Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret den 18. juli 2023.

Background Image

Indledning

Anvendelsesområde

Sammenfatning af nøglepunkter

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Hvordan videregiver vi personoplysninger?

Markedsføringsvalg

Cookies

Den registreredes rettigheder

Datasikkerhed

Dataoverførsel over landegrænser

Andre spørgsmål

Kontakt os

Indledning

Missionen for Embecta Corp. og deres tilknyttede selskaber og datterselskaber ("embecta" eller "vi") er at udvikle og levere løsninger, der gør livet bedre for mennesker, der lever med diabetes. I den forbindelse indsamler, bruger, videregiver og på anden vis behandler vi individuelt identificerbare data om personer, der får kontakt med os på vores hjemmesider (defineret nedenfor), kunder, forretningskontakter, sundhedspersonale, patienter, individuelle slutbrugere, forretningspartnere og andre eksterne parter, som vi interagerer med ("personoplysninger"). embecta tager databeskyttelse alvorligt, og vi mener, at udførelsen af vores forretningsaktiviteter i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse er grundlæggende for vores forretningssucces.

Anvendelsesområde

Denne eksterne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og cookies ("erklæring om beskyttelse af personoplysninger") beskriver vores praksis i forbindelse med personoplysninger, som vi eller vores tjenesteudbydere indsamler og behandler gennem vores interaktioner med personer, hjemmesider, partnerhjemmesider, applikationer og andre kilder (såsom embecta-partnerhjemmesider, -applikationer og/eller personlige interaktioner) som en del af embectas tjenester (samlet kaldet "hjemmesiderne"). Yderligere vilkår kan gælde, når du får adgang til specifikke tjenester i nogle områder af denne hjemmeside, via mobilapplikationer, når du direkte giver os personoplysninger eller når du klikker på links, der navigerer væk fra denne hjemmeside. Alle data, der gives i forbindelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller behandles i forbindelse med din brug af hjemmesiderne, der henviser til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, er underlagt denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og, hvor det er relevant, hjemmesidens anvendelsesbetingelser.

Sammenfatning af nøglepunkter

1. Indsamling

Vi indsamler navne, kontaktoplysninger og andre personoplysninger relateret til vores kommercielle forhold.

2. Anvendelse

Vi bruger personoplysninger til at levere vores produkter og tjenester og svare på forespørgsler, til at administrere konti og opretholde forretningsdrift, til at levere relevant markedsføring og til at opfylde andre forretnings- og overholdelsesformål.

3. Videregivelse

Vi videregiver personoplysninger efter behov for at levere vores produkter og tjenester og svare på henvendelser og for at opfylde andre forretnings- og overholdelsesformål.

4. Markedsføringsvalg

Du har kontrol over, hvordan vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring.

5. Cookies

Vi bruger cookies og sporingsteknologi på vores hjemmeside og i vores kommunikation og giver valgmuligheder for brug af cookies og sporingsteknologi, herunder tredjepartsmålretning og -annoncering.

6. Den registreredes rettigheder

Visse love, såsom EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"), giver visse rettigheder, som retten til at anmode om adgang, rettelse, sletning eller andre handlinger vedrørende enkeltpersoners personoplysninger.

7. Datasikkerhed

Vi opretholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller utilsigtet ødelæggelse.

8. Dataoverførsel over landegrænser

Vi yder passende beskyttelse ved overførsel af personoplysninger over landegrænser, hvor det er specificeret ved lov.

9. Bemærkning til forbrugere i Californien

Forbrugere i Californien, USA, kan have yderligere rettigheder med hensyn til deres personoplysninger i henhold til California Consumer Privacy Act af 2018 ("CCPA") og California Public Records Act ("CPRA").

10. Andre spørgsmål

Vi giver andre oplysninger i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger vedrørende: (i) det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger, (ii) konsekvenserne af ikke at levere personoplysninger, (iii) automatiseret beslutningstagning, (iv) do-not-track (DNT)-signaler, (v) datalagring, (vi) medarbejder- og leverandørspørgsmål og (vii) ændringer i denne erklæring om beskyttelse personoplysninger.

