Privacybeleid

Background Image

Inleiding en doel

Toepassingsgebied

Samenvatting van de belangrijkste punten

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Hoe delen wij persoonsgegevens?

Marketingkeuzes

Cookies

Rechten van de betrokkenen

Gegevensbeveiliging

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Andere kwesties

Neem contact met ons op

Inleiding en doel

De missie van Embecta Corp. en haar filialen en dochterondernemingen ("embecta" of "we") is het ontwikkelen en leveren van oplossingen die het leven beter maken voor mensen die leven met diabetes. Daarbij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij individueel identificeerbare gegevens over bezoekers van onze Sites (hieronder gedefinieerd), klanten, zakelijke contacten, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten, individuele eindgebruikers, zakelijke partners en andere externe partijen met wie wij samenwerken ("Persoonsgegevens"). embecta neemt gegevensprivacy ernstig en wij geloven dat het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming fundamenteel is voor ons zakelijk succes.

Toepassingsgebied

Deze externe privacy- en cookieverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via onze (of hun) websites, applicaties en andere bronnen (zoals partnerwebsites van embecta en/of applicaties) als onderdeel van embecta's diensten (gezamenlijk de "Sites"). Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn wanneer u toegang krijgt tot specifieke diensten in sommige delen van deze website, via mobiele toepassingen of wanneer u op links klikt die weg van deze website navigeren. Op uw gebruik van de sites die naar deze privacyverklaring verwijzen, zijn deze privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Samenvatting van de belangrijkste punten

1. Verzameling

Wij verzamelen namen, contactgegevens en andere persoonsgegevens in verband met onze commerciële relaties.

2. Gebruik

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en te reageren op vragen, om accounts te beheren en de bedrijfsvoering te handhaven, om relevante marketing te bieden en om andere zakelijke en nalevingsdoeleinden te vervullen.

3. Delen

Wij delen persoonsgegevens als dat nodig is om onze producten en diensten te leveren en te reageren op verzoeken, en om te voldoen aan andere zakelijke en nalevingsdoeleinden.

4. Marketingkeuzes

U hebt controle over hoe wij persoonsgegevens gebruiken voor directe marketing.

5. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze Site en in onze communicatie, en bieden keuzes over het gebruik van cookies, met inbegrip van targeting en reclame door derden.

6. Rechten van de betrokkenen

Bepaalde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG"), voorzien in bepaalde rechten om toegang, rectificatie, verwijdering of andere acties te vragen met betrekking tot de Persoonsgegevens van individuen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij handhaven technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging.

8. Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens wanneer de wet dat voorschrijft.

9. Mededeling voor Californische consumenten

Consumenten in Californië, VS kunnen aanvullende rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA").

10. Andere kwesties

Wij geven in deze privacyverklaring andere informatie over: (i) de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, (ii) de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens, (iii) geautomatiseerde besluitvorming, (iv) do-not-track (DNT) signalen, (v) het bewaren van gegevens, (vi) kwesties in verband met werknemers en contractanten, en (vii) wijzigingen in deze privacyverklaring.

11. Neem contact met ons op

Neem contact met ons op aan de hand van onderstaande contactgegevens als u vragen heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken die rechtstreeks van u, van derden (bijv. uw werkgever of de zorginstelling waarvoor u werkt) of automatisch zijn verzameld door uw gebruik van de Sites:

 • identificatiegegevens, zoals volledige naam, titel en contactgegevens;
 • beroepsgegevens, zoals bedrijfsnaam en -type, bedrijfswebsite, vakgebied, functietitel en -omschrijving, afdeling en beroepservaring;
 • productgegevens, zoals soorten producten en diensten die door u of uw werkgever worden gebruikt of gekocht en daarmee samenhangende gegevens;
 • communicatie- en interactiegegevens, zoals verzoeken voor de klantendienst, correspondentie, notities van gesprekken of vergaderingen en andere interacties met de klantendienst of technische diensten;
 • opleidingsgegevens, zoals details of ontvangen product- of klinische opleiding;
 • gezondheidsgerelateerde informatie, zoals fysieke en medische informatie die via een van onze platforms of via sociale media is ingediend;
 • financiële of betalingsgegevens (alleen in beperkte gevallen), zoals bankrekeningnummers en data en bedrag van verrichte of ontvangen betalingen; en
 • andere site-specifieke gegevens, zoals hieronder nader wordt toegelicht.

