Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 18.7.2023.

Background Image

Johdanto

Laajuus

Yhteenveto keskeisistä kohdista

Mitä henkilötietoja keräämme?

Miten käytämme henkilötietoja?

Miten jaamme henkilötietoja?

Markkinoinnin vaihtoehdot

Evästeet

Rekisteröidyn oikeudet

Tietoturva

Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Muut ongelmat

Ota yhteyttä

Johdanto

Embecta Corpin ja sen tytäryhtiöiden ("embecta” tai "me") tehtävänä on kehittää ja tarjota ratkaisuja, jotka parantavat diabetesta sairastavien ihmisten elämää. Näin tehdessämme keräämme, käytämme, luovutamme ja muutoin käsittelemme yksilöitävissä olevia tietoja henkilöistä, jotka ovat meihin yhteydessä tai käyttävät sivustojamme (määritelty alla), asiakkaista, yrityskontakteista, terveydenhuollon ammattilaisista, potilaista, yksittäisistä loppukäyttäjistä, liikekumppaneista ja muista ulkopuolisista osapuolista, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa (”henkilötiedot"). embecta suhtautuu tietosuojaan vakavasti ja uskomme, että liiketoimintamme toteuttaminen sovellettavien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti on elintärkeää liiketoimintamme menestyksen kannalta.

Laajuus

Tämä ulkoinen tietosuoja- ja evästekäytäntö (”tietosuojakäytäntö”) kuvaa käytäntöjämme, jotka liittyvät henkilötietoihin, joita me/palveluntarjoajamme keräämme/keräävät ja käsittelemme/käsittelevät, kun henkilöt ovat vuorovaikutuksessa edustajiemme, verkkosivustojemme, kumppanisivustojemme, sovellustemme kanssa ja muiden lähteiden (kuten embecta-kumppanisivustojen ja/tai -sovellusten ja/tai kasvokkain käytävän viestinnän) kautta osana embectan palveluita (yhdessä ”sivustot"). Lisäehtoja saatetaan soveltaa, kun käytät tiettyjä palveluita joillakin tämän verkkosivuston alueilla, kun käytät tiettyjä palveluita mobiilisovellusten kautta, kun annat meille henkilötietoja suoraan tai kun napsautat linkkejä, jotka ohjaavat pois sivustoilta. Kaikkiin tietoihin, jotka annat tähän tietosuojakäytäntöön liittyen tai käyttäessäsi sivustoja, joilla viitataan tähän tietosuojakäytäntöön, sovelletaan tätä tietosuojakäytäntöä ja soveltuvilta osin kyseisen sivuston käyttöehtoja.

Yhteenveto keskeisistä kohdista

1. Tietojen kerääminen

Keräämme nimiä, yhteystietoja ja muita henkilötietoja, jotka liittyvät liikesuhteisiimme.

2. Tietojen käyttö

Käytämme henkilötietoja tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen ja tietopyyntöihin vastaamiseen, tilien hallintaan ja liiketoiminnan toteuttamiseen, asiaankuuluvan markkinoinnin tarjoamiseen sekä muiden liiketoiminta- ja vaatimustenmukaisuustarkoitusten täyttämiseen.

3. Tietojen luovuttaminen

Luovutamme henkilötietoja tarpeen mukaan tarjotaksemme tuotteitamme ja palveluitamme, vastataksemme tietopyyntöihin ja täyttääksemme muut liiketoiminta- ja vaatimustenmukaisuustarkoitukset.

4. Markkinointia koskevat valinnat

Päätät itse, miten käytämme henkilötietojasi suoramarkkinointiin.

5. Evästeet

Käytämme sivustollamme ja viestinnässämme evästeitä ja seurantatekniikoita ja tarjoamme evästeiden ja seurantatekniikoiden käyttöä koskevia vaihtoehtoja, mukaan lukien kolmansiin osapuoliin liittyvän kohdentamisen ja mainonnan osalta.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tietyissä laeissa, kuten EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (”GDPR”), säädetään tietyistä oikeuksista, kuten oikeudesta pyytää pääsyä henkilötietoihin tai niiden oikaisemista/korjaamista, poistamista tai muita toimia, jotka koskevat yksityishenkilöiden henkilötietoja.

