Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. juli 2023.

Background Image

Introduksjon

Omfang

Sammendrag av nøkkelpunkter

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Hvordan bruker vi personopplysninger?

Hvordan deler vi personopplysninger?

Valg for markedsføring

Informasjonskapsler

Rettigheter for den registrerte

Datasikkerhet

Dataoverføringer over landegrensene

Andre problemer

Kontakt oss

Introduksjon

Oppdraget til Embecta Corp. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper («embecta» eller «vi») er å utvikle og levere løsninger som forbedrer livskvaliteten til personer med diabetes. For å gjøre dette må vi samle inn, bruke, dele og på annen måte behandle individuelt identifiserbar data om personer som samhandler med oss eller våre nettsteder (definert nedenfor), kunder, forretningskontakter, helsepersonell, pasienter, individuelle sluttbrukere, forretningspartnere og andre eksterne parter som vi samhandler med («personopplysninger»). embecta tar personvern på alvor, og vi mener at det å utføre våre forretningsaktiviteter i samsvar med gjeldende personvern- og datavernlover er grunnleggende for vår forretningssuksess.

Omfang

Denne eksterne erklæringen om personvern og informasjonskapsler («personvernerklæring») beskriver våre fremgangsmåter i forbindelse med personopplysninger som vi eller våre tjenesteleverandører samler inn og behandler gjennom vår samhandling med enkeltpersoner, nettsteder, partnernettsteder, applikasjoner og andre kilder (som embecta-partnernettsteder, applikasjoner og/eller personlig samhandling) som en del av embectas tjenester (samlet «nettstedene»). Ytterligere vilkår kan gjelde når du bruker bestemte tjenester på enkelte områder på denne nettsiden, gjennom mobilapper, når du gir oss personopplysninger direkte, eller når du klikker på lenker som navigerer bort fra nettsteder. Alle data gitt i forbindelse med denne personvernerklæringen eller behandlet i forbindelse med din samhandling med nettstedene som henviser til denne personvernerklæringen, er underlagt denne personvernerklæringen og, der det er aktuelt, vilkårene for bruk av nettstedet.

Sammendrag av nøkkelpunkter

1. Innsamling

Vi samler inn navn, kontaktinformasjon og andre personopplysninger knyttet til våre kommersielle forhold.

2. Bruk

Vi bruker personopplysninger til å levere våre produkter og tjenester og svare på forespørsler, administrere kontoer og opprettholde forretningsdriften, levere relevant markedsføring og oppfylle andre forretnings- og samsvarsformål.

3. Deling

Vi deler personopplysninger etter behov for å levere våre produkter og tjenester og svare på forespørsler og oppfylle andre forretnings- og samsvarsformål.

4. Markedsføringsvalg

Du har kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring.

5. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og sporingsteknologi på nettstedet vårt og i vår kommunikasjon og gir deg valg om bruk av informasjonskapsler og sporingsteknologi, inkludert tredjeparts målretting og annonsering.

6. Rettigheter til den registrerte

Enkelte lover, som EUs persondataforordning («GDPR»), gir visse retter som blant annet retten til å be om tilgang, retting/korrigering, sletting eller andre handlinger angående enkeltpersoners personopplysninger.

7. Datasikkerhet

Vi opprettholder tekniske og organisatoriske tiltak med den hensikt å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller utilsiktet ødeleggelse.

8. Dataoverføringer på tvers av landegrensene

Vi gir passende beskyttelse for grensepasserende overføringer av personopplysninger der dette er spesifisert ved lov.

9. Merknad til California-forbrukere

Forbrukere i California, USA kan ha ytterligere rettigheter med hensyn til personopplysningene sine i henhold til California Consumer Privacy Act av 2018 («CCPA») og California Public Records Act («CPRA »).

10. Andre problemer

Vi gir annen informasjon i denne personvernerklæringen om: (i) det rettslige grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysninger, (ii) konsekvensene av å ikke oppgi personopplysninger, (iii) automatisert beslutningstaking, (iv) ikke-spor-signaler (DNT), (v) oppbevaring av data , (vi) ansatt- og kontraktørspørsmål, og (vii) endringer i denne personvernerklæringen.