Diabetes Care Application (“DC App”)

 • registratie- en accountgegevens, inclusief e-mailadres, wachtwoord, status van toestemmingen, apparaat-ID (inclusief fabrikant, type apparaat en versie besturingssysteem), taal, land, tijdzone en IP-adres;
 • gezondheidsgerelateerde informatie, waaronder fysieke, medische of gezondheidsinformatie die via de DC App is ingediend; en
 • geautomatiseerde gegevens, met inbegrip van gegevens verkregen via trackingtechnologieën, gegevens van aangesloten apparaten, locatiegegevens, gegevens verzonden naar mobiele apparaten en gebruiksgegevens.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van het gebruik

Categorieën van persoonsgegevens

Het leveren van producten en diensten, waaronder
technische ondersteuning en onderhoudsdiensten.

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; informatie over de gezondheid

Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Klantenservice verlenen en andere communicatie met
klanten, eindgebruikers en andere derden aangaan.

Identificatiegegevens; productgegevens; communicatiegegevens; informatie over de gezondheid

Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Marketing- en klantenrelatie
activiteiten
, waaronder profilering of
categorisering van uw potentiële interesses in
embecta-producten en -diensten voor marketing
op maat

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; productgegevens; communicatiegegevens; informatie over de gezondheid

Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten van kwaliteit en functionaliteit van producten en diensten

Productgegevens

Registratie- en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Opleidingsgegevens van klinisch en ander personeel

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; opleidingsgegevens; informatie over de gezondheid

Beveiligings- en fraudepreventieactiviteiten
zoals de preventie van fraude, misbruik van IT
-systemen of het witwassen van geld; fysieke
beveiliging; IT- en netwerkbeveiliging; of interne
onderzoeken.

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; communicatiegegevens; productgegevens; financiële of betalingsgegevens

Registratie- en accountgegevens; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Voldoen aan wettelijke verplichtingen of
normen
, reageren op en voldoen
aan verzoeken en wettelijke eisen van
regelgevers of andere autoriteiten in of buiten
uw thuisland, naleving van
transparantiewetten die de interactie
met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg regelen en gelijkwaardige
wet- en regelgeving, industrienormen en
codes, details van de opleiding
die wordt gegeven aan distributeurs en andere
tussenpersonen met betrekking tot naleving

Identificatiegegevens; beroepsgegevens; productgegevens; communicatiegegevens; financiële of betalingsgegevens

Registratie- en accountgegevens; gezondheidsgerelateerde informatie; geautomatiseerde gegevens uitsluitend voor de DC App

Hoe delen wij persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens met of maken deze bekend aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Binnen embecta: Wij delen persoonsgegevens binnen de embecta-bedrijvengroep voor zover dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Dienstverleners: Wij delen persoonsgegevens met dienstverleners om deze partijen in staat te stellen namens ons en volgens onze instructies functies uit te voeren om de hierboven genoemde doeleinden te verwezenlijken, zoals marketing, identiteitsbeheer, probleemoplossing, gegevensbeheer, beveiliging en webhosting. Wij eisen dat dienstverleners een redelijke beveiliging van persoonsgegevens bieden en deze persoonsgegevens namens ons alleen in onze opdracht gebruiken en verwerken.
 • Auditoren en adviseurs: Wij delen persoonsgegevens met auditoren voor het uitvoeren van controlefuncties en adviseurs voor het verstrekken van juridisch en ander advies.
 • Bedrijfsreorganisatie: Wij delen persoonsgegevens met een zakelijke koper of prospect voor zover wettelijk toegestaan als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van dienstverlening naar een andere provider, alsmede in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij persoonsgegevens zouden worden overgedragen als activa van embecta.
 • Verplichte openbaarmakingen en wettelijke rechten: Wij delen persoonsgegevens om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, of ander overheidsverzoek. Wij delen ook persoonsgegevens om onze wettelijke rechten, eigendom of veiligheid, of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen vast te stellen of te beschermen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