7. Tietoturva

Toteutamme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja pyritään suojaamaan katoamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta tai tahattomalta tuhoamiselta.

8. Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti rajat ylittävien siirtojen kohdalla siltä osin kuin laissa niin säädetään.

9. Ilmoitus Kaliforniassa asuville kuluttajille

Yhdysvaltain Kalifornian osavaltiossa asuvilla kuluttajilla voi olla henkilötietoihinsa liittyviä lisäoikeuksia vuoden 2018 California Consumer Privacy Act (”CCPA") -lain ja California Public Records Act (”CPRA”) -lain nojalla.

10. Muut tiedot

Annamme tässä tietosuojakäytännössä muita tietoja seuraavista: (i) henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperusta, (ii) seuraukset siitä, että henkilötietoja ei anneta, (iii) automaattinen päätöksenteko, (iv) älä seuraa (do-not-track, DNT) -signaalit, (v) tietojen säilyttäminen, (vi) työntekijöiden ja alihankkijoiden ongelmat ja (vii) muutokset tähän tietosuojakäytäntöön.

11. Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä alla olevien ohjeiden mukaisesti, jos sinulla on kysyttävää.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Voimme kerätä, käyttää, luovuttaa ja muutoin käsitellä seuraavia suoraan sinulta tai kolmansilta osapuolilta (esim. työnantajaltasi tai terveydenhuoltolaitokselta, jossa työskentelet) saatuja tai automaattisesti sivustojen käytön kautta kerättyjä henkilötietojesi luokkia:

 • tunnistetiedot, kuten koko nimi, titteli ja yhteystiedot;
 • ammatilliset tiedot, kuten yrityksen nimi ja tyyppi, yrityksen verkkosivusto, asiantuntemuksen ala, tehtävänimike ja -kuvaus, osasto ja ammatillinen kokemus;
 • tuotetiedot, kuten sinun tai työnantajasi käyttämät tai ostamat tuote- ja palvelutyypit sekä niihin liittyvät tiedot;
 • viestintä- ja vuorovaikutustiedot, kuten asiakaspalvelupyynnöt, kirjeenvaihto, muistiinpanot puheluista tai kokouksista ja muusta asiakaspalvelun tai teknisen palvelun vuorovaikutuksesta;
 • koulutustiedot, kuten tarkemmat tiedot, tai saatu tuote- tai kliininen koulutus;
 • terveyteen liittyvät tiedot, kuten jonkin sivustomme kautta tai sosiaalisessa mediassa annetut fyysiset ja lääketieteelliset tiedot;
 • taloudelliset tiedot tai maksutiedot (vain rajatuissa tapauksissa), kuten pankkitilin numerot ja päivämäärät sekä suoritettujen tai vastaanotettujen maksujen määrät;
 • tekniset käyttötiedot, kuten IP-osoite, laitetunnus ja vuorovaikutus sivustojen kanssa; ja
 • muut toimipaikkakohtaiset tiedot, kuten jäljempänä yksityiskohtaisemmin selostetaan.
 • rekisteröinti- ja tilitiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite, salasana, suostumusten tila, laitetunnus (mukaan lukien valmistaja, laitetyyppi ja käyttöjärjestelmäversio), kieli, maa, aikavyöhyke ja IP-osoite
 • automatisoidut tiedot, mukaan lukien seurantateknologioiden avulla saadut tiedot, liitetyistä laitteista saadut tiedot, sijaintitiedot, mobiililaitteisiin lähetetyt tiedot ja käyttötiedot.

Miten käytämme henkilötietoja?