11. Kontakt oss

Ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor hvis du har spørsmål.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi kan samle inn, bruke, dele og på annen måte behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg som er innhentet enten direkte fra deg, fra tredjeparter (f.eks. arbeidsgiveren din eller helseinstitusjonen du jobber for), eller automatisk gjennom din bruk av nettsteder:

 • Identifikasjonsdata, som fullt navn, tittel og kontaktinformasjon;
 • Yrkesmessig data, for eksempel firmanavn og type, bedriftsnettsted, ekspertiseområde, stillingstittel og beskrivelse, avdeling og yrkeserfaring;
 • Produktdata, for eksempel typer produkter og tjenester brukt eller kjøpt av deg eller din arbeidsgiver og relaterte data;
 • Kommunikasjons- og samhandlingsdetaljer, som kundeserviceforespørsler, korrespondanse, notater fra samtaler eller møter og annen kundebehandling eller samhandling med tekniske tjenester;
 • Opplæringsdata, for eksempel detaljer eller mottatt produkt- eller klinisk opplæring;
 • Helserelatert informasjon, for eksempel fysisk og medisinsk informasjon som sendes inn via et av nettstedene våre eller på sosiale medier;
 • Finansielle data eller betalingsdata (kun i begrensede tilfeller), for eksempel bankkontonumre og datoer og beløp for betalinger utført eller mottatt;
 • Tekniske bruksdata, som IP-adresse, enhets-ID og samhandling med nettstedene; og
 • Andre nettstedspesifikke data, beskrevet i detalj nedenfor.
 • Registrerings- og kontodetaljer, inkludert e-postadresse, passord, status til gitt samtykke, enhets-ID (inkludert produsent, enhetstype og operativsystemversjon), språk, land, tidssone og IP-adresse;
 • Automatiserte data, inkludert data innhentet gjennom sporingsteknologier, data fra tilkoblede enheter, posisjonsdata, data sendt til mobile enheter og bruksdata.

Hvordan bruker vi personopplysninger?

Vi bruker de ovennevnte kategoriene av personopplysninger til følgende formål:

Formål med bruk

Kategorier av personopplysninger

Levere produkter og tjenester, inkludert
teknisk støtte og vedlikeholdstjenester

Identifikasjonsdata, produktdata, kommunikasjonsdetaljer, helserelatert informasjon, registrering og kontodetaljer, automatiserte data kun for DC-appen

Tilby kundeservice og
annen kommunikasjon med kunder, sluttbrukere og andre tredjeparter

Identifikasjonsdata, produktdata, kommunikasjonsdetaljer, helserelatert informasjon, registrering og kontodetaljer, automatiserte data kun for DC-appen

Markedsføring og kundeforhold
aktiviteter
, som kan omfatte 
kategorisering av dine potensielle interesser i
embectas produkter og tjenester for skreddersydd
markedsføring

Identifikasjonsdata, yrkesmessig data, produktdata; kommunikasjonsdetaljer, helserelatert informasjon

Utvikling og forbedring av produkter/tjenester for å øke kvaliteten og funksjonaliteten til produkter og tjenester

Produktdata, registrering og kontodetaljer, automatiserte data kun for DC-appen

Opplæringsjournal over helsepersonell og annet personell

Identifikasjonsdata, yrkesmessig data, opplæringsdata, helserelatert informasjon

Sikkerhet og svindelforebygging aktiviteter
som forebygging av svindel, misbruk av IT
-systemer eller hvitvasking av penger, fysisk
sikkerhet, IT- og nettverkssikkerhet eller interne
undersøkelser

Identifikasjonsdata, yrkesmessig data, kommunikasjonsdetaljer, produktdata, finansielle data eller betalingsdata, registrering og kontodetaljer, automatiserte data kun for DC-appen

Overholdelse av rettslige forpliktelser eller
standarder
, svare på og etterlevelse av
forespørsler og rettslige krav fra
regulatorer eller andre myndigheter i eller utenfor
hjemlandet ditt, overholdelse av
lover om transparent bruk av informasjon som regulerer samhandlinger
med helsepersonell og tilsvarende
lover og forskrifter, industristandarder og
koder, detaljer om opplæring
gitt til distributører og andre
formidlere knyttet til samsvar

Identifikasjonsdata, yrkesmessig data, produktdata, finansielle data eller betalingsdata, registrering og kontodetaljer, helserelatert data, automatiserte data kun for DC-appen

Hvordan deler vi personopplysninger?