Marketingkeuzes

U hebt controle over ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Indien u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen, op een mailinglijst blijft staan waarop u zich eerder hebt ingeschreven of andere marketingcommunicatie ontvangt waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven, kunt u er te allen tijde voor kiezen dergelijke communicatie niet te ontvangen. Volg de afmeldingslink in de betreffende communicatie of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Cookies

Wij gebruiken en staan bepaalde vertrouwde partners toe om cookies, webbakens en soortgelijke traceringstechnologieën (gezamenlijk "cookies") op onze Site te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie over uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die worden opgeslagen op uw browser, apparaat, communicatie of de pagina die u bekijkt. Deze informatie kan betrekking hebben op u, uw voorkeuren of uw apparaat en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet direct, maar kan u wel een meer gepersonaliseerde webervaring geven. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere cookies worden bewaard, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert naar een website. Meer informatie over cookies en hoe ze werken is beschikbaar op Cookiepedia.

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om de Site, producten en diensten aan te bieden, informatie te verzamelen over uw gebruikspatronen wanneer u door deze Site navigeert om uw persoonlijke ervaring te verbeteren, en om inzicht te krijgen in gebruikspatronen om onze Site, producten en diensten te verbeteren. Wij staan bepaalde vertrouwde partners ook toe om cookies op onze Site te plaatsen om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op onze Site in de loop van de tijd en op verschillende websites die u bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om op websites die u bezoekt reclame aan te bieden die is afgestemd op uw interesses, ook wel op interesses gebaseerde reclame genoemd, en om de doeltreffendheid van dergelijke reclame te analyseren.

Cookies op onze Site zijn over het algemeen onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u hierover wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 • Analytische cookies/prestatiecookies: Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons erachter te komen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en te zien hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen wij de prestaties ervan niet controleren. Wij gebruiken Google Analytics, en u kunt hieronder zien hoe u een keuze kunt maken met betrekking tot dergelijke cookies door te gaan naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Functionele cookies: Dankzij deze cookies kan de website verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door derden wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of alle diensten niet goed functioneren. Deze cookies gelden als permanente cookies, omdat ze op uw apparaat blijven staan en door ons kunnen worden gebruikt bij een volgend bezoek aan onze Site. U kunt deze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

 • Doelgerichte cookies: Deze cookies kunnen via onze site worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte reclame. U kunt deze cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie over bepaalde cookies die worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame door derden, waaronder via cross-device tracking, en om bepaalde keuzes met betrekking tot dergelijke cookies uit te oefenen, kunt u terecht bij de Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropese Alliantie voor interactieve digitale reclame of de instellingen van uw apparaat.

 • Sociale-mediacookies: Deze cookies worden ingesteld door een reeks sociale-mediadiensten die wij aan de sites hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Zij kunnen uw browser op andere sites volgen en een profiel van uw interesses opbouwen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u deze deelhulpmiddelen niet kunt gebruiken of zien.

Wat zijn uw opties als u geen cookies op uw computer wilt?

U kunt zelf beslissen welke van de hierboven beschreven categorieën cookies u in uw browser wilt toestaan door te klikken op de link Cookieopties in de voettekst van de website. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de instellingen die u kiest, de volledige functionaliteit van onze website mogelijk niet meer beschikbaar is. Bovendien kunt u de instellingen van uw internetbrowser bekijken, meestal onder de rubrieken "Help" of "Internetopties", om de browser-gebaseerde keuzes die u hebt voor bepaalde cookies uit te voeren.

Als u bepaalde cookies uitschakelt of verwijdert in de instellingen van uw internetbrowser, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van belangrijke functies of kenmerken van de sites en moet u mogelijk uw inloggegevens opnieuw invoeren. Voor meer informatie over de praktische gevolgen van het wijzigen van cookie-instellingen kunt u deze externe pagina raadplegen: https://www.allaboutcookies.org.