Tarvitsemme edellä mainittuja henkilötietoluokkia seuraaviin tarkoituksiin:

Käyttötarkoitus

Henkilötietoluokat

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen, mukaan lukien
tekninen tuki ja huoltopalvelut

Tunnistetiedot, tuotetiedot, viestintää koskevat tiedot, terveyteen liittyvät tiedot, rekisteröinti- ja tilitiedot, automatisoidut tiedot vain DC App -sovellusta varten

Asiakaspalvelun tarjoaminen ja muuhun
viestintään osallistuminen asiakkaiden, loppukäyttäjien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa

Tunnistetiedot, tuotetiedot, viestintää koskevat tiedot, terveyteen liittyvät tiedot, rekisteröinti- ja tilitiedot, automatisoidut tiedot vain DC App -sovellusta varten

Markkinointi- ja
asiakassuhdetoiminta
, johon voi kuulua  
mahdollisten embectan tuotteisiin ja palveluihin liittyvien
kiinnostuksen kohteidesi luokittelu räätälöityä
markkinointia varten

Tunnistetiedot, ammatilliset tiedot, tuotetiedot, viestintätiedot, terveyteen liittyvät tiedot

Tuote-/palvelukehitys sekä tuotteiden ja palvelun laadun ja toimivuuden parantaminen

Tuotetiedot, rekisteröinti- ja tilitiedot; automatisoidut tiedot vain DC App -sovellusta varten

Kliinisen ja muun henkilöstön koulutustiedot

Tunnistetiedot, ammatilliset tiedot, koulutustiedot, terveyteen liittyvät tiedot

Turvallisuuteen ja petostentorjuntaan liittyvät toimet,
kuten petosten, tietojärjestelmien
väärinkäytön tai rahanpesun estäminen, fyysinen
turvallisuus, tietotekniikan ja verkon turvallisuus tai sisäiset
tutkimukset

Tunnistetiedot, ammatilliset tiedot, viestintätiedot, tuotetiedot, taloudelliset tiedot tai maksutiedot, rekisteröinti- ja tilitiedot, automatisoidut tiedot vain DC App -sovellusta varten

Lakisääteisten velvoitteiden tai
standardien
noudattaminen, vastaaminen sääntelyviranomaisten tai muiden
viranomaisten pyyntöihin ja oikeudellisiin vaatimuksiin kotimaassasi
tai sen ulkopuolella
ja niiden noudattaminen,
terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa sääntelevien läpinäkyvyyslakien ja
vastaavien lakien ja asetusten, alan standardien ja
sääntöjen
noudattaminen, jakelijoille ja muille
välittäjille sääntöjen noudattamisesta
annetun koulutuksen tiedot

Tunnistetiedot, ammatilliset tiedot, tuotetiedot, viestintätiedot, taloudelliset tiedot tai maksutiedot, rekisteröinti- ja tilitiedot, terveyteen liittyvät tiedot, automatisoidut tiedot vain DC App -sovellusta varten

Miten jaamme henkilötietoja?

Annamme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille seuraaviin tarkoituksiin:

 • embectassa: Luovutamme henkilötietoja embecta-konsernin sisällä tarpeen mukaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Palveluntarjoajat: Luovutamme henkilötietoja palveluntarjoajille, jotta nämä osapuolet voivat suorittaa toimintoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti edellä mainittujen tarkoitusten, kuten markkinoinnin, henkilöllisyyden hallinnan, vianmäärityksen, tiedonhallinnan, analyysien, tietoturvan ja verkkopalvelujen, toteuttamiseksi. Vaadimme palveluntarjoajia suojaamaan henkilötiedot kohtuullisessa määrin ja käyttämään ja käsittelemään tällaisia henkilötietoja puolestamme vain ohjeidemme mukaisesti.
 • Kolmas osapuoli: Kun käytät sivustojamme, jaamme lisäksi henkilötietoja, jos sovellettava laki sen sallii, kolmansille osapuolille, jotka käyttävät tietoja käsittelyyn, kuten analytiikkaan, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Lisätietoja tällaisesta tietojen käytöstä saat kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Voit kieltäytyä tällaisesta tietojen jakamisesta kieltäytymällä valinnaisista evästeistä evästesivullamme.
 • Auditoijat ja neuvonantajat: Luovutamme henkilötietoja auditoijille auditointitoimintojen suorittamista varten ja neuvonantajille lainopillisen ja muun neuvonnan antamista varten.
 • Liiketoiminnan uudelleenorganisointi: Luovutamme henkilötietoja yrityksen ostajalle tai mahdolliselle yrityksen ostajalle lain sallimissa rajoissa osana sulautumista, yrityskauppaa, yrityksen omaisuuden myyntiä tai palvelun siirtämistä toiselle palveluntarjoajalle sekä maksukyvyttömyys-, konkurssi- tai selvitystilatapauksissa, joissa henkilötietoja siirrettäisiin embectan omaisuutena.
 • Pakolliset tietojen luovuttamiset ja lakisääteiset oikeudet: Luovutamme henkilötietoja, jotta voimme noudattaa mitä tahansa haastetta, oikeuden määräystä tai muuta oikeudellista prosessia tai muuta viranomaispyyntöä. Luovutamme henkilötietoja myös laillisten oikeuksiemme, omaisuutemme tai turvallisuutemme tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden todentamiseksi tai suojaamiseksi tai oikeudellisia vaatimuksia vastaan puolustautumiseksi.

