PERSONVERNPOLICY

Background Image

Introduksjon og formål

Omfang

Sammendrag av nøkkelpunkter

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Hvordan bruker vi personopplysninger?

Hvordan deler vi personopplysninger?

Valg for markedsføring

Informasjonskapsler

Rettigheter for den registrerte

Datasikkerhet

Dataoverføringer over landegrensene

Andre problemer

Kontakt oss

Introduksjon og formål

Målet til Embecta Corp. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper ("embecta" eller "vi") er å utvikle og tilby løsninger som gjør livet bedre for personer som lever med diabetes. Ved å gjøre dette samler vi inn, bruker, deler og på annen måte behandler individuelt identifiserbare data om besøkende på nettstedene våre (definert nedenfor), kunder, forretningskontakter, helsepersonell, pasienter, individuelle sluttbrukere, forretningspartnere og andre eksterne parter som vi samhandler med ("Personopplysninger"). embecta tar personvern på alvor, og vi mener at det å utføre våre forretningsaktiviteter i samsvar med gjeldende personvern- og databeskyttelseslover er grunnleggende for vår forretningssuksess.

Omfang

Denne eksterne personvernerklæringen og erklæringen om informasjonskapsler («personvernerklæring») beskriver vår praksis i forbindelse med informasjon som vi eller våre tjenesteleverandører samler inn gjennom våre (eller deres) nettsteder, applikasjoner og andre kilder (for eksempel embecta-partnernettsteder og/eller applikasjoner) som en del av embectas tjenester (samlet kalt «nettstedene» "). Ytterligere vilkår kan gjelde når du får tilgang til spesifikke tjenester i noen områder av dette nettstedet, gjennom mobilapplikasjoner, eller når du klikker på lenker som navigerer bort fra dette nettstedet. Din bruk av nettstedene som lenker til denne personvernerklæringen, er underlagt denne personvernerklæringen og vilkårene for bruk av nettstedet.

Sammendrag av nøkkelpunkter

 

1. Innsamling

Vi samler inn navn, kontaktinformasjon og andre personopplysninger relatert til våre kommersielle forhold.

2. Bruk

Vi bruker personopplysninger til å levere våre produkter og tjenester og svare på henvendelser, for å administrere kontoer og opprettholde forretningsdrift, for å tilby relevant markedsføring og for å oppfylle andre forretnings- og samsvarsformål.

3. Deling

Vi deler personopplysninger etter behov for å levere våre produkter og tjenester og svare på forespørsler, og for å oppfylle andre forretnings- og samsvarsformål.

4. Markedsføringsvalg 

Du har kontroll over hvordan vi bruker personopplysninger til direkte markedsføring.

5. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt og i kommunikasjonen vår, og gir valg om bruk av informasjonskapsler, inkludert tredjeparts målretting og annonsering.

6. Registrerte rettigheter

Visse lover, som EUs generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"), gir visse rettigheter til å be om tilgang, retting, sletting eller andre handlinger angående enkeltpersoners personopplysninger.

7. Datasikkerhet

Vi opprettholder tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller utilsiktet ødeleggelse.

8. Dataoverføringer over landegrensene

Vi gir passende beskyttelse for grenseoverskridende overføring av personopplysninger der det er spesifisert ved lov.

9. Andre problemer

Vi gir annen informasjon i denne personvernerklæringen om: (i) det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysninger, (ii) konsekvensene for ikke å oppgi personopplysninger, (iii) automatisert beslutningstaking, (iv) do-not-track (DNT) signaler, (v) dataoppbevaring, (vi) problemer med ansatte og entreprenører, og (vii) endringer i denne personvernerklæringen.