Vi deler med eller utleverer personopplysninger til følgende kategorier av mottakere for følgende formål:

 • Innenfor embecta: Vi deler personopplysninger innenfor embecta-konsernet etter behov for formålene beskrevet ovenfor.
 • Tjenestetilbydere: Vi deler personopplysninger med tjenesteleverandører for å gjøre det mulig for slike parter å utføre funksjoner på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner for å utføre formålene identifisert ovenfor, for eksempel markedsføring, identitetshåndtering, feilsøking, databehandling, analyser, sikkerhet og webhotell. Vi krever at tjenesteleverandører tilbyr rimelig grad av sikkerhet for personopplysninger og at de bruker og behandler slike personopplysninger på våre vegne kun når vi ber om det.
 • Tredjepart: Når du bruker nettstedene våre, deler vi i tillegg personlig informasjon, der det er tillatt i henhold til gjeldende lov, med tredjeparter som bruker dataene til behandling som analyser, markedsføring og produktutvikling. Gå gjennom personvernreglene deres for mer informasjon om hvordan de bruker dem. Du kan velge bort denne delingen ved å velge bort unødvendige informasjonskapsler på siden vår for informasjonskapsler.
 • Revisorer og rådgivere: Vi deler personopplysninger med revisorer for utførelse av revisjon og rådgivere for å gi juridisk og annen rådgivning.
 • Omorganisering av virksomheten: Vi deler personopplysninger med enhver bedriftskjøper eller prospekt i den grad det er tillatt ved lov som en del av enhver fusjon, oppkjøp, salg av selskapets eiendeler eller overføring av tjenester til en annen leverandør, samt i tilfelle insolvens, konkurs eller bobestyrelse der personopplysninger vil bli overført som en eiendel av embecta.
 • Obligatorisk utlevering av informasjon og juridiske rettigheter: Vi deler personopplysninger for å overholde enhver stevning, rettskjennelse eller annen rettslig prosess, eller annen forespørsel fra myndighetene. Vi deler også personopplysninger for å etablere eller beskytte våre juridiske rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller for å forsvare oss mot juridiske krav.

Valg for markedsføring

Du har kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, være registrert på en e-postliste som du tidligere har abonnert på, eller motta annen markedsføringskommunikasjon som du tidligere har gitt ditt samtykke til, kan du når som helst velge å ikke lenger motta slik kommunikasjon. Følg avmeldingslenken i den relevante e-posten, svar «STOP» (STOPP) på den relevante SMS-en, eller kontakt oss som beskrevet nedenfor for å slutte å motta e-postmarkedsføring eller SMS-kampanjer. Velg bort unødvendige informasjonskapsler på denne siden for å forhindre at personopplysningene dine blir brukt i embectas direkte nettbaserte markedsføring.

Informasjonskapsler

Vi bruker og tillater at visse pålitelige partnere bruker informasjonskapsler, web-beacons og lignende sporingsteknologier (samlet «informasjonskapsler») på nettstedet vårt.

Hva er informasjonskapsler?