Markkinoinnin vaihtoehdot

Voit itse päättää henkilötietojesi käytöstämme markkinoinnin kohdentamiseen.Jos et enää halua saada markkinointiviestejä tai pysyä postituslistalla, jonka olet aiemmin tilannut, tai saada muuta markkinointiviestintää, johon olet aiemmin antanut suostumuksesi, voit milloin tahansa päättää olla vastaanottamatta tällaisia viestejä. Napsauta asianomaisessa sähköpostiviestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä, vastaa "STOP" asianomaiseen tekstiviestiin tai ota meihin yhteyttä alla olevien ohjeiden mukaisesti, jos et halua enää vastaanottaa sähköpostimarkkinointia tai kampanjoihin liittyviä tekstiviestejä. Kieltäydy valinnaisista evästeistä tällä sivulla, jos haluat estää henkilötietojesi käytön embectan suoramarkkinointiin verkossa.

Evästeet

Käytämme ja sallimme tiettyjen luotettujen kumppanien käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia seurantatekniikoita (yhdessä "evästeet”) sivustollamme.

Mitä evästeet ovat?

Kun vierailet millä tahansa verkkosivustolla, se voi tallentaa tai hakea tietoja selaimestasi, enimmäkseen evästeiden muodossa. Evästeet ovat pieniä tietomääriä, jotka tallennetaan selaimeen, laitteeseen, viestintään tai katselemallesi sivulle. Jotkin evästeet poistetaan, kun suljet selaimen, kun taas toiset evästeet säilytetään, vaikka suljet selaimen, jotta sinut voidaan tunnistaa, kun palaat verkkosivustolle. Lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta on saatavana Cookiepediasta.

Miten käytämme evästeitä?

Evästeitä käytetään sivustojen, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen, sivustojen navigointiin liittyviä käyttötottumuksia koskevien tietojen keräämiseen henkilökohtaisen käyttökokemuksen parantamiseksi sekä käyttötottumusten ymmärtämiseksi sivustojen, tuotteiden ja palvelujen parantamista varten. Lisäksi käytämme evästeitä tietyissä tapauksissa kohdennetun mainonnan tarjoamiseen ja sallimme myös tiettyjen luotettujen kumppaneiden sijoittaa evästeitä sivustoillemme, jotta ne voivat kerätä tietoja verkossa tapahtuvasta toiminnasta sivustoillamme ajan mittaan ja eri sivustoilla, joilla vierailet. Näitä tietoja käytetään tarjoamaan mainontaa, joka on räätälöity kiinnostuksen kohteidesi mukaan vierailemillasi sivustoilla, ja josta käytetään myös nimitystä ”kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta”, sekä analysoimaan tällaisen mainonnan tehokkuutta.

Sivustomme evästeet jaetaan yleensä seuraaviin luokkiin:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustojen optimaalisen toiminnan kannalta, etkä voi kieltäytyä näistä evästeistä. Ne auttavat varmistamaan sivustojen toimivuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.  Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai varoittamaan sinua niistä, mutta jotkin sivustojen osat eivät tällöin toimi.