11. Kontakt os

Kontakt os som beskrevet nedenfor, hvis du har spørgsmål.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle, bruge, videregive og på anden måde behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, som er indhentet enten direkte fra dig, fra tredjeparter (f.eks. din arbejdsgiver eller den sundhedsinstitution, du arbejder for), eller automatisk gennem din brug af hjemmesider:

 • Identifikationsdata, såsom dit fulde navn, titel og kontaktoplysninger.
 • Professionelle data, såsom virksomhedsnavn og -type, virksomhedshjemmeside, ekspertiseområde, stilling og jobbeskrivelse, afdeling og erhvervserfaring.
 • Produktdata, såsom produkt- og tjenestetyper, der bruges eller købes af dig eller din arbejdsgiver, og relaterede data.
 • Kommunikations- og interaktionsoplysninger, såsom kundeservicehenvendelser, korrespondance, notater om opkald eller møder og anden kundeservice eller teknisk serviceinteraktion
 • Uddannelsesdata, såsom oplysninger eller modtaget produkt- eller klinisk uddannelse.
 • Sundhedsrelaterede oplysninger, såsom fysiske og medicinske oplysninger indsendt via en af vores hjemmesider eller på sociale medier.
 • Finans- eller betalingsdata (kun i begrænsede tilfælde), såsom bankkontonumre og datoer og beløb for betalinger, der er foretaget eller modtaget.
 • Tekniske brugsdata, såsom IP-adresse, enheds-ID og interaktioner med hjemmesiderne.
 • Andre hjemmesidespecifikke data som nærmere beskrevet nedenfor.
 • Registrerings- og kontooplysninger, herunder e-mailadresse, adgangskode, status for samtykker, enheds-ID (herunder producent, enhedstype og operativsystemversion), sprog, land, tidszone og IP-adresse.
 • Automatiske data, herunder data opnået gennem sporingsteknologier, data fra tilsluttede enheder, placeringsdata, data sendt til mobilenheder og anvendelsesdata.

Hvordan bruger vi personoplysninger?

Vi behøver ovenstående kategorier af personoplysninger til følgende formål:

Formål med anvendelse

Kategorier af personoplysninger

Levering af produkter og tjenester, herunder
 teknisk support og vedligeholdelsestjenester

Identifikationsdata, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen

Levering af kundeservice og deltagelse i
anden kommunikation med kunder, slutbrugere og andre tredjeparter

Identifikationsdata, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen

Markedsførings- og kunderelations
aktiviteter
, som kan omfatte 
kategorisering af dine potentielle interesser i
embecta-produkter og -tjenester med henblik på tilpasset
markedsføring

Identifikationsdata, professionelle data, produktdata, kommunikationsoplysninger, helbredsrelaterede oplysninger

Produkt-/tjenesteudvikling og forbedring af produkters og tjenesters kvalitet og funktionalitet

Produktdata, registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen

Uddannelsesjournaler for klinisk og andet personale

Identifikationsdata, professionelle data, uddannelsesdata, helbredsrelaterede oplysninger

Aktiviteter vedrørende sikkerhed og forebyggelse af svindel, misbrug af IT-
systemer eller hvidvaskning af penge, fysisk
sikkerhed, IT- og netværkssikkerhed
 eller
 interne undersøgelser

Identifikationsdata, professionelle data, kommunikationsoplysninger, produktdata, økonomiske data eller betalingsoplysninger, registrerings- og kontooplysninger, automatiserede data kun for DC-appen

Overholdelse af juridiske forpligtelser eller
standarder
, svar på og overholdelse
af henvendelser og juridiske krav fra
reguleringsorganer eller andre myndigheder i eller uden for
dit hjemland, overholdelse af
love om gennemsigtighed, der regulerer interaktioner
med sundhedspersonale, og tilsvarende
love og forordninger, industristandarder og
-kodekser, oplysninger om uddannelse
givet til distributører og andre
formidlere i forbindelse med overholdelse

Identifikationsdata, professionelle data, produktdata, kommunikationsoplysninger, økonomiske data eller betalingsoplysninger, registrerings- og kontooplysninger, helbredsrelaterede oplysninger, automatiserede data kun for DC-appen

Hvordan videregiver vi personoplysninger?

Vi videregiver eller offentliggør personoplysninger til følgende kategorier af modtagere med henblik på følgende:

 • Inden for embecta: Vi videregiver personoplysninger inden for embecta-koncernen efter behov til formålene beskrevet ovenfor.
 • Tjenesteudbydere: Vi videregiver personoplysninger til tjenesteudbydere for at gøre det muligt for sådanne parter at udføre funktioner på vores vegne og efter vores anvisning for at udføre de formål, der er identificeret ovenfor, såsom markedsføring, identitetsstyring, fejlfinding, datastyring, analyser, sikkerhed og webhosting. Vi kræver, at tjenesteudbydere yder rimelig sikkerhed for personoplysninger og udelukkende bruger og behandler sådanne personoplysninger på vores vegne efter vores anvisning.
 • Tredjepart: Når du bruger vores hjemmesider, videregiver vi desuden personoplysninger, hvor det er tilladt i henhold til gældende lov, til tredjeparter, der bruger dataene til behandling såsom analyser, markedsføring og produktudvikling. Læs deres politikker om beskyttelse af personoplysninger for yderligere oplysninger om deres anvendelser. Du kan fravælge denne videregivelse ved at fravælge unødvendige cookies på vores cookieside.
 • Eksperter og rådgivere: Vi videregiver personoplysninger til eksperter med henblik på udførelse af revisionsfunktioner og til rådgivere med henblik på levering af juridisk og anden rådgivning.
 • Virksomhedsreorganisering: Vi videregiver personoplysninger til enhver virksomhedskøber eller kundeemne i det omfang, det er tilladt ved lov, som et led i enhver fusion, erhvervelse, salg af virksomhedsaktiver eller overgang af tjeneste til en anden udbyder, såvel som i tilfælde af insolvens, konkurs eller betalingsstandsning, hvor personoplysninger ville blive overført som et aktiv i embecta.
 • Obligatoriske offentliggørelser og juridiske rettigheder: Vi videregiver personoplysninger for at overholde enhver stævning, retskendelse eller anden juridisk proces eller anden regeringsanmodning. Vi videregiver også personoplysninger for at etablere eller beskytte vores juridiske rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller for at forsvare os mod juridiske krav.

Markedsføringsvalg

Du har kontrol over vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringskommunikation, forblive på en mailingliste, som du tidligere har abonneret på, eller modtage anden markedsføringskommunikation, som du tidligere har givet dit samtykke til, kan du til enhver tid vælge ikke at modtage sådan kommunikation. Følg afmeldingslinket i den relevante e-mail, svar "STOP" på den relevante SMS, eller kontakt os som beskrevet nedenfor for at holde op med at få markedsføring på e-mail eller SMS-kampagner. Fravælg unødvendige cookies på denne side for at undgå, at dine personoplysninger bliver brugt til embectas direkte markedsføring på nettet.

Cookies

Vi bruger og tillader visse betroede partnere at bruge cookies, web-beacons og lignende sporingsteknologier (samlet "cookies") på vores hjemmeside.

Hvad er cookies?

Når du besøger en hjemmeside, kan den gemme eller hente oplysninger i din browser, for det meste i form af cookies. Cookies er små mængder data, der gemmes i din browser, på din enhed, i din kommunikation eller på den side du ser. = Nogle cookies slettes, når du lukker din browser, mens andre cookies bevares, selv efter at du har lukket din browser, så du kan genkendes, når du vender tilbage til en hjemmeside. Der findes flere oplysninger om cookies, og hvordan de fungerer, på Cookiepedia.

Hvordan bruger vi cookies?

Cookies anvendes til at levere hjemmesiden, produkter og tjenester, indsamle oplysninger om dine brugsmønstre, når du navigerer på hjemmesiden, for at forbedre din personlige oplevelse og for at forstå brugsmønstre for at forbedre vores hjemmesider, produkter og tjenester. Vi bruger også cookies til at levere målrettede annoncer i nogle tilfælde og vi tillader visse betroede partners cookies på vores hjemmesider for at indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på vores hjemmesider over tid og på tværs af forskellige hjemmesider, du besøger. Disse oplysninger bruges til at levere annoncer, der er skræddersyet til dine interesser på hjemmesider, du besøger, også kendt som interessebaseret annoncering, og til at analysere effektiviteten af en sådan annoncering.

Cookies på vores hjemmeside er generelt opdelt i følgende kategorier:

 • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiderne fungerer optimalt, og du kan ikke fravælge disse cookies. De hjælper med at sikre ting som funktionalitet, sikkerhed og overholdelse af hjemmesiderne.  Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men så vil nogle dele af hjemmesiderne ikke fungere.

 • Analytisk-/præstationscookies: Disse cookies giver os mulighed for at analysere besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores hjemmesiders ydeevne. De hjælper os med at finde ud af, hvilke sider der er mest og mindst populære, og se hvordan besøgende bevæger sig rundt på siderne. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil vi ikke være i stand til at monitorere sidens ydeevne. Afhængig af din jurisdiktion kan vi bruge Google Analytics, og du kan se, hvordan du foretager valg vedrørende denne cookie, ved at besøge https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Målretningscookies: Disse cookies kan indstilles af vores reklamepartnere via vores hjemmesider. De kan blive brugt af disse virksomheder til at opbygge en profil af dine interesser og vise dig relevante annoncer på andre hjemmesider. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet annoncering. Du kan slette disse cookies via dine browserindstillinger. Du kan få mere at vide om visse cookies, der bruges til interessebaseret annoncering udført af tredjeparter, herunder gennem sporing på tværs af enheder, og om hvordan du foretager visse valg vedrørende sådanne cookies, på Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance eller via dine enhedsindstillinger.