Når du besøker et nettsted, kan det lagre eller hente informasjon fra nettleseren din, for det meste i form av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små mengder data som lagres på nettleseren din, enheten, kommunikasjonen eller siden du ser på. = Noen informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren din, mens andre informasjonskapsler beholdes selv etter at du lukker nettleseren, slik at du kan gjenkjennes når du returnerer til et nettsted. Mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan de fungerer er tilgjengelig på Cookiepedia.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Informasjonskapsler brukes til å tilby og forbedre nettsteder, produkter og tjenester, samle inn informasjon om dine bruksmønstre når du navigerer på nettstedene for å forbedre din personlige opplevelse, og for å forstå bruksmønstre for å forbedre nettstedene, produktene og tjenestene våre. Vi bruker også informasjonskapsler for å tilby målrettet annonsering i noen tilfeller og tillater at informasjonskapsler fra visse pålitelige partnere brukes på nettstedene våre for å samle inn informasjon om dine nettaktiviteter på nettstedene våre over tid og på tvers av de forskjellige nettstedene du besøker. Denne informasjonen brukes til å tilby annonser som er skreddersydd for dine interesser på nettsteder du besøker, også kjent som interessebasert annonsering, og for å analysere effektiviteten til slik annonsering.

Informasjonskapsler på nettstedet vårt er generelt delt inn i følgende kategorier:

 • Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at sidene skal fungere optimalt, og du kan ikke velge bort disse informasjonskapslene. De bidrar til å sikre ting som funksjonalitet, sikkerhet og samsvar med sidene.  Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men enkelte deler av sidene vil da ikke fungere.

 • Analytiske/ytelsesbaserte informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lar oss analysere besøk og trafikkilder slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedene våre. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære og se hvordan besøkende beveger seg rundt på sidene. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil vi ikke kunne overvåke nettstedets ytelse. Avhengig av din jurisdiksjon, kan vi bruke Google Analytics, og du kan se hvilke valgmuligheter du har med tanke på denne informasjonskapselen ved å gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Målrettede informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene kan konfigureres av våre annonseringspartnere via nettstedene våre. De kan brukes av disse selskapene for å bygge opp en profil over interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du se færre målrettede annonser. Du kan slette disse informasjonskapslene i nettleserinnstillingene dine. For å finne ut mer om visse informasjonskapsler som brukes til interessebaserte annonser av tredjeparter, inkludert sporing på tvers av enheter og for å utøve visse valg om slike informasjonskapsler, kan du gå til Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance eller enhetsinnstillingene dine.

Hvilke valg har du hvis du ikke vil ha informasjonskapsler på datamaskinen din?

Med unntak av nødvendige informasjonskapsler, kan du fritt velge hvilke av kategoriene av informasjonskapsler beskrevet ovenfor, som du vil tillate i nettleseren din ved å klikke på lenken til innstillingene for informasjonskapsler nederst på sidene på nettstedene våre. Vær oppmerksom på at avhengig av innstillingene du velger, kan det hende at du ikke lenger kan bruke alle funksjonene på nettstedet. I tillegg kan du gå gjennom innstillingene til nettleseren din, som du vanligvis finner under delene «Hjelp» eller «Internettalternativer», for å utøve nettleserbaserte valg som er tilgjengelig for visse informasjonskapsler.

Hvis du deaktiverer eller sletter visse informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren din, er det ikke sikkert at du lenger vil ha tilgang til eller lenger kan bruke viktige funksjoner eller egenskaper på nettstedet, og det kan hende at du må oppgi innloggingsinformasjonen din på nytt. For mer informasjon om de praktiske følgene av det å endre på innstillingene for informasjonskapsler, kan du se denne eksterne nettsiden: https://www.allaboutcookies.org.

Rettigheter for den registrerte

Der det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning (som for eksempel GDPR eller CCPA(CPRA)), kan du ha rett til å be oss om å bekrefte at vi overholder sikkerheten til visse personopplysninger relatert til deg og tilhørende behandling, for å verifisere innholdet, opprinnelse og nøyaktighet, samt rett til å få innsyn i, gjennomgå eller korrigere, overføre til et annet format, slette eller anonymisere, eller å blokkere eller trekke tilbake samtykke til behandling av visse personopplysninger (uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake), ved å ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor. Du kan også ha rett til å be om informasjon om tredjeparter som vi har delt personopplysningene dine med, be om at vi ikke deler med tredjeparter, samt rett til å be om en gjennomgang av beslutninger tatt som er basert utelukkende på automatisert databehandling. 