Rechten van de betrokkenen

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals AVG), kunt u het recht hebben om bevestiging te krijgen dat wij bepaalde persoonsgegevens over u en de bijbehorende verwerkingsactiviteiten bijhouden, om de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, evenals het recht op toegang, herziening, overdracht, verwijdering of anonimisering, of om toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te blokkeren of in te trekken (zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan aan te tasten), door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. U kunt ook het recht hebben om informatie te vragen over derden met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, alsmede het recht om herziening te vragen van beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking zijn gebaseerd. U hebt met name het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen ons gebruik van persoonsgegevens voor directe marketing en in bepaalde andere situaties. Contacteer ons hieronder voor meer details. Houd er rekening mee dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging

embecta neemt redelijke maatregelen om alle persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Tenzij anders vermeld op de relevante pagina van de Site of via een mobiele applicatie van een embecta-partner, hanteert embecta algemene beveiligingsnormen, maar heeft zij geen extra maatregelen genomen om gegevens te beveiligen die aan haar sites of vanuit haar applicaties of vanuit een mobiele applicatie van een embecta-partner worden verstrekt, en zijn dergelijke transmissies onderhevig aan normale internetbeveiligingsrisico's. Zoals gezegd is geen enkele overdracht via internet of e-mail ooit volledig veilig of foutloos. Met name e-mail die naar of van deze Site wordt verstuurd is mogelijk niet veilig en u dient daarom bijzonder voorzichtig te zijn bij de beslissing welke informatie u naar ons of naar embecta-partners stuurt. Houd dit in gedachten wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan embecta of aan een andere partij via het internet. Wanneer u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op deze Site gebruikt, is het bovendien uw verantwoordelijkheid om deze te beveiligen.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dragen wij persoonsgegevens over naar verschillende rechtsgebieden als dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Wij bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de wet voor internationale gegevensoverdrachten. Met betrekking tot overdrachten vanuit de Europese Economische Ruimte ("EER") passen wij modelcontractbepalingen toe die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en andere passende oplossingen voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Indien dergelijke wetten dit vereisen, kunt u een kopie opvragen van de geschikte mechanismen die wij hanteren door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Andere kwesties

(i) Wat is de rechtsgrondslag van de verwerking?

Sommige rechtsgebieden eisen een toelichting op de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Wij hebben verschillende rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder, zonder beperking: (a) indien noodzakelijk om een transactie uit te voeren (zoals om de door u gevraagde producten en diensten te leveren); (b) indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals wanneer wij persoonsgegevens gebruiken voor het bijhouden van een administratie om de belastingplicht te staven); (c) toestemming (wanneer u toestemming hebt gegeven zoals passend onder de toepasselijke wetgeving, zoals voor directe marketing of bepaalde cookies); en (d) noodzakelijk voor legitieme belangen (zoals wanneer wij handelen om ons bedrijf in het algemeen te handhaven, met inbegrip van het handhaven van de veiligheid en beveiliging van de Site).

(ii) Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens?

U bent niet verplicht alle in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens te verstrekken om onze Site te gebruiken of offline met ons te communiceren, maar bepaalde functionaliteiten zijn niet beschikbaar als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt. Als u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet op uw verzoek reageren, geen transactie met u uitvoeren of u geen marketing aanbieden die u volgens ons waardevol zou vinden.

(iii) Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst?

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, waaronder profilering, op een manier die rechtsgevolgen voor u heeft of u anderszins in aanzienlijke mate treft.

(iv) Respecteert de Site DNT-signalen (Do Not Track) die via browsers worden verzonden?

Gezien de uiteenlopende praktijken van organisaties die browsers aanbieden en het ontbreken van een standaard op de markt, reageren wij momenteel niet op DNT-signalen.

(v) Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot marketingactiviteiten gewoonlijk zo lang als u marketingcommunicatie van ons accepteert. Op verzoek zullen wij dergelijke gegevens veilig verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken voor andere doeleinden zoals hierboven beschreven, bewaren wij doorgaans niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken en voor zover dit anderszins nodig is voor fiscale doeleinden, bedrijfsdoeleinden, naleving, rechtszaken en andere wettelijke rechten en verplichtingen.

(vi) Hoe gaan wij om met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken wanneer onze diensten en privacypraktijken veranderen of wanneer dit wettelijk verplicht is. De ingangsdatum van onze privacyverklaring staat hierboven vermeld en wij raden u aan onze Site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid. Wij zullen de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze Site plaatsen en uw toestemming voor de wijzigingen vragen indien dit wettelijk vereist is.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive
Suite 300
Parsippany, New Jersey 07054
T.a.v.: Privacy Office
privacy-embecta@bd.com