Hvad er dine muligheder, hvis du ikke ønsker cookies på din computer?

Med undtagelse af strengt nødvendige cookies kan du frit bestemme, hvilke af de ovenfor beskrevne kategorier af cookies, du vil tillade i din browser, ved at klikke på linket Indstillinger for cookies i hjemmesidens sidefod. Bemærk, at afhængigt af de indstillinger, du vælger, er den fulde funktionalitet på vores hjemmesider muligvis ikke længere tilgængelig. Derudover kan du gennemgå dine internetbrowserindstillinger, normalt under afsnittene "Hjælp" eller "Internetindstillinger", for at udøve browserbaserede valg, du måtte have for visse cookies.

Hvis du deaktiverer eller sletter visse cookies i dine internetbrowserindstillinger, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge vigtige funktioner på hjemmesiderne, og du kan blive bedt om at indtaste dine login-oplysninger igen. For at få yderligere oplysninger om de praktiske konsekvenser af at ændre cookie-indstillinger kan du rådføre dig med denne eksterne side: https://www.allaboutcookies.org.

Den registreredes rettigheder

Hvis det kræves af gældende lovgivning (såsom GDPR eller CCPA(CPRA)), har du muligvis ret til at få bekræftelse på, at vi opbevarer visse personoplysninger om dig samt de relaterede behandlingsaktiviteter, til at verificere deres indhold, oprindelse og nøjagtighed, samt til at få adgang til, gennemgå, rette eller korrigere, portere, slette eller anonymisere eller blokere dem eller tilbagekalde samtykket til behandling af visse personoplysninger (uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækningen af det), ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Du kan også have ret til at anmode om oplysninger om tredjeparter, som vi har videregivet dine personoplysninger til, anmode om at vi ikke videregiver dine data til tredjeparter, samt ret til at anmode om revision af beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret databehandling. 

Du har især ret til at gøre indsigelse mod vores brug af personoplysninger til direkte markedsføring og i visse andre situationer til enhver tid. Kontakt os nedenfor for at få yderligere oplysninger. Bemærk, at vi er nødt til at opbevare visse personoplysninger som påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. I nogle tilfælde skal vi være i stand til at bekræfte din identitet ved hjælp af oplysninger, som vi i øjeblikket har registreret for at behandle dine anmodninger om datarettigheder.

Du kan også have ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelse af personoplysninger eller bemyndiget organ.

Datasikkerhed

Vi tager rimelige skridt for at beskytte de personoplysninger, du giver os, mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Medmindre andet er angivet på den relevante side på en hjemmeside eller via en embecta-partnermobilapp, bruger embecta generelle sikkerhedsstandarder, men har ikke truffet yderligere foranstaltninger for at sikre data, som leveres til deres hjemmesider eller fra deres applikationer eller fra en embecta-partner, og sådanne overførsler er underlagt normale internetsikkerhedsrisici. Ingen internet- eller e-mailoverførsel er nogensinde fuldstændig sikker eller fejlfri. Især er e-mail sendt til eller fra denne hjemmeside muligvis ikke sikker, og du bør derfor være særlig omhyggelig med at beslutte, hvilke oplysninger du sender til os eller til vores partnere. Vær opmærksom på dette, når du videregiver personoplysninger til embecta eller til enhver anden part via internettet. Når du bruger adgangskoder, ID-numre eller andre særlige adgangsfunktioner på en hjemmeside, er det desuden dit ansvar at beskytte dem.

Dataoverførsel over landegrænser

Hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, overfører vi personoplysninger til forskellige jurisdiktioner efter behov til de formål, som er beskrevet ovenfor, herunder til jurisdiktioner, der muligvis ikke giver samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland. Vi yder passende beskyttelse ved overførsel over landegrænser, som det er påkrævet ved lov for internationale dataoverførsler. Med hensyn til overførsler, der stammer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), implementerer vi standardkontraktklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og andre passende løsninger til at håndtere overførsler over landegrænser, som det er påkrævet af gældende lovgivning. Hvor det kræves af sådanne love, kan du anmode om en kopi af de passende mekanismer, vi har på plads, ved at kontakte os som beskrevet nedenfor.

Andre spørgsmål

(i) Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?