10. Kontakt oss

Ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor med spørsmål.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi kan samle inn, bruke, dele og på annen måte behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg som er innhentet enten direkte fra deg, fra tredjeparter (f.eks. arbeidsgiveren din eller helseinstitusjonen du jobber for), eller automatisk samlet inn gjennom din bruk av nettstedene:

 • Identifikasjonsdata, for eksempel fullt navn, tittel og kontaktinformasjon;
 • Profesjonelle data, for eksempel bedriftsnavn og -type, forretningsnettsted, kompetanseområde, stillingstittel og beskrivelse, avdeling og yrkeserfaring;
 • Produktdata, for eksempel typer produkter og tjenester som brukes eller kjøpes av deg eller arbeidsgiveren din og relaterte data;
 • Kommunikasjons- og samhandlingsdetaljer, for eksempel kundeserviceforespørsler, korrespondanse, notater om samtaler eller møter og andre kundebehandlings- eller tekniske serviceinteraksjoner;
 • Treningsdata, for eksempel detaljer eller produkt- eller praksisopplæring mottatt;
 • Helserelatert informasjon, for eksempel fysisk og medisinsk informasjon som sendes inn gjennom en av plattformene våre eller på sosiale medier;
 • Økonomiske data eller betalingsdata (bare i begrensede tilfeller), for eksempel bankkontonumre og datoer og betalingsbeløp som er foretatt eller mottatt;
 • Andre nettstedspesifikke data, som nærmere beskrevet nedenfor.

 

Diabetes pleie søknad ("DC App")

 • Registrerings- og kontodetaljer, inkludert e-postadresse, passord, status for samtykke, enhets-ID (inkludert produsent, enhetstype og operativsystemversjon), språk, land, tidssone og IP-adresse;
 • Helserelatert informasjon, inkludert fysisk, medisinsk eller helseinformasjon som sendes inn gjennom DC-appen;
 • Automatiserte data, inkludert data innhentet gjennom sporingsteknologier, data fra tilkoblede enheter, posisjonsdata, data sendt til mobile enheter og bruksdata.

Hvordan bruker vi personopplysninger?

Vi bruker de ovennevnte kategoriene av personopplysninger til følgende formål:

Formål med bruk

Kategorier av personopplysninger

Levere produkter og tjenester, inkludert teknisk støtte og vedlikeholdstjenester

 

Identifikasjonsdata; produktdata; kommunikasjonsdetaljer; helserelatert informasjon

 

Registrerings- og kontodetaljer; helserelatert informasjon; automatiserte data bare for DC-appen

Tilby kundeservice og delta i annen kommunikasjon med kunder, sluttbrukere og andre tredjeparter

Identifikasjonsdata; produktdata; kommunikasjonsdetaljer; helserelatert informasjon

 

Registrerings- og kontodetaljer; helserelatert informasjon; automatiserte data bare for DC-appen

Markedsførings- og
kunderelasjoner
, som kan omfatte profilering eller kategorisering av dine potensielle interesser i embecta-produkter og -tjenester for skreddersydd markedsføring

Identifikasjonsdata; profesjonelle data; produktdata; kommunikasjonsdetaljer; helserelatert informasjon

 

Produkt-/tjenesteutvikling og forbedring av kvalitet og funksjonalitet av produkter og service

Produktdata

Registrerings- og kontodetaljer; automatiserte data bare for DC-appen

 

Opplæringsjournaler for klinisk og annet personale

Identifikasjonsdata; profesjonelle data; treningsdata; helserelatert informasjon

 

Security og svindelforebyggende aktiviteter som forebygging av svindel, misbruk av IT-systemer eller hvitvasking av penger; fysisk sikkerhet; IT- og nettverkssikkerhet; eller interneinvestigations

Identifikasjonsdata; profesjonelle data; kommunikasjonsdetaljer; produktdata; økonomiske data eller betalingsdata

 

Registrerings- og kontodetaljer; automatiserte data bare for DC-appen

 

Overholdelse av juridiske forpliktelser eller
standarder
, svare på og overholde forespørsler og juridiske krav fra myndigheter eller andre myndigheter i eller utenfor hjemlandet ditt, overholdelse av overstyringslover som regulerer samhandling med helsepersonell og ekvivalenter og forskrifter, bransjestandarder og -koder, detaljer om opplæring som er knyttet til distributører og andreintermediaries knyttet til overholdelse

 

Identifikasjonsdata; profesjonelle data; produktdata; kommunikasjonsdetaljer; økonomiske data eller betalingsdata

Registrerings- og kontodetaljer; helserelatert informasjon; automatiserte data bare for DC-appen

Hvordan deler vi personopplysninger?

