor.

Andre spørgsmål

(i) Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?

Nogle jurisdiktioner kræver en forklaring af det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger. Vi har flere forskellige retsgrundlag, baseret på hvilke vi indsamler og behandler personoplysninger, herunder, uden begrænsning: (a) efter behov for at udføre en transaktion (for eksempel for at levere de produkter og tjenester, du anmodede om), (b) efter behov for at overholde en juridisk forpligtelse (såsom når vi bruger personoplysninger til registrering for at underbygge skattepligt), (c) ved samtykke (når du har givet samtykke i henhold til gældende lovgivning, for eksempel til direkte markedsføring eller visse cookies), og (d) når det er nødvendigt af hensyn til legitime interesser (såsom når vi handler for at opretholde vores virksomhed generelt, herunder opretholdelse af hjemmesidens sikkerhed).

(ii) Hvad er konsekvenserne af ikke at angive personoplysninger?

Du er ikke forpligtet til at angive alle de personoplysninger, der er identificeret i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, for at kunne bruge vores hjemmeside eller for at interagere med os offline, men visse funktioner vil ikke være tilgængelige, hvis du ikke angiver visse personoplysninger. Hvis du ikke angiver visse personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at svare på din henvendelse, udføre en transaktion med dig eller give dig markedsføring, som vi mener, du ville finde værdifuld.

(iii) Engagerer vi os i automatiseret beslutningstagning uden menneskelig indgriben?

Vi bruger ikke automatiseret beslutningstagning uden menneskelig indgriben, herunder profilering, på en måde, der har retsvirkninger for dig eller på anden måde påvirker dig væsentligt.

(iv) Respekterer denne hjemmeside do-not-track ("DNT")-signaler sendt via browsere?

I betragtning af den divergerende praksis hos organisationer, der tilbyder browsere, og manglen på en standard på markedet, reagerer vi ikke på DNT-signaler på nuværende tidspunkt.

(v) Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer normalt personoplysninger relateret til markedsføringsaktiviteter, så længe du accepterer at modtage markedsføringskommunikation fra os, og på anmodning vil vi slette sådanne data sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler til andre formål som beskrevet ovenfor, opbevarer vi normalt ikke længere end den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, og som det i øvrigt er nødvendigt for at behandle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med skat, virksomhed, overholdelse, retssager og andre juridiske anliggender.

(vi) Hvordan vil vi håndtere eventuelle ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger?

Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden, efterhånden som vores tjenester og praksis angående beskyttelse af personoplysninger ændres eller som påkrævet ved lov. Ikrafttrædelsesdatoen for vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger er anført ovenfor, og vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmeside med jævne mellemrum for at holde dig informeret om vores praksis angående beskyttelse af personoplysninger. Vi vil offentliggøre den opdaterede version af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger på vores hjemmeside og bede om dit samtykke til ændringerne, hvis det er juridisk påkrævet.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger eller vores praksis vedrørende samme, bedes du kontakte os på:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive
Suite 300
Parsippany, New Jersey 07054
Att.: Privacy Office
privacy-embecta@bd.com