 • Analyyttiset/suorituskykyevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme analysoida käyntejä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustojen suorituskykyä. Ne auttavat meitä tietämään, mitkä sivut ovat suosituimpia ja mitkä vähiten suosittuja ja miten kävijät liikkuvat sivustoilla. Jos et salli näitä evästeitä, emme pysty seuraamaan sivustojen suorituskykyä. Lainkäyttöalueestasi riippuen käytämme Google Analyticsia, ja voit katsoa, miten voit käyttää tätä evästettä koskevia valintoja, käymällä osoitteessahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Kohdennusevästeet: Markkinointikumppanimme voivat asettaa nämä evästeet sivustojemme kautta. Kyseiset yritykset voivat käyttää niitä luodakseen profiilin kiinnostuksen kohteistasi ja näyttääkseen sinulle osuvia mainoksia muilla sivustoilla. Jos et salli näitä evästeitä, saat vähemmän kohdennettua mainontaa. Voit poistaa nämä evästeet selaimesi asetuksista. Jos haluat lisätietoja tietyistä evästeistä, joita kolmannet osapuolet käyttävät kiinnostuksen kohteisiin perustuvaan mainontaan, mukaan lukien laitteiden välisen seurannan kautta, ja käyttää tiettyjä tällaisia evästeitä koskevia valintoja, käyDigital Advertising Alliancen, Network Advertising Initiative -hankkeen, Digital Advertising Alliance-Canadantai European Interactive Digital Advertising Alliancensivuilla tai katso laitteesi asetuksia.

Mitkä ovat vaihtoehtosi, jos et halua evästeitä tietokoneeseesi?

Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta voit vapaasti päättää, mitkä yllä kuvatuista evästeiden luokista haluat sallia selaimeesi, napsauttamalla sivustojemme alareunassa olevaa Evästeasetukset-linkkiä. Huomaa, että valitsemiesi asetusten mukaan sivustojemme kaikki toiminnot eivät välttämättä ole enää käytettävissä. Lisäksi voit tarkastella Internet-selaimesi asetuksia, yleensä kohdassa Ohje tai Internet-asetukset, ja valita selainpohjaisia valintoja, joita sinulla voi olla tietyille evästeille.

Jos poistat tietyt evästeet käytöstä tai poistat ne Internet-selaimesi asetuksista, et välttämättä pääse sivustojen tärkeisiin toimintoihin tai ominaisuuksiin etkä pysty välttämättä käyttämään niitä, ja voit joutua antamaan kirjautumistietosi uudelleen. Lisätietoja evästeasetusmuutosten käytännön vaikutuksista on tällä ulkopuolisella sivulla: https://www.allaboutcookies.org.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan lain (kuten EU:n yleisen tietoja-asetuksen tai CCPA(CPRA)-asetuksen) niin vaatiessa sinulla voi olla oikeus saada vahvistus sinua koskevien tiettyjen henkilötietojen säilyttämisestä ja niihin liittyvistä käsittelytoimista, tarkistaa niiden sisältö, alkuperä ja oikeellisuus sekä päästä käsiksi tiettyihin henkilötietoihin, tarkistaa, oikaista tai korjata, siirtää, poistaa tai anonymisoida ne tai estää tai peruuttaa suostumus tiettyjen henkilötietojen käsittelyyn (ilman että tämä vaikuttaa käsittelyn laillisuuteen suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista). Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kuvatulla tavalla. Sinulla voi myös olla oikeus pyytää tietoja kolmansista osapuolista, joille olemme luovuttaneet henkilötietojasi, pyytää, että emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille, sekä pyytää pelkästään automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvien päätösten uudelleentarkastelua. 

Sinulla on erityisesti oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käyttöämme suoramarkkinointiin ja tietyissä muissa tilanteissa. Ota meihin yhteyttä jäljempänä olevilla yhteystiedoilla, niin saat lisätietoja. Huomaa, että meidän on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja sovellettavan lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla. Joissakin tapauksissa meidän on voitava vahvistaa tietopyyntöjesi käsittelyä varten henkilöllisyytesi käyttämällä tietoja, jotka meillä on tällä hetkellä tallessa.

Sinulla voi myös olla oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle tai valvontaelimelle.