Vi deler med eller utleverer personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • Innenfor embecta: Vi deler personopplysninger innenfor embecta-gruppen av selskaper etter behov for formålene beskrevet ovenfor.
 • Tjenesteleverandører: Vi deler personopplysninger med tjenesteleverandører for å gjøre det mulig for slike parter å utføre funksjoner på våre vegne og under våre instruksjoner for å utføre formålene som er identifisert ovenfor, for eksempel markedsføring, identitetsadministrasjon, feilsøking, databehandling, sikkerhet og webhotell. Vi krever at tjenesteleverandører gir rimelig sikkerhet for personopplysninger og bare bruker og behandler slike personopplysninger på våre vegne etter vår instruksjon.
 • Revisorer og rådgivere: Vi deler personopplysninger med revisorer for utførelsen av revisjonsfunksjoner og rådgivere for levering av juridisk og annen rådgivning.
 • Omorganisering av virksomheten: Vi deler personopplysninger med enhver bedriftskjøper eller prospekt i den grad loven tillater det som en del av fusjon, oppkjøp, salg av selskapets eiendeler eller overføring av tjeneste til en annen leverandør, samt i tilfelle insolvens, konkurs eller mottakerskap der personopplysninger vil bli overført som en eiendel av embecta.
 • Obligatoriske avsløringer og juridiske rettigheter: Vi deler personopplysninger for å overholde enhver stevning, rettskjennelse eller annen juridisk prosess, eller annen statlig forespørsel. Vi deler også personopplysninger for å etablere eller beskytte våre juridiske rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller for å forsvare oss mot juridiske krav.

Valg for markedsføring

Du har kontroll over vår bruk av dine personopplysninger for å dirigere markedsføring.  Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, forbli på en adresseliste som du tidligere abonnerte på, eller motta annen markedsføringskommunikasjon som du tidligere har gitt ditt samtykke til, kan du velge å ikke motta slik kommunikasjon når som helst. Følg avmeldingslenken i den aktuelle kommunikasjonen eller kontakt oss som beskrevet nedenfor.

Informasjonskapsler

Vi bruker og tillater visse pålitelige partnere å bruke informasjonskapsler, sporingsbilder og lignende sporingsteknologier (samlet kalt "informasjonskapsler") på nettstedet vårt.

 

Hva er informasjonskapsler?

Når du besøker et nettsted, kan det lagre eller hente informasjon i nettleseren din, for det meste i form av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små mengder data som lagres i nettleseren din, enheten, kommunikasjonen eller siden du ser på. Denne informasjonen kan handle om deg, innstillingene dine eller enheten din, og brukes for det meste til å få nettstedet til å fungere som du forventer. Informasjonen identifiserer deg vanligvis ikke direkte, men den kan gi deg en mer personlig webopplevelse. Noen informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren din, mens andre informasjonskapsler beholdes selv etter at du lukker nettleseren din, slik at du kan bli gjenkjent når du kommer tilbake til et nettsted. Mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan de fungerer er tilgjengelig på Cookiepedia.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å levere nettstedet, produktene og tjenestene, samle inn informasjon om bruksmønstrene dine når du navigerer på dette nettstedet for å forbedre din personlige opplevelse, og for å forstå bruksmønstre for å forbedre nettstedet, produktene og tjenestene våre. Vi tillater også visse betrodde partnere å plassere informasjonskapsler på nettstedet vårt for å samle inn informasjon om dine online aktiviteter på nettstedet vårt over tid og på tvers av forskjellige nettsteder du besøker. Denne informasjonen brukes til å gi reklame skreddersydd til dine interesser på nettsteder du besøker, også kjent som interessebasert annonsering, og for å analysere effektiviteten av slik annonsering.

 

Informasjonskapsler på nettstedet vårt er generelt delt inn i følgende kategorier:

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i systemene våre. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger gjort av deg som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel å angi personverninnstillinger, logge på eller fylle ut skjemaer. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men noen deler av nettstedet vil da ikke fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon.

 • Analytiske/ ytelsesinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar oss telle besøk og trafikkilder slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss med å vite hvilke sider som er mest og minst populære og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon disse informasjonskapslene samler inn er aggregert og derfor anonym. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil vi ikke vite når du har besøkt nettstedet vårt og vil ikke kunne overvåke ytelsen. Vi bruker Google Analytics, og du kan se nedenfor for hvordan du utøver valg angående slike informasjonskapsler ved å besøke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å gi forbedret funksjonalitet og personalisering. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til på sidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at noen av eller alle disse tjenestene ikke fungerer som de skal. Disse informasjonskapslene kvalifiserer som vedvarende informasjonskapsler, fordi de forblir på enheten din slik at vi kan bruke dem ved neste besøk på nettstedet vårt. Du kan slette disse informasjonskapslene via nettleserinnstillingene dine.