Særlig har du når som helst rett til å protestere mot vår bruk av personopplysningene dine til direkte markedsføring og i visse andre situasjoner. Kontakt oss nedenfor for mer informasjon. Vær oppmerksom på at vi må beholde visse personopplysninger som påkrevd eller tillatt ved gjeldende lovgivning. I enkelte tilfeller må vi ha muligheten til å verifisere identiteten din med bruk av informasjon som vi har lagret, for å behandle forespørslene dine om datarettigheter.

Du kan også ha rett til å fremsette en klage til relevant datatilsynsmyndighet eller regulator.

Datasikkerhet

Vi tar rimelige skritt for å beskytte personopplysninger du gir til oss, mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, deling, modifisering eller ødeleggelse. Med mindre noe annet er oppgitt på den relevante siden eller gjennom en embecta-partners mobilapp, vil embecta følge generelle sikkerhetsstandarder, men vil ikke ha gjort ytterligere tiltak for å sikre data som oppgis på nettstedene sine eller via appene sine eller fra en embecta-partner, og slike overføringer vil være underlagt normale sikkerhetsrisikoer for deling på Internett. Ingen overføring av data på Internett eller via e-post vil være 100 % sikker eller feilfri. Særlig e-post som sendes til eller fra dette nettstedet kan være usikker, og du bør derfor være ekstra forsiktig med hva slags informasjon du sender til oss eller partnerne våre. Husk dette når du utleverer personopplysninger til embecta eller en annen part via Internett. I tillegg, når du bruker passord, ID-tallkoder eller andre funksjoner på et nettsted som krever en form for innlogging, vil du selv være ansvarlig for å beskytte informasjonen din.

Dataoverføringer over landegrensene

Der det er tillatt ved gjeldende lovgivning, overfører vi personopplysninger til en rekke jurisdiksjoner der det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor, inkludert til jurisdiksjoner som kanskje ikke tilbyr samme grad av datavern som hjemlandet ditt. Vi gir passende beskyttelse for grensepasserende overføringer der dette er spesifisert ved lov for internasjonale dataoverføringer. Med tanke på overføringer som stammer fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), implementerer vi standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen og andre egnede løsninger for å regulere overføringer på tvers av landegrenser som påkrevd ved gjeldende lovgivning. Der det er påkrevd i henhold til slik lovgivning, kan du be om å få en kopi av egnede mekanismer som vi har opprettet, ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Andre problemer

Salg av informasjon. Vi mottar ingen betaling for personopplysninger. Enkelte lover vil imidlertid ha en bredere definisjon av ordet «salg», som inkluderer deling av personopplysninger i bytte mot noe av verdi. Hvis du tillater analyse-/ytelsesrelaterte informasjonskapsler, vil den påfølgende delingen av informasjon kunne anses som et «salg» av personopplysninger under visse lover. Hvis du vil velge bort salg av personopplysningene dine, kan du velge bort analyse-/ytelsesbaserte eller målrettede informasjonskapsler på nettstedene våre eller skrive til oss direkte.

(i) Hva er rettslig grunnlag for behandling av data?

Enkelte jurisdiksjoner krever at en forklaring gis på det rettslige grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysninger. Vi har flere rettslige grunnlag som vi forholder oss til med tanke på innsamling og behandling av personopplysninger, inkludert, uten begrensning: (a) der det er nødvendig for å utføre en transaksjon eller kontraktsmessig forpliktelse (som for eksempel for å levere produktene og tjenestene du har bedt oss om); (b) der det er nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse (som for eksempel når vi bruker personopplysningene dine til registrering av din skatteplikt); samtykke (der du har gitt oss samtykke som påkrevd under gjeldende lovgivning, som for eksempel til direkte markedsføring eller visse informasjonskapsler); og (d) der det er nødvendig for rettmessige interesser (som for eksempel når vi handler for å opprettholde virksomhetsdriften, inkludert vedlikehold av sikkerheten og datavernet til nettstedet).

(ii) Hva er konsekvensene av å ikke oppgi personopplysninger?