Tietoturva

Ryhdymme kohtuullisiin toimiin meille antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Ellei sivuston asianomaisella sivulla tai embectan kumppanin mobiilisovelluksen kautta toisin mainita, embecta käyttää yleisiä turvastandardeja, mutta ei ole ryhtynyt lisätoimiin suojatakseen sivustoilleen tai sovelluksistaan toimitettuja tai embectan kumppanilta saatuja tietoja. Tällaisiin tietojen lähetyksiin liittyy tavanomaisia Internet-turvallisuusriskejä. Mikään Internetin tai sähköpostin kautta tapahtuva tietojen siirto ei ole koskaan täysin turvallinen tai virheetön. Erityisesti sähköpostiviestit tälle sivustolle tai tältä sivustolta eivät välttämättä ole turvallisia, ja siksi sinun täytyy olla erityisen huolellinen päättäessäsi, mitä tietoja lähetät meille tai kumppaneillemme. Muista tämä, kun luovutat henkilötietoja embectalle tai mille tahansa muulle osapuolelle Internetin kautta. Lisäksi, kun käytät salasanoja, tunnistenumeroita tai muita erityisiä pääsyominaisuuksia sivustolla, sinun vastuullasi on turvata ne.

Rajat ylittävät tiedonsiirrot

Jos sovellettava laki sen sallii, siirrämme henkilötietoja eri lainkäyttöalueille tarpeen mukaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin, myös lainkäyttöalueille, jotka eivät välttämättä tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin kotimaasi. Toteutamme asianmukaiset suojatoimet rajojen yli tapahtuville tiedonsiirroille kansainvälisiä tiedonsiirtoja säätelevän lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytämme Euroopan talousalueelta ("EEA") peräisin olevien tiedonsiirtojen osalta Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja muita soveltuvia ratkaisuja, kun käsittelemme rajat ylittäviä tiedonsiirtoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisten lakien niin vaatiessa voit pyytää kopion käytössämme olevista sopivista mekanismeista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Muut ongelmat

Myyntiä koskevat tiedot. Emme saa maksua mistään henkilötiedoista. Joissakin laeissa "myynti" määritellään kuitenkin laajasti niin, että se sisältää henkilötietojen jakamisen vastineeksi mistä tahansa arvokkaasta. Jos sallit analytiikka-/suorituskyky- tai kohdennusevästeet, tietojen jakamista voidaan pitää henkilötietojen "myyntinä" tiettyjen lakien mukaisesti. Jos haluat kieltäytyä henkilötietojesi myynnistä, voit kieltäytyä analytiikka-/suorituskyky- tai kohdennusevästeistä sivustoillamme tai kirjoittaa meille suoraan.

(i) Mikä on tietojen käsittelyn oikeusperusta?

Jotkin lainkäyttöalueet vaativat selvityksen henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperustasta. Meillä on useita erilaisia oikeusperusteita, joiden nojalla keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, mukaan lukien rajoituksetta (a) silloin kun se on tarpeen liiketoimen tekemiseksi tai sopimusvelvoitteen täyttämiseksi (kuten pyytämiesi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi), (b) silloin kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (kuten silloin, kun käytämme henkilötietoja tietojen säilyttämiseen verovelvollisuuden vahvistamiseksi), (c) silloin kun se on tarpeen suostumuksen antamiseksi (jos olet antanut asianmukaisen suostumuksen sovellettavan lain mukaisesti, kuten suoramarkkinointia tai tiettyjä evästeitä varten) ja (d) silloin kun se on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi (kuten silloin, kun toimimme liiketoimintamme ylläpitämiseksi yleisesti, mukaan lukien sivuston turvallisuuden ja tietoturvan ylläpitäminen).

(ii) Mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisestä on?

Sinun ei tarvitse antaa kaikkia tässä tietosuojakäytännössä yksilöityjä henkilötietoja, jotta voit käyttää sivustoamme tai olla vuorovaikutuksessa kanssamme verkon ulkopuolella. Tietyt toiminnot eivät kuitenkaan ole käytettävissä, jos et anna tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna tiettyjä henkilötietoja, emme välttämättä pysty vastaamaan pyyntöösi, tekemään liiketapahtumaa kanssasi tai tarjoamaan sinulle markkinointia, jonka uskomme olevan sinulle arvokasta.