 • Målrettede informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene kan settes gjennom nettstedet vårt av våre annonseringspartnere. De kan brukes av disse selskapene til å bygge en profil av interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke direkte personlig informasjon, men er basert på en unik identifikasjon av nettleseren og Internett-enheten din. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet annonsering. Du kan slette disse informasjonskapslene via nettleserinnstillingene dine. Hvis du vil vite mer om visse informasjonskapsler som brukes til interessebasert annonsering av tredjeparter, inkludert gjennom sporing på tvers av enheter, og for å utøve visse valg angående slike informasjonskapsler, kan du gå til Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance eller enhetsinnstillingene dine.

 • Informasjonskapsler for sosiale medier: Disse informasjonskapslene er satt av en rekke sosiale medietjenester som vi har lagt til på nettstedene for å gjøre det mulig for deg å dele innholdet vårt med venner og nettverk. De er i stand til å spore nettleseren din på tvers av andre nettsteder og bygge opp en profil av interessene dine. Dette kan påvirke innholdet og meldingene du ser på andre nettsteder du besøker. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende du ikke kan bruke eller se disse delingsverktøyene.

 

Hva er alternativene dine hvis du ikke vil ha informasjonskapsler på datamaskinen din?

 

Du står fritt til å bestemme hvilke av de ovenfor beskrevne kategoriene av informasjonskapsler du vil tillate i nettleseren din ved å klikke på koblingen Alternativer for informasjonskapsler i bunnteksten på nettstedet. Vær oppmerksom på at avhengig av innstillingene du velger, kan det hende at full funksjonalitet på nettstedet vårt ikke lenger er tilgjengelig. I tillegg kan du se gjennom nettleserinnstillingene, vanligvis under avsnittene "Hjelp" eller "Alternativer for Internett", for å utøve nettleserbaserte valg du måtte ha for visse informasjonskapsler.

Hvis du deaktiverer eller sletter visse informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine, kan det hende du ikke får tilgang til eller bruker viktige funksjoner eller funksjoner på nettstedene, og du kan bli bedt om å skrive inn påloggingsdetaljene dine på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om de praktiske konsekvensene av å endre innstillinger for informasjonskapsler, kan du se denne eksterne siden: https://www.allaboutcookies.org.

Rettigheter for den registrerte

Der det kreves av gjeldende lov (for eksempel GDPR), kan du ha rett til å få bekreftelse på at vi opprettholder visse personopplysninger knyttet til deg og de tilsvarende behandlingsaktivitetene, for å verifisere innholdet, opprinnelsen og nøyaktigheten, samt retten til å få tilgang til, gjennomgå, portere, slette eller anonymisere , eller å blokkere eller trekke tilbake samtykke til behandling av visse personopplysninger (uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det trekkes tilbake),  ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Du kan også ha rett til å be om informasjon om tredjeparter som vi har delt personopplysningene dine med, samt retten til å be om gjennomgang av beslutninger basert utelukkende på automatisert databehandling. Spesielt har du rett til å protestere mot vår bruk av personopplysninger for direkte markedsføring og i visse andre situasjoner når som helst. Kontakt oss nedenfor for mer informasjon.  Vær oppmerksom på at vi må beholde visse personopplysninger som påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lov.

Du kan også ha rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten for databeskyttelse.

Datasikkerhet

embecta tar rimelige skritt for å beskytte alle personopplysninger du gir oss og for å beskytte slik informasjon mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Med mindre annet er angitt på den relevante siden av nettstedet eller gjennom en embecta partner mobilapplikasjon, bruker embecta generelle sikkerhetsstandarder, men har ikke tatt ytterligere tiltak for å sikre data som er gitt til nettstedene eller fra applikasjonene eller fra en embecta-partner mobilapplikasjon, og slike overføringer er underlagt normal Internett-sikkerhetsrisiko. Som nevnt er ingen Internett- eller e-postoverføring noen gang helt sikker eller feilfri. Spesielt kan e-post sendt til eller fra dette nettstedet ikke være sikkert, og du bør derfor være spesielt forsiktig med å bestemme hvilken informasjon du sender til oss eller til embecta-partnere. Vær oppmerksom på dette når du utleverer personopplysninger til embecta eller til en annen part via Internett. Videre, når du bruker passord, ID-numre eller andre spesielle tilgangsfunksjoner på dette nettstedet, er det ditt ansvar å beskytte dem.