Du er ikke pålagt å oppgi alle personopplysningene i denne personvernerklæringen for å bruke nettstedet vårt eller for å samhandle med oss utenfor Internett, men visse funksjoner vil ikke være tilgjengelig hvis du velger å ikke oppgi visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir visse personopplysninger, kan det hende at vi ikke kan svare på forespørselen din, utføre en transaksjon med deg eller levere markedsføring til deg som vi mener vil være interessant og relevant for deg.

(iii) Bruker vi automatisert beslutningstaking uten menneskelig inngripen?

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking uten menneskelig inngripen, inkludert profilering, på noen som helst måte som medfører juridiske konsekvenser for deg eller som på annet vis påvirker deg i betydelig grad.

(iv) Bruker nettstedet ikke-spor-signaler («DNT») som sendes via nettlesere?

Gitt de ulike måtene organisasjoner opererer på med tanke på nettleserne de leverer, og mangelen på standardisert praksis i markedet, har vi valgt å ikke svare på DNT-signaler på dette tidspunktet.

(v) Personvern for barn

Nettstedene våre er ikke rettet mot enkeltpersoner under 16 år.  Uten tillatelse fra en forelder eller verge, vil vi ikke med viten samle inn personopplysninger direkte fra enkeltpersoner under 13 år. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn personopplysninger om enkeltpersoner under 13 år gjennom nettstedet vårt, vil vi ta egnede tiltak for å korrigere dette.

(vi) Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi vil typisk oppbevare personopplysninger relatert til markedsføringsaktiviteter så lenge som du godtar å motta markedsføring fra oss, og vil slette slik data i henhold til gjeldende lovgivning når vi får en forespørsel fra deg om dette. For personopplysninger som vi samler inn og behandler i forbindelse med andre formål beskrevet ovenfor, vil vi typisk oppbevare slike personopplysninger ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i denne personvernerklæringen og som på annet vis er nødvendig for å håndtere skatteplikt, bedrift, samsvar, rettstvister og andre lovmessige retter og forpliktelser.

(vii) Behandler vi «sensitiv informasjon»?

Det finnes flere definisjoner på sensitiv informasjon. Enkelte kategorier av personopplysninger som vi behandler og som kan anses som sensitiv informasjon, inkludert data som geografisk posisjon og helsedata. I enkelte jurisdiksjoner, som for eksempel California, kan du ha rett til å velge bort visse typer behandling og deler av sensitiv informasjon. Kontakt oss på privacy-embecta@embecta.com for å utøve denne retten.

(viii) Brukere i Japan

Hvis du leser denne personvernerklæringen og befinner deg i Japan, vil vi i fellesskap bruke personopplysningene i den medisinske databasen (MDB) som administreres og driftes av Nihon Ultmarc, Inc. med spesifikke selskaper. For artikler om personopplysninger som brukes i fellesskap, omfanget av fellesbrukerne, formålet med bruk av brukerne, og personen som er ansvarlig for administrering av personopplysninger, se nettstedet til Nihon Ultmarc, Inc. (https://www. Ultmarc.co.jp/privacy/shared_use/index.html). Personvernerklæringen vår gjelder ikke for nettsteder som lenker linker til. Hvis du vil fortsette, klikk på personvernerklæringen på nettstedet lenken linker til.

(ix) Hvordan vil vi håndtere endringer i denne personvernerklæringen?

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen etter som våre tjenester og retningslinjer for personvern endres, eller som pålagt ved lov. Ikrafttredelsestidspunkt for personvernerklæringen er lagt ut ovenfor, og vi oppfordrer deg til å besøke nettstedene våre regelmessig for å holde deg informert om retningslinjene våre for personvern. Vi vil legge ut den oppdaterte versjonen av personvernerklæringen vår på nettstedet vårt og vil be deg om samtykke til endringene hvis dette er påkrevd ved lov.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, kan du kontakte oss på:

Embecta Corp.
300 Kimball Drive, Suite 300
Parsippany, NJ 07054
Attention: Personvernkontor
privacy-embecta@embecta.com