(iii) Osallistummeko automatisoituun päätöksentekoon ilman ihmisten väliintuloa?

Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa ilman ihmisen väliintuloa, mukaan lukien profilointia, tavalla, joka tuottaa sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai vaikuttaa sinuun muutoin merkittävästi.

(iv) Noudattaako sivusto selaimien kautta lähetettyjä älä seuraa (do not track, DNT) -signaaleja?

Kun otetaan huomioon selaimia tarjoavien organisaatioiden erilaiset käytännöt ja standardin puuttuminen markkinoilla, emme reagoi DNT-signaaleihin tällä hetkellä.

(v) Lasten yksityisyys

Sivustojamme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille henkilöille.  Emme tietoisesti kerää henkilötietoja suoraan alle 13-vuotiailta henkilöiltä ilman vanhemman tai laillisen huoltajan lupaa. Jos saamme tietää, että olemme keränneet alle 13-vuotiaiden henkilöiden henkilötietoja verkkosivustomme kautta, ryhdymme asianmukaisiin toimiin tämän asian ratkaisemiseksi.

(vi) Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme markkinointitoimintaan liittyviä henkilötietoja tyypillisesti niin kauan kuin hyväksyt markkinointiviestintää meiltä, ja pyydettäessä poistamme tällaiset tiedot turvallisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Sellaisten henkilötietojen osalta, joita keräämme ja käsittelemme muihin yllä kuvattuihin tarkoituksiin, säilytämme tällaisia henkilötietoja tyypillisesti vain sen ajan, joka on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ja silloin, kun se on muuten tarpeen verotuksen, yritystoiminnan, vaatimustenmukaisuuden, oikeudenkäyntien ja muiden lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi.

(vii) Käsittelemmekö "arkaluonteisia tietoja"?

Arkaluonteisille tiedoille on useita määritelmiä. Jotkin käsittelemämme henkilötietoluokat, kuten maantieteellisen sijainnin ja terveystietojen kaltaiset tiedot, voidaan katsoa arkaluonteisiksi tiedoiksi. Joillakin lainkäyttöalueilla, kuten Kaliforniassa, sinulla voi olla oikeus kieltäytyä arkaluonteisten tietojen tietystä käsittelystä tai jakamisesta. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy-embecta@embecta.com.

(viii) Japanilaiset käyttäjät

Jos luet tätä tietosuojakäytäntöä ja asut Japanissa, käytämme henkilötietoja yhdessä tiettyjen yritysten kanssa lääketieteellisessä tietokannassa (MDB), jota hallinnoi ja ylläpitää Nihon Ultmarc, Inc. Lisätietoja yhteisesti käytettävistä henkilötiedoista, yhteiskäyttäjien laajuudesta, käyttäjien käyttötarkoituksesta ja henkilötietojen hallinnasta vastaavasta henkilöstä on Nihon Ultmarc, Inc:n verkkosivustolla (https://www. Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Tietosuojakäytäntömme ei koske linkitettyjä sivustoja. Jos haluat jatkaa, napsauta linkitetyn sivuston tietosuojakäytäntöä.

(ix) Miten käsittelemme tähän tietosuojakäytäntöön mahdollisesti tehtäviä muutoksia?

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain palveluidemme ja tietosuojakäytäntöjemme muuttuessa tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietosuojalausuntomme voimaantulopäivämäärä on mainittu edellä, ja kehotamme sinua vierailemaan sivustoillamme säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla tietosuojakäytännöistämme. Julkaisemme päivitetyn version tietosuojakäytännöstä sivustollamme ja pyydämme suostumustasi muutoksiin, jos se on lainsäädännön mukaan tarpeen.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tästä tietosuojaselosteesta tai tietosuojakäytännöistämme, ota meihin yhteyttä osoitteessa:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive, Suite 300
Parsippany, NJ 07054
Attention: Tietosuojatoimisto
privacy-embecta@embecta.com