Dataoverføringer over landegrensene

Der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, overfører vi personopplysninger til ulike jurisdiksjoner etter behov for formålene beskrevet ovenfor, inkludert jurisdiksjoner som kanskje ikke gir samme nivå av databeskyttelse som hjemlandet ditt. Vi gir passende beskyttelse for grenseoverskridende overføringer i henhold til loven for internasjonale dataoverføringer. Når det gjelder overføringer fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), implementerer vi standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen, og andre hensiktsmessige løsninger for å håndtere grenseoverskridende overføringer som kreves av gjeldende lov. Der det kreves av slike lover, kan du be om en kopi av de passende mekanismene vi har på plass ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Andre problemer

(i) Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Noen jurisdiksjoner krever en forklaring på det juridiske grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysninger. Vi har flere forskjellige juridiske grunner som vi samler inn og behandler personopplysninger på, inkludert, uten begrensning: (a) som nødvendig for å utføre en transaksjon (for eksempel for å levere produktene og tjenestene du ba om); (b) som nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (for eksempel når vi bruker personopplysninger for journalføring for å underbygge skatteplikt); (c) samtykke (der du har gitt samtykke etter gjeldende lov, for eksempel for direkte markedsføring eller visse informasjonskapsler); og (d) nødvendig for legitime interesser (for eksempel når vi handler for å opprettholde virksomheten vår generelt, inkludert opprettholdelse av sikkerheten og sikkerheten til nettstedet).

 

((ii) Hva er konsekvensene av å ikke oppgi personopplysninger?

Du er ikke pålagt å oppgi alle personopplysninger som er identifisert i denne personvernerklæringen for å bruke nettstedet vårt eller for å samhandle med oss offline, men visse funksjoner vil ikke være tilgjengelige hvis du ikke oppgir visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir visse personopplysninger, kan det hende at vi ikke kan svare på forespørselen din, utføre en transaksjon med deg eller gi deg markedsføring som vi tror du vil finne verdifull.

 

(iii) Engasjerer vi oss i automatisert beslutningstaking uten menneskelig innblanding?

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking uten menneskelig innblanding, inkludert profilering, på en måte som gir juridiske effekter angående deg eller på annen måte påvirker deg betydelig.

 

(iv) Sporer ikke nettstedets ære (DNT") signaler sendt via nettlesere?

Gitt den divergerende praksisen til organisasjoner som tilbyr nettlesere og mangelen på en standard på markedet, svarer vi ikke på DNT-signaler på dette tidspunktet.

 

(v) Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi oppbevarer vanligvis personopplysninger relatert til markedsføringsaktiviteter så lenge du godtar markedsføringskommunikasjon fra oss, og på forespørsel vil vi sikkert slette slike data i samsvar med gjeldende lov. For personopplysninger som vi samler inn og behandler til andre formål beskrevet ovenfor, beholder vi vanligvis slike personopplysninger ikke lenger enn i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og som ellers er nødvendig for å håndtere skatter, selskaper, samsvar, rettssaker og andre juridiske rettigheter og forpliktelser.

 

(vi) Hvordan håndterer vi eventuelle endringer i denne personvernerklæringen?

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen etter hvert som tjenestene og personvernpraksisen vår endres, eller som påkrevd ved lov. Ikrafttredelsesdatoen for personvernerklæringen vår er lagt ut ovenfor, og vi oppfordrer deg til å besøke nettstedet vårt med jevne mellomrom for å holde deg informert om vår personvernpraksis. Vi vil legge ut den oppdaterte versjonen av personvernerklæringen på nettstedet vårt, og be om ditt samtykke til endringene hvis det er lovpålagt.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, kan du kontakte oss på:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive, Suite 300
Parsippany, NJ 07054
Attention: Personvernkontor
privacy-embecta@bd.com