Nogle jurisdiktioner kræver en forklaring af det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger. Vi har flere forskellige retsgrundlag, baseret på hvilke vi indsamler og behandler personoplysninger, herunder, uden begrænsning: (a) efter behov for at udføre en transaktion eller kontraktmæssig forpligtelse (for eksempel for at levere de produkter og tjenester, du anmodede om), (b) efter behov for at overholde en juridisk forpligtelse (såsom når vi bruger personoplysninger til registrering for at underbygge skattepligt), (c) ved samtykke (når du har givet samtykke i henhold til gældende lovgivning, for eksempel til direkte markedsføring eller visse cookies), og (d) når det er nødvendigt af hensyn til legitime interesser (såsom når vi handler for at opretholde vores virksomhed generelt, herunder opretholdelse af hjemmesidens sikkerhed).

(ii) Hvad er konsekvenserne af ikke at angive personoplysninger?

Du er ikke forpligtet til at angive alle de personoplysninger, der er identificeret i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, for at kunne bruge vores hjemmeside eller for at interagere med os offline, men visse funktioner vil ikke være tilgængelige, hvis du ikke angiver visse personoplysninger. Hvis du ikke angiver visse personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at svare på din henvendelse, udføre en transaktion med dig eller give dig markedsføring, som vi mener, du ville finde værdifuld.

(iii) Engagerer vi os i automatiseret beslutningstagning uden menneskelig indgriben?

Vi bruger ikke automatiseret beslutningstagning uden menneskelig indgriben, herunder profilering, på en måde, der har retsvirkninger for dig eller på anden måde påvirker dig væsentligt.

(iv) Respekterer denne hjemmeside do-not-track ("DNT")-signaler sendt via browsere?

I betragtning af den divergerende praksis hos organisationer, der tilbyder browsere, og manglen på en standard på markedet, reagerer vi ikke på DNT-signaler på nuværende tidspunkt.

(v) Børns beskyttelse af personoplysninger

Vores hjemmesider er ikke rettet mod personer under 16 år.  Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger direkte fra personer under 13 år uden tilladelse fra en forælder eller værge. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet personoplysninger om personer under 13 år via vores hjemmeside, vil vi tage passende skridt til at løse denne sag.

(vi) Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer normalt personoplysninger relateret til markedsføringsaktiviteter, så længe du accepterer at modtage markedsføringskommunikation fra os, og på anmodning vil vi slette sådanne data sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler til andre formål som beskrevet ovenfor, opbevarer vi normalt ikke længere end den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, og som det i øvrigt er nødvendigt for at behandle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med skat, virksomhed, overholdelse, retssager og andre juridiske anliggender.

(vii) Behandler vi "følsomme oplysninger"?

Der er flere definitioner af følsomme oplysninger. Nogle kategorier af personoplysninger, som vi behandler, kan falde ind under kategorien følsomme oplysninger, herunder data som geolokalisering og sundhedsdata. I nogle jurisdiktioner, som Californien, kan du have ret til at fravælge visse former for behandling eller videregivelse af følsomme oplysninger. Kontakt os på privacy-embecta@embecta.com for at udøve denne ret.

(viii) Japanske brugere

Hvis du læser denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og bor i Japan, bruger vi i fællesskab med specifikke virksomheder personoplysninger i den medicinske database (MDB), der administreres og drives af Nihon Ultmarc, Inc. Angående de personoplysninger, der skal bruges i fællesskab, omfanget af de fælles brugere, formålet med brugen af brugerne og den person, der er ansvarlig for håndteringen af personoplysninger, henvises til hjemmesiden tilhørende Nihon Ultmarc, Inc. https://www. Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder ikke for de tilknyttede hjemmesider. Hvis du ønsker at fortsætte, skal du klikke på politikken for beskyttelse af personoplysninger på den tilknyttede hjemmeside.

(vi) Hvordan vil vi håndtere eventuelle ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger?

Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden, efterhånden som vores tjenester og praksis angående beskyttelse af personoplysninger ændres eller som påkrævet ved lov. Ikrafttrædelsesdatoen for vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger er anført ovenfor, og vi opfordrer dig til at besøge vores hjemmesider med jævne mellemrum for at holde dig informeret om vores praksis angående beskyttelse af personoplysninger. Vi vil offentliggøre den opdaterede version af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger på vores hjemmeside og bede om dit samtykke til ændringerne, hvis det er juridisk påkrævet.

Kontakt os

Embecta Corp. skal agere som registeransvarlig som defineret i den relevante lov med henvisning til alle personoplysnigner, der behandles under denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller vores praksis vedrørende samme, bedes du kontakte os på:

Embecta Corp.
300 Kimball Dr. Suite 300
Parsippany, New Jersey 07054
Attention: Privacy Office
privacy-embecta@embecta.com

Gratisnummer: 1.844